Startpagina
Overzicht Boodschappen Kindje Jezus

 

Zondag 25 april 2021, H. Marcus, evangelist

 

Tijdens de H. Mis, toen de priester de H. Hostie optilde, zag ik het genadige Kindje Jezus van Praag in de hostie, met rood gewaad en mantel. Het droeg Zijn gouden scepter in Zijn rechterhand en de wereldbol in Zijn linkerhand. Ik heb voor iedereen gebeden, vooral voor de bekering van de zondaars. Toen de priester de kelk van het Kostbaar Bloed van Christus ophief, zag ik het Kindje Jezus boven de kelk zweven. Het doopte Zijn scepter in de kelk van de priester zoals met een aspergil en besprenkelde enkele landen van de aarde die ik nu rond de kelk van de priester zag. Het waren Rusland, Oekraďne, Amerika (VS), Europa. Het besprenkelde elk land drie keer, met een ernstige uitdrukking op Zijn gezicht. Toen ik de Heilige Hostie ontving, klopte die drie keer zoals een hart in mijn mond. Ik aanbad de Heer. Toen zag ik het Kindje Jezus voor me staan. Nu droeg het een eenvoudig maar stralend wit gewaad met kleine geborduurde rode leliebloemen en gouden zoom. Rond Zijn hoofd zag ik de heiligenkrans weer met klaverblad. Hij straalde wondermooi goudkleurig. Het Kindje Jezus troostte me en legde Zijn hand op mijn schouder. Het zegende me en zei:  

“Veel mensen begrijpen Mij niet. Bezorgd om hun leven, zien ze niet hoe Satan tracht ze in een oorlog te voeren. Deze vonk van de tegenstander zou de hele wereld kunnen doen ontbranden. Daarom wil Ik eerherstel van jullie. Deze vonk van alle kwaad kan een gesel voor de hele aarde worden. Bid, offer, doe boete, maak het goed."

Toen legde Hij een witte, rechthoekige steen voor mijn voeten.

(Persoonlijke opmerking: zie boodschap van 1 juli 2019.)

Hij sprak:

"Luister nu goed! De tegenstander stimuleert de zielen om vlaggen aan Mijn huizen te hangen. Die tekenen zijn om Mijn Woord tegen te spreken en om de H. Schrift niet te volgen.  Ik echter heb je de vlag van Mijn Kostbaar Bloed gegeven, die ‘De kinderen Gods, de Apostelen van de Eindtijd’ als teken hebben. Waar deze vlag van Mijn Kostbaar Bloed wappert, heerst het gebod van de Eeuwige Vader en wordt in liefde bewaard. Mogen ook Mijn kleine apostelen dit merkteken in de verdrukking dragen. De tijd van de Apostelen van de Eindtijd is gekomen. Kom, rust uit aan Mijn Hart en verfris je een ogenblik en voel hoe het ooit zal zijn in Mijn Koninkrijk."

Inderdaad mocht ik een klein moment aan Zijn Hart rusten, en het was zo wonderbaar, een groot moment vol liefde en grote gelukzaligheid en geborgenheid. Plotseling was het Kindje Jezus er niet meer.

Toevoeging: Verwijzing naar de boodschap van 1 juli 2019, dat heeft te maken met de witte steen en met ‘De kinderen van de Immaculata, Apostelen van de Eindtijd.’

Toevoeging:  Zie het bericht van 1 juli 2019. De persoonlijke mededeling daarin wordt nu gepubliceerd. Dit heeft te maken met de witte steen, de eerste steen van de Kinderen van de Immaculata, Apostelen van de Eindtijd. We stichten nu de ‘Kinderen van de Immaculata, de Apostelen van de Eindtijd’. Vanwege corona is het momenteel een open online gebedsgemeenschap. Deze open gebedsgemeenschap bidt voor eerherstel en streeft naar een katholiek-sacramenteel leven. We vragen om het gebed van de gewone rozenkrans, de Rozenkrans van het Kostbaar Bloed en tot de Bruid van de Heilige Geest in de zin van eerherstel en de bekering van de zondaars. Het aantal gebeden is vrij voor iedereen die bidt. Elk kind van de Immaculata kan de gebeden aanpassen aan hun dagelijks- en wekelijks ritme.

 

Deze boodschap wordt bekend gemaakt zonder vooruit te willen lopen op het oordeel van de Rooms-katholieke Kerk.

Copyright © Manuela 2000