Startpagina
Overzicht Boodschappen Kindje Jezus

 

Verschijning van het genaderijke Kindje Jezus op 2 februari 2021, Maria Lichtmis – Opdracht van de Heer

 

Het genaderijke Kindje Jezus is vandaag verschenen, van ongeveer 11.57 uur tot 12.47 uur. In Zijn boodschap van vandaag spreekt het over de originele, ovale Benedictusmedaille die Hij zelf aan Sint Benedictus gaf. Deze is lang geleden veranderd en is nu de vandaag overal verkrijgbare ronde Benedictusmedaille. 

Ik zie drie lichtbollen de kamer binnenzweven, een grote en twee kleinere. De grote bol in het midden gaat open. Een prachtig helder licht schijnt uit deze bol. Het Kindje Jezus komt uit dit licht tevoorschijn. Het draagt ​​een grote gouden kroon en een paars gewaad. Het is geborduurd met gouden lelieranken.

De Heer heeft grote blauwe ogen en donker, kort krullend haar. In Zijn rechterhand draagt ​​Hij Zijn gouden scepter, in Zijn linkerhand zie ik een klein zonnetje waarin de ovale originele Benedictusmedaille draait zodat ik beide kanten kan zien, voor- en achterkant. 

Beide kleinere bollen gaan nu open, één rechts en één links van Hem.

Uit elke bol komt een engel tevoorschijn, elk gekleed in een wit, stralend gewaad. Ze knielen voor de Koning van de Hemel.

De Heer zegent ons: “In de naam van de Vader en de Zoon - dat ben Ik - en de Heilige Geest. Amen."

Het Kindje Jezus zegt:

“Zie, dit is de genadevolle medaille die Ik schonk aan Mijn dienaar Benedictus.  Benedictus is een goede vriend van de Eeuwige Vader, Mijn Vader in de Hemel, met wie Ik één ben.” 

Er volgt een persoonlijke mededeling. 

De Hemelse Koning spreekt:

“De mens wil zijn zoals God, zoals de Eeuwige Vader. Hij wil leven geven en nemen, wil zijn eigen orde scheppen buiten de orde van Mijn Vader. De mens zal verwarring en duisternis verspreiden met zijn zelfgeschapen orde.

Waarom verwijderen jullie je van Mij? Gods orde, de orde van Mijn Vader in de Hemel, is ook Mijn orde en de orde van de Heilige Geest. Jullie zijn gemaakt om Hem te aanbidden, te loven en te prijzen. Uit een wereldse orde zal geen heil voortkomen.

Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Ik ben bij jullie, bij de mensen die Mij hun hart geven. Hoe verheugd ben Ik met die zielen die Mij beminnen. Ik wil volledig door hen bemind worden."

De engelen spreiden Zijn mantel wijd uit.

“Mijn zegen zal jullie heil worden in de komende dagen. Een nieuwe orde zal onheil brengen. Mijn zegen rust niet op haar. Bid bijzonder voor de volgende generatie op 25 maart. In de komende tijd zal al het kwaad, het boze openbaar worden. De mens zal vele plagen doormaken en ze verdragen. Met Mij kunnen jullie deze plagen zonder schade doorstaan. Ik ben de Heer!

Zorg er nu voor dat jullie snel deze medailles van Mijn vriend Benedictus verspreiden, zodat Mijn zegen ongehinderd over jullie kan worden verspreid. Deze medaille werd waarachtig veranderd door mensen, dit niet tot zegen.

Deze tijd wordt een plaag voor de mensen van de wereld. En nog meer zullen ze dragen. Ik regeer ze met een ijzeren scepter. De mensen die hun hart voor Mij openen, zal Ik regeren met een gouden scepter. Voor hen zal deze tijd een tijd vol genade zijn. Ik ben bij hen en zal hen niet verlaten, hoewel de tegenstander hun geloof en vertrouwen op de proef zal stellen.

Jullie zullen gaan mét Mij, niet zonder Mij. Dit jaar komt er een grote beproeving. Blijf standvastig, blijf Mij trouw, bid, offer, hou vol: laat jullie ziel niet vergiftigd worden. Ik ben de Heer. Nogmaals, zeg Ik jullie: alles moet geschieden. Amen."

Aan Zijn voeten zie ik drie manden met brieven, een witte brief met zwarte letters, een witte brief met blauwe letters, een rode en een blauwe brief, een brief met sticker en stralen, verschillende geschilderde afbeeldingen, een afbeelding, een geschilderde afbeelding met een kruis, een envelop met een kruis erop, een brief met een roos, een gele brief en een gemarmerde brief en een vel papier zonder envelop, een groene, een hemelsblauwe en een roze brief.

Dan drukt Hij Zijn grote gouden scepter tegen Zijn Hart. Het wordt tot aspergil, (metalen staaf met een hol metalen bolletje met gaatjes waarin een sponsje zit)  van Zijn Hart. Zijn Gouden Hart wordt rood. Dan besprenkelt Hij ons en al de biddende zielen van de gebedswake met Zijn Kostbaar Bloed.

Ik bid: "O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, leid alle zielen naar de Hemel, vooral degenen die Uw barmhartigheid het meest nodig hebben."

De Koning van de Hemel komt met Zijn gezicht heel dicht bij mij. Hij spreekt:

“Vergeet niet, jullie gaan met Mij door deze tijd. Zeg dit aan alle zielen. Roep Mijn erbarmen aan!"

Hierop antwoord ik: "Lieve Jezus, ik dank U zeer."

De Heer zegent mij. Het licht gaat met de Heer weg, pulseert, wordt kleiner. Zo is het ook bij de engelen. De Koning van de Hemel verdwijnt, de lichtbollen zijn plotseling verdwenen.

 

Deze boodschap wordt bekend gemaakt zonder vooruit te willen lopen op het oordeel van de Rooms-katholieke Kerk.

Copyright © Manuela 2000