Startpagina
Overzicht Boodschappen Kindje Jezus

 

 Feest van de H. Drievuldigheid, zondag 30 mei 2021

 

Het genadevolle Kindje Jezus bezocht mij s ochtends vroeg en zei:

De Eeuwige Vader heeft Maria door de Heilige Geest als Bruid gekozen, omdat Zij  de grootste offerbereidheid van een mens in Haar Hart droeg die tot nu toe heeft geleefd. Heel Haar wezen is een dienen aan de Eeuwige Vader tot op de dag van vandaag en in eeuwigheid.

Ook was Haar Hart vervuld van groot verlangen naar de komende Messias, zonder te weten dat Ik het ben en dat Zij Mijn Moeder op aarde zou worden. Er was een roepen van de Vader in Haar Hart, maar alles moest verborgen blijven zodat

de tegenstander er nog geen vat op kon krijgen. Zo wilde het Mijn Vader in de Hemel. Word zoals Mijn Moeder. Serviam!"

Hij zegende mij en verdween.

 

Serviam! = ik zal dienen

 

Deze boodschap wordt bekend gemaakt zonder vooruit te willen lopen op het oordeel van de Rooms-katholieke Kerk.

Copyright Manuela 2000