Startpagina
Overzicht Boodschappen Kindje Jezus

 

Tweede Pinksterdag, 24 mei 2021

 

Tijdens de Heilige Mis, terwijl de priester de kelk optilde, zag ik boven de kelk van het Kostbaar Bloed, het genadevolle Kindje Jezus. Het droeg een helderwit gewaad met kleine rode leliebloemen en een gouden zoom. Het zegende me en zweefde later naar me toe. Het legde een witte steen op mijn kerkbank, een grote witte leliebloem en een kruis uit witte parels en rode robijnen. De Heer streelde over de witte steen met Zijn hand. Toen zag ik een gouden inscriptie op de witte steen:

"Kinderen van de Immaculata, Apostelen van de Eindtijd."

De Koning van de Hemel zei:

 “Hen reik Ik de witte leliebloesem.”

Toen nam Hij mijn hoofd in Zijn twee handen en zei liefkozend:

 “Maar jij ontvangt van Mij een rode leliebloesem. Offer en bid voor de bekering van de zondaars in de zin van eerherstel. Bid heel veel voor de mensen!"

De liefkozingen mag ik voor alle mensen aanvaarden die HEM beminnen. Hij onderricht me met liefde en vrijheid. Bij HEM voel ik me veilig, oneindig geliefd en vrij. Er is niets vergelijkbaars op aarde.

Toen sprak het Kindje Jezus over het gezin:

“In de familie heerst de Heilige Geest Gods. De familie is vol zegeningen en door God gewild. Zij zijn de hoekstenen van de Kerk. Welke zegeningen kan een gezin in jullie wereld brengen als hun harten voor Mij openstaan! Satan wil de families vernietigen. Bid daarom in de gezinnen tot Mijn Kostbaar Bloed.

Veertig dagen ging Ik in de woestijn. Daar werd Ik bekoord door Satan. Ik bestreed Satan met het Woord van de Heilige Schrift, het Woord van de Eeuwige Vader.

Satan dringt binnen in Mijn Kerk omdat veel van Mijn priesters niet meer geloven, niet bidden en de Heilige Schrift verwerpen. Zij zien alles met de ogen van de wereld. Mogen zij hun ogen verheffen naar de Eeuwige Vader. Het Woord Gods redt!

De Satan liet Mij met rust en hij zal hetzelfde doen als jullie het Woord van de Eeuwige Vader in ere houden. Het Woord van de Vader is eeuwig. De beproeving die Ik je aankondigde, is de komende synode. Bid, offer, breng eerherstel!"

De Heer zei en toonde me dat Zijn Kerk tot op de grondvesten door zijn vijanden wordt afgebroken. Zij zal echter nieuw worden herbouwd door mensen die in HEM geloven."

Het genaderijke Kindje Jezus zegende me en verdween.

 

Deze boodschap wordt bekend gemaakt zonder vooruit te willen lopen op het oordeel van de Rooms-katholieke Kerk.

Copyright © Manuela 2000