Startpagina
Overzicht Boodschappen Kindje Jezus

 

Vrijdag 11 juni 2021 – Feest van het Heilig Hart van Jezus

 

Het genadige Kindje Jezus komt vanuit de stralende Hostie naar mij. De Heer verschijnt in de gedaante van het Kindje Jezus van Praag met een grote gouden kroon. Zijn krullend haar glanst helemaal in het goud van het prachtige licht dat Hem omringt. Hij zegent mij: “In de naam van de Vader en de Zoon - dat ben Ik - en de Heilige Geest. Amen.”

Hij draagt ​​een roodfluwelen mantel met gouden lelies erin en een rood gewaad. Zijn Hart straalt als van goud. Zijn Hart is zichtbaar. In Zijn linkerhand draagt ​​de Heer een traanvormig kruis van rode robijnen. In het midden zie ik een witte, grote parel. Het Kindje Jezus draagt ​​Zijn gouden scepter in Zijn rechterhand. Hij komt dichterbij en kijkt me aan. Hij zweeft naar me toe. Nu zie ik naast Hem twee  engelen in een eenvoudig, wit, stralend gewaad. Zij spreiden Zijn mantel uit. Het Kindje Jezus spreekt:

 

“Vandaag is het Feest van Mijn Heilig Hart en het is bij jullie in vergetelheid geraakt. Is dit feest niet het grote feest van eerherstel? Werd Mijn Heilig Hart niet doorboord met de lans voor Mijn Heilige Kerk? Ik schenk jullie genade en barmhartigheid op dit feest van Mij."

 

Ik zie nu drie manden met brieven die de Koning des Hemels zegent met Zijn scepter. Hij houdt het kruis hoog.

 

“De Kerk, Mijn Bruid, schonk Ik Mijn Hart. Op alle altaren van de katholieke Kerk wordt Mijn Heilig Hart levend, als jullie het maar willen, lieve zielen. Hoezeer bemin Ik jullie. Wat zou Ik jullie meer kunnen geven dan Mijn Heilig Hart? De rivieren van Mijn barmhartigheid stromen vanuit Mijn Hart naar jullie toe."

 

Ik zie een blauwe, een witte envelop met lelies, vier enveloppen met stickers, een envelop met het Kindje Jezus erop, een envelop met de Moeder Gods, een envelop met een engel, een envelop met lelies en een met rozen, een foto van een kind, een wit briefje, een blauw briefje, een rode envelop. Het Hart van de Heer gaat open en alle gebedsintenties zijn in Zijn Hart. De Heer zegt:

 

“Blijf Mij trouw. Wees in Mijn Hart. Als jullie dit oprecht verlangen, zal jullie hart tot tabernakel van Mijn Heilig Hart worden. Bid, offer, doe boete, breng eerherstel op deze dagen die Ik jullie noem. Bereid een gebedswake voor in Sievernich op het Feest van Mijn Kostbaar Bloed (1 juli). Ik wens een gebed van twaalf uur. Bid ook op 13 juli en op 6 en 14 augustus. Waak en bid voor Mijn Kerk, Mijn Bruid. Van jullie wens Ik het gebed van eerherstel op deze dagen. Tel dus samen vier dagen van gebed van eerherstel, één dag voor een generatie: want Ik wil jullie redden en naar de Vader leiden. Ik leid jullie door deze tijd. Adieu!"

 

Ik mag Zijn kruis kussen ter verering namens alle gelovigen. Hij zegent en verdwijnt in het licht.

 

Deze boodschap wordt bekend gemaakt zonder vooruit te willen lopen op het oordeel van de Rooms-katholieke Kerk.

Copyright © Manuela 2000