Startpagina
Overzicht Boodschappen Kindje Jezus

 

Donderdag, 13 mei 2021, Hemelvaartsdag - De verschijning van het genaderijke Kindje Jezus gedurende 23 minuten, van 19.58 uur tot 20.21 uur.

 

In de uitgestalde Heilige Hostie zie ik het genadige Kindje Jezus van Praag in kroningsmantel. In Zijn rechterhand houdt het Zijn grote gouden scepter, in Zijn linkerhand een gouden boek. De Heer zegent ons allemaal:

“In de naam van de Vader en de Zoon - dat ben Ik - en van de Heilige Geest. Amen."

De Heer zegt:

“Ik kijk in jullie harten en Ik wil de Koning van jullie harten zijn. Heb het gebed van eerherstel lief; want in deze dagen werd er tegen de Hemelse Vader gezondigd.

De mensen verliezen hun eerbied voor de Eeuwige Vader. Zie, Ik heb alles voor jullie gegeven, voor jullie verlossing. Ik heb geleden en gaf als losprijs al Mijn Bloed en uiteindelijk Mijn Water toen Mijn Bloed volledig vergoten was."

De Heer staat nu groot in de kamer en zegt:

“Hoe wordt Mijn liefde Mij vergolden? Daarom wens Ik op 11 juni nog een gebed van eerherstel. Mijn Allerheiligste Moeder heeft al zo vaak tot jullie gesproken over de hele wereld. Waarom zijn jullie oren en harten niet open? Ik wil niet dat Mijn huizen tot kerkhoven van de zielen worden.

Zie, met jullie gebeden en offers verkrijgen jullie het erbarmen van de Eeuwige Vader, Mijn barmhartigheid. Bid, offer, doe boete!

Ik heb jullie Mijn woord gegeven dat Ik de trouwen regeer met Mijn gouden scepter. Bid voor de gevallen zielen. Bid om Mijn erbarmen, het erbarmen van de Eeuwige Vader.

Ik zal de gebedsintenties op 11 juni onderdompelen in Mijn Heilig Hart. Overweeg Mijn woorden en sluit jullie harten niet. Het ligt aan jullie, lieve zielen. Jullie kunnen het erbarmen van de Eeuwige Vader door jullie gebed van eerherstel afroepen over jullie. Bid tot verzoening! Dat Ik tot jullie spreek is een akte van Mijn barmhartigheid; want Ik wil jullie niet verloren zien gaan, maar redden."

Nu drukt de Heer de scepter aan Zijn Heilig Hart en hij wordt tot aspergil van Zijn Kostbaar Bloed. Hij besprenkelt ons met Zijn Kostbaar Bloed.

"Zeg hun dat Mijn Kostbaar Bloed naar allen gaat die beantwoord hebben aan Mijn wens."

Nu kijkt de Heer naar mij en zegent ons en verdwijnt.

 

Deze boodschap wordt bekend gemaakt zonder vooruit te willen lopen op het oordeel van de Rooms-katholieke Kerk.

Copyright © Manuela 2000