Startpagina
Overzicht Boodschappen Kindje Jezus

 

Witte Donderdag 1 april 2021

 

Ik zie in de Heilige Hostie het genaderijke Kindje Jezus van Praag. Het draagt ​​een gouden kroon en heeft donker krullend kort haar. De Heer draagt ​​een gouden en wit gewaad met een hostie op Zijn borst - met inschrift JHS - en een gouden mantel. Op Zijn mantel zijn doornranken geborduurd, elk met een (bloem)knop aan het uiteinde. In Zijn handen houdt de Koning van de Hemel een scepter in Zijn rechterhand en een schriftrol in Zijn

linkerhand. Nu zie ik hoe beetje bij beetje Zijn mantel doordrenkt wordt met Bloed.

Het Kindje Jezus spreekt:

 

Dit is de mantel van Mijn Kostbaar Bloed. In Gethsemane heb Ik Bloed voor jullie vergoten, lieve zielen, niet alleen in het vooruitzicht van Mijn lijden. Ik heb dit voor jullie gedaan zodat jullie in de bekoring kunnen standhouden. Bid stil en zwijg totdat Mijn graf zich opent voor jullie en jullie Mijn Verrijzenis vieren."

 

Nu gaat een lichtstraal van Hem uit. De Koning van de Hemel zegt:

 

Blijf Mij trouw en wees zonder vrees. Als jullie bidden, opofferen en eerherstel brengen, zullen jullie de toorn van de Eeuwige Vader milderen. Bid voor de bekering van de zondaars. Dit is Mijn woord aan jullie. Ik heb dit al voor jullie gedaan in Gethsemane. Sterk jullie door gebed, opoffering en boete. Sterk jullie door Mijn Heilig Kruisoffer. Zo kom Ik op de altaren van de aarde naar jullie in de katholieke Kerk. Zij is Mijn Bruid.

 

Ik kijk naar Mijn priesters, Mijn opvolgers. Weerhoud de zielen Mijn Lichaam niet.

Deze zielen zijn bestemd voor de eeuwigheid, voor het Huis van de Eeuwige Vader. Luister! Dit is Mijn woord aan jullie. Alle hervormingen van de Kerk zullen geen heil brengen. Ze zijn van de wereld. Offer, gebed, boete, Mijn kruisoffer heiligt de mensen. Dit zal de Kerk, Mijn Bruid, vernieuwen. Adieu."

 

Toen bad ik: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, leid alle zielen naar de Hemel, vooral hen die Uw Barmhartigheid het meeste nodig hebben.

 

Deze boodschap wordt bekend gemaakt zonder vooruit te willen lopen op het oordeel van de Rooms-katholieke Kerk.

Copyright Manuela 2000