Startpagina
Overzicht Boodschappen Kindje Jezus

Maandag 15 februari 2021

 

Een paar dagen geleden zag ik een familielid van een goede vriendin van mij, een biddende vrouw, plotseling in mijn keuken terwijl ik de afwas deed, een levende persoon en die mij zei: "Ik heb zo'n pijn!" Ik kende deze persoon zelf niet eens persoonlijk en verwonderde mij over dit schouwen. Ik wist onmiddellijk waar ze thuishoorde, maar twijfelde aan mezelf: "Dat kan toch niet waar zijn," dacht ik.

Korte tijd later - ik had ondertussen de Heilige Mis in verband met deze intentie bijgewoond - belde de genoemde vriendin me op. Ze sprak over een persoonlijke intentie. We begonnen al snel te praten over de persoon in kwestie die ik in mijn keuken zag terwijl ik huishoudelijk werk deed. Deze persoon was erg ziek, wat ik niet wist. Ik bad verder voor deze intentie en ging naar de Heilige Mis.  

Plotseling zag ik het Kindje Jezus met een klein boeket blauwe viooltjes in Zijn handen.

Ik bedankte Hem heel erg en informeerde mijn vriendin.

VIOOLTJESTHEE vonden we bij een christelijke leverancier. Mijn vriendin bestelde die en gebruikte de thee voor de zieke persoon en voor zichzelf. Beiden spraken na enkele dagen over een zeer goede werking. De zieke persoon waar het over gaat is hartpatiënt.

Vandaag, maandagavond (15.02)  voor de livestream, ontmoette ik mijn dierbare hemelse vriendin, de H. Teresa van Avila, toen ik buiten bij de paarden was. Ik groette haar hartelijk en zei: “Lieve Teresa, ik heb je al lang niet meer gezien.”  

Ze zei me: “Als het nodig is, kom ik naar jou. Zeg aan alle mensen die het willen horen: het viooltje is het medicijn van het Kindje Jezus. Viooltjesthee verblijdt het hart, het gemoed en de ziel. Het hart wordt versterkt en bijgevolg het hele immuunsysteem van het lichaam. Ook bij droefgeestigheid is hij goed te gebruiken. Bijgevolg is het een medicijn voor jullie huidige tijd. Hij draagt ​​bitterheid in zich evenals aangename reuk. Vandaag de dag missen de mensen bitterstoffen, die zelfs zoet en goed de mensen bekomen. Wat bitter is voor jullie, verandert de Heer in welbehagen. Hier mag je het zoeten met honing.

Het viooltje heeft de lieflijkheid, grote liefde en deemoed in zich. De mensen van jullie tijd missen dit en bijgevolg helpt het jullie bij de kwalen van jullie tijd. Zie wel dat het uit een christelijke bron komt, zodat er niets anders op ligt dan alleen Gods zegen.”   

Opmerking: viooltjesthee is niet bij ons apostolaat te bestellen!!! Viooltjesthee vervangt géén arts en géén medicamenten.

 

Aswoensdag 17 februari 2021

 

Ik bad de Rozenkrans tot het Kostbaar Bloed.

Toen ik klaar was, vroeg ik de Heer in gedachten, op welke weg de Kerk zich wel moge bevinden, als ze Golgotha ​​nog niet heeft bereikt?

Waar staat de Kerk nu, als de Bruid van de Heer volgt?

Op dat moment zag ik de geschonden Heer aan de geselkolom staan, hoe Hij werd mishandeld.

Ik keek in Zijn door lijden getekend Aangezicht.

Nooit zal ik Zijn blik vergeten.

 

Deze boodschap wordt bekend gemaakt zonder vooruit te willen lopen op het oordeel van de Rooms-katholieke Kerk.

Copyright © Manuela 2000