Startpagina
Overzicht Boodschappen Kindje Jezus

 

2 mei 2021, vierde zondag na Pasen, H. Athanasius

 

Tijdens de Heilige Mis zag ik plotseling in de Heilige Hostie, toen die door de priester werd omhoog geheven, het Gelaat van Jezus zoals in de lijkwade van Turijn. Jezus droeg een doornenkroon met grote stekels.

Ik bad: "Jezus, wees ons genadig, wees ons barmhartig."

Hij keek me aan met overstroomd gelaat van Kostbaar Bloed.

De Heer zei:

Omdat de mensen Gods geboden niet volgen, maar dezelfde zonde begaan als Adam en Eva, zelf willen beslissen over goed en kwaad en zich hun eigen orde scheppen, staat de Eeuwige Vader het toe dat er een offer van Abel en een offer van Kan zal volgen in de komende dagen. Jullie uitweg is het eerherstel aan de Eeuwige Vader."

 

Persoonlijke opmerking: zie Genesis 2 tot 4

 

Deze boodschap wordt bekend gemaakt zonder vooruit te willen lopen op het oordeel van de Rooms-katholieke Kerk.

Copyright Manuela 2000