Startpagina
Overzicht Boodschappen Kindje Jezus

 

Gebedswake in Sievernich op 6 augustus 2021, rond 15.45 uur
verschijning van het genadige Kindje Jezus

 

Ik zie drie gouden lichtbollen in de lucht zweven die vanuit richting Huis Jeruzalem naar ons toekomen, een grote bol in het midden en een kleine bol rechts en links van de grote bol. De grote lichtbol gaat open en het genadige Kindje Jezus van Praag met grote, gouden kroon daalt neer naar ons. Het heeft donker, krullend haar. Het haar glanst goudachtig aan de uiteinden van de krullen en ook het gewaad en mantel van Zijn Kostbaar Bloed glanzen goud. De andere twee kleinere bollen gaan nu ook open. En ik zie twee engelen in een wit, glanzend, eenvoudig gewaad. Het Kindje Jezus draagt ​​een grote gouden scepter in Zijn rechterhand. En in Zijn linkerhand zie ik het Gouden Boek.

Het zegent ons: “In de naam van de Vader en de Zoon - dat ben Ik - en van de Heilige Geest. Amen. Vandaag ben Ik naar jullie gekomen. Bemin de Hemelse Vader. Hij is de bron van alle leven. Bid, offer, doe boete, breng eerherstel voor deze generatie.

Zie, Koning David wilde het hemelse met het aardse verbinden. En dus faalde hij in al zijn pogingen."

 Ik vroeg de Heer: 'Koning David; Heer? Waarom, Heer? Ik weet daar niets van. Heeft dat betrekking op Uw Kerk?

De Heer spreekt:

"Ja! Blijf Mij trouw. Let op de woorden van de Heilige Schrift. Helaas moet Ik de plagen toelaten, die ook jullie land, Duitsland, zullen treffen."

Ik vroeg de Heer opnieuw: “Wat bedoelt U, Heer? Komen er nog plagen over ons?"

Het genadige Kindje Jezus kijkt me ernstig aan, knikt met Zijn hoofd en zegt:

"Ja, Ik ben gekomen met de mantel van Mijn Kostbaar Bloed om jullie bescherming te geven."

Nu zie ik dat de twee engelen de mantel van het Kostbaar Bloed wijd over ons uitspreiden. En we zijn allemaal geborgen onder deze mantel. De Koning van de Hemel roept luid:

"Duitsland, Duitsland wil je meer zijn dan Koning David?"

De Heer wenst nu dat ik ter plekke boete doe, op de grond ga liggen in kruisvorm en mijn gezicht volledig op de grond leg en Hem om genade vraag. Ik doe dit en zeg:

“O Jezus, Gij Zoon van David, ontferm U over ons. Voor de bekering van de arme zondaars, vraag ik U, Jezus, Zoon van David, ontferm U over ons."

Dit – zo wenst de Heer – moet ik in totaal zes maal doen. En dat heb ik dan ook gedaan. Nu legt de Koning van de Hemel de gouden scepter aan Zijn Hart. Het wordt de aspergil van Zijn Kostbaar Bloed. De Heer besprenkelt ons met Zijn Kostbaar Bloed en zegt hierbij:

“In de naam van de Vader en de Zoon - dat ben Ik - en van de Heilige Geest. Amen."

Hij vertelt me ​​dat voor de getrouwen de gouden scepter geen oordelende scepter zal zijn maar Zijn aspergil van het Kostbaar Bloed voor de mensen. Zijn ijzeren scepter zal oordelen, de gouden scepter zal hemelse genaden schenken aan de mensen.

De Koning van de Hemel spreekt:

“Bid vooral voor de oudere generatie op 14 augustus want op hen ligt een zware last. Ze had de jeugd moeten onderwijzen en deed het niet. Eerherstel!”

Nu wil de Heer dat ik weer op de grond ga liggen in kruisvorm en om erbarmen vraag voor deze generatie. Ik doe dit voor deze oudere generatie:  

"O Jezus, Gij Zoon van David, heb medelijden met ons!"

Ik heb het elf keer gedaan op verzoek van het Kindje Jezus.

Het genadige Kindje Jezus zegt:

"Gedenk dat Ik jullie regeer met Mijn gouden scepter."

Ik zei toen: "Ik dank uit heel mijn hart, deo gratias!"

Er volgde een persoonlijke mededeling.

Ditmaal is de Heer heel dicht naar ons gekomen en zegt:

"Ik zou in jullie hart willen wonen."

Ik sprak tot de Heer: "Ik dank uit heel mijn hart, deo gratias!"  

De Koning van de Hemel zegt me dat we vandaag allemaal bij Hem op de berg Tabor zijn. Zijn mantel, eens een spotmantel, is nu de verheerlijkte hemelse koningsmantel van Zijn Kostbaar Bloed, waarmee Hij zal wederkeren.

Het Kindje Jezus zegent ons: “In de naam van de Vader en de Zoon - dat ben Ik - en van de Heilige Geest. Amen."

De Koning van de Hemel zegt: "Adieu!"

De grote, gouden bol sluit, net als de andere twee, kleinere bollen. De lichten pulseren en worden kleiner en verdwijnen dan. We bidden bij het afscheid:

"O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, leid alle zielen naar de Hemel, vooral degenen die Uw barmhartigheid het meest nodig hebben."

"Jezus, Maria, Jozef" drie keer.

 En dan bidden we nog drie keer: "O mijn Jezus, ik vertrouw op U."

 

Deze boodschap wordt bekend gemaakt zonder vooruit te willen lopen op het oordeel van de Rooms-katholieke Kerk.

Copyright © Manuela 2000