Startpagina
Overzicht Boodschappen Kindje Jezus

 

Zondag 17 januari 2021

 

Tijdens de zondagsmis, wanneer de priester de Hostie omhoog heft tijdens de heilige consecratie, zie ik in de Hostie het smartelijke met doornen gekroonde, bloedende Allerheiligste Aangezicht van onze Heer Jezus Christus. De doornenkroon had grote stekels en was niet alleen rond om het hoofd gewonden, maar de doornige strengen vormden een kap over Zijn hoofd. Eerst zag ik alleen Zijn Allerheiligste Aangezicht.

Na een tijdje zei Hij:

"Kijk naar Mij. Kijk dan wat ze doen met Mijn Allerheiligste Offer. Kijk dan naar de wereld."

Het ging echter nog verder. Rond 15.05 uur, tijdens het uur van de Goddelijke Barmhartigheid volgens Zuster Faustina, voederde ik buiten de paarden. Ik zette nieuw voer klaar in de stal. De deur stond open. Ik stond aan de zijkant van de deur. Ik hield de schep in mijn rechterhand. Plotseling werd het binnenste van de houten schuur zo intens met licht gevuld. Het werd helemaal licht. Op dat moment realiseerde ik me dat dit buiten de grenzen van het normale viel; want zoiets had ik nog nooit meegemaakt.

De dag was donker en bewolkt. Ik keek nu naar de deur en door de deur naar buiten.

De hemel scheurde steeds meer open en de zon draaide en kwam van de hemel naar beneden op de van bij mij 10 meter verwijderde muur. Ze bleef daar roterend boven de muur staan en gaf zeer veel licht af. Ik kon me helemaal niet bewegen. De voerschep viel uit mijn hand en daarmee ook het voer.

Ik was zo verbaasd en verrast. Dat had ik niet verwacht. Nu hief ik mijn armen op en dankte de Eeuwige Vader in de Hemel, Jezus Christus, Gods Zoon en de Allerheiligste Drie-eenheid in alle eeuwigheid. Meer kon ik niet doen. Dit duurde ongeveer een minuut. Toen verdween alles opeens.

De paarden bleven rustig en aten. Ik dacht na over alles. Ik zie dit teken als een bevestiging van wat ik in de Heilige Mis zag. Als de Heer zulke intense tekenen geeft, toont Hij ons Zijn nabijheid. Hij toont ons echter ook enorme veranderingen aan die gaan komen.

 

Deze boodschap wordt bekend gemaakt zonder vooruit te willen lopen op het oordeel van de Rooms-katholieke Kerk.

Copyright Manuela 2000