Startpagina
Overzicht Boodschappen Kindje Jezus

 

Zondag, 9 mei 2021

 

Aan het begin van de Heilige Mis zag ik een doorn uit de doornenkroon van Christus, bevochtigd met het Kostbaar Bloed van de Heer op mijn gebedenboek liggen. Deze doorn leek op een grote stekel. Hij bleef ongeveer een halve minuut zichtbaar op mijn gebedenboek liggen. Toen de priester de Heilige Hostie optilde tijdens de H. Mis, bad ik tot de Heer om erbarmen voor de mensen. Plotseling zag ik in de Heilige Hostie het gelaat van de Heer volgens de lijkwade van Turijn. De Heer droeg de doornenkroon. Hij zei:

“Ik wil je veel zielen sturen waarvoor je moet bidden en offeren. Er zijn niet veel bisschoppen die Mijn Kostbaar Bloed aanroepen. Degenen die het doen zal Ik redden.”

Ik ontving de Heilige Communie van de priester. Ze klopte vijf keer als een hart in mijn mond. Ik aanbad de Heer. Ik kon niet alleen de hartslag voelen, maar ook horen. Aan het einde van de Heilige Mis zag ik het Kindje Jezus voor me staan ​​in een stralend wit gewaad. Het sprak tot troost voor een vrouw waarvoor wie ik de Heilige Mis opofferde:

“Ik bemin haar en zal nu alles samen met haar dragen. Zo zal het voor haar gemakkelijker zijn. Vertel haar dit tot troost van Mij. Ik leid jullie door deze tijd."

Hij zegende me en verdween.

 

Deze boodschap wordt bekend gemaakt zonder vooruit te willen lopen op het oordeel van de Rooms-katholieke Kerk.

Copyright © Manuela 2000