Startpagina
Overzicht Boodschappen Kindje Jezus

 

25 maart 2021, Feest van de Aankondiging, verschijning van het genadige Kindje Jezus ongeveer van 13.00 uur tot 13.40 uur

 

Ik zie het genadige Kindje Jezus van Praag. Het draagt ​​een grote gouden kroon, heeft krullend donker kort haar, een wit gewaad en een bordeauxrode mantel geborduurd met gouden ranken van doornen, die elk aan het uiteinde een gouden knop hebben.

In Zijn rechterhand draagt ​Hij een gouden kruis versierd met parels en robijnen.

In Zijn linkerhand zie ik de aardbol draaien. Rechts en links zie ik twee engelen in het wit gekleed. Ze stralen fel. Alles baadt in gouden licht. De engelen spreiden nu de mantel van de Heer wijd open. Nu komt de Heer dicht bij me en kan ik Zijn kruis kussen. De hemelse Koning zegt:

“In de naam van de Vader en van de Zoon - dat ben Ik - en van de Heilige Geest. Amen.

God heeft jullie geen ander gebod gegeven dan dat van Mozes. Waarom verlangen jullie naar een menselijke orde wanneer jullie Gods geboden hebben? Waarom willen jullie zijn zoals God? Jullie roepen daarmee onheil af. 

Serviam! (= Ik zal dienen!) Roep dit met Mij tot de Eeuwige Vader. Wie Mij liefheeft, volgt  Mijn geboden. Ik verander geen enkele jota. Gods gebod geldt in alle eeuwigheid. De Eeuwige Vader heeft alles in oneindige liefde geschapen. Wat kan er groter zijn dan Zijn Woord, dan Zijn gebod?

Berouw, gebed, opoffering, boete. Val op jullie knieën en bid voor eerherstel. Vraag om de zegen van de Eeuwige Vader en de uitroeiing van alle ketterijen. Niemand mag zich verheffen boven God. De verandering van Zijn woorden zal rampspoed brengen. Verander Zijn Woord niet. Accepteer het in liefde. Het is niet gemakkelijk en kan slechts naar de Hemel toe geleefd worden in Mijn liefde en genade."  

Ik zie drie manden met brieven aan Zijn voeten, een wit stuk papier, een witte brief met een sticker, een rode brief, eentje met een streep op getekend, een envelop met een kruis, dan iets als een geruite envelop, of waar ruitjes op staan. Een blauwe brief en een gele brief, een getekende brief en een foto van een getrouwd echtpaar, dus een bruidspaar - en de foto van het bruidspaar is al geďdentificeerd. Hij zegent de postmanden met Zijn kruis. Het genaderijke Kindje Jezus zegt:

“Neem de H. Schrift ter hand en laat ze niet links liggen. De Eeuwige Vader zal jullie Zijn zegen geven. Al het andere zal geen zegen in zich dragen. Blijf trouw!

Ik zal jullie door deze tijd begeleiden. Hoeveel hou Ik van jullie. Met Mijn Woord komen jullie door de komende beproeving. Bemin elkaar zoals Ik jullie bemin. Wees zachtmoedig. Kijk naar Mij."

Hij zegent ons:

“In de naam van de Vader en de Zoon - wijst op zichzelf - en de Heilige Geest. Amen. Adieu!"

Hij verdwijnt met de engelen in een pulserend licht. Dan zie ik Hem niet meer.

Tot slot bid ik emotioneel: “O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, leid alle zielen naar de Hemel, vooral degenen die Uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.”

 

Deze boodschap wordt bekend gemaakt zonder vooruit te willen lopen op het oordeel van de Rooms-katholieke Kerk.

Copyright © Manuela 2000