Startpagina
Overzicht Boodschappen Kindje Jezus

 

Verschijning van het genadevolle Kindje Jezus van Sievernich op 6 januari 2021, ongeveer van 16.00 uur tot 17.00 uur

 

Ik zie drie gouden glanzende lichtbollen. De grote lichtbol is in het midden en straalt heel veel licht uit naar alle richtingen. Nu gaat hij open. In het stralende wonderbare licht zie ik het lieve Jezuskindje. Het draagt ​​een grote gouden kroon, een koninklijke mantel, zoals de koningen hem vroeger droegen en een rood gewaad dat is geborduurd met gouden lelies. Het is het gewaad van Zijn levend Kostbaar Bloed. Het Kindje verschijnt als Kindje Jezus van Praag met een gouden Hart. Daaronder is de efod. Het heeft donkere krullen en grote blauwe ogen die wonderbaar en vol liefde zijn. Het draagt ​​Zijn gouden scepter in Zijn rechterhand. In Zijn linkerhand een gouden bol met daarop een kruis.

De andere bollen gaan open en ik zie twee engelen in het licht in eenvoudige, helderwitte gewaden, alsof ze van fijn linnen zijn gemaakt. Ze hebben blond, schouderlang haar. De engelen gaan op hun knieën voor het Kindje Jezus en spreiden dan de mantel van de Heer heel wijd uit. De Heer kijkt me aan en zweeft dichter naar me toe. Hij spreekt:

 “In de naam van de Vader en de Zoon - dat ben Ik - en van de Heilige Geest. Amen.

 Hoezeer verheugen Mij de biddende mensen, die Mij hun hart geven. Daarom heb Ik Mijn land afgemeten. De Eeuwige Vader kijkt naar hen. Zoals zij Mijn Hart hebben geraakt, raak Ik hun hart. Zo heb Ik de Vader gevraagd om dit land te sparen; want Ik heb gezegd: Waar op de knieën om Mijn erbarmen en dat van de Eeuwige Vader in de Hemel wordt gesmeekt, zal Ik barmhartigheid schenken. Genade aan de mensen van Mijn welgevallen.

De wereld zal worden geschokt. Omdat de mensen Mijn Eeuwige Vader niet kennen en zonder Hem willen leven, wordt alles gezuiverd. Dit moet gebeuren zoals het staat geschreven. Een grote omwenteling zal nu weldra plaats vinden, een verandering die voor veel mensen een afgrond zal worden.

Jullie hebben de hoop dat alles kortelings weer zal zijn zoals het was. Dit, lieve zielen, zal niet zo zijn. Bid en offer! Blijf Mij trouw! Ik kom niet zomaar naar jullie om te verschijnen. Ik verschijn als Koning van de Hemel omdat het noodzakelijk is. Ik wil Mijn schapen leiden uit de nood, uit de woestijn in Mijn oase.

Er zal nu veel gebeuren. Wee degenen die Mijn schapen op een dwaalspoor brengen. Wee degenen die de zonde prijzen en haar als nieuwe geest scheppen, dat is de geest van het verderf, de onheilige geest die van de zonde houdt. Ik kwam omwille van Mijn schapen; want de kudde volgt Mij trouw."

Nu zie ik werkelijk een kudde schapen aan Zijn voeten. Sommige zijn wit, maar vele zijn zwart en wit gespikkeld. Hij komt dichter bij me.

“Er zal een totale, een grote verandering komen”, zegt de Heer. Het Kindje Jezus kijkt naar de gouden bol met het kruis. Deze bol wordt tot aardbol, ze draait totdat ik het Midden-Oosten zie en de mens die moet komen, en met hem, die als een grote weldoener geldt, komt het verderf; want ik zie hem planten, en alles wat hij plant, verdort.

“Dit is slechts een tijd. Wees niet bang ”, zegt het Kindje Jezus. 'Ik leid jullie door deze tijd. Wat moet komen, komt. Ik ben de Heer en Ik houd van Mijn schapen. Nogmaals zeg Ik jullie: bid - eerherstel in gebed! Offer op - boete! Vraag om Mijn erbarmen! Ik kijk naar jullie. Zie naar Mij, niet naar de wereld!"

Hij neemt Zijn scepter, drukt hem tegen Zijn Hart en besprenkelt sommige landen met Zijn Kostbaar Bloed.

'Zo doe Ik het voor Mijn getrouwen’, zegt de Koning van de Hemel.

Dan zie ik overal enveloppen op de wereldbol: een witte envelop zonder opschrift, een witte envelop met gouden letters en een gouden envelop, een gele en zelfs een groene envelop, een grijze envelop geschreven met inkt en de foto van een echtpaar, twee foto's waar ​​kinderen op staan, en twee brieven die ook beschilderd zijn. Een engel voegt er nog een rode envelop bij. Dan wordt de wereldbol weer tot een gouden bol in de handen van de Hemelse Koning.

Hij spreekt: “Ik kijk in hun hart en heb hun roepen gehoord.”

Er volgt een persoonlijke mededeling.

Wat betreft de olie mocht ik het Kindje Jezus vragen hoe we de olie moeten verspreiden. We hebben strikte instructies van Hem gekregen en nu komen mensen die hun olie willen wijden. Maar dat brandde niet in de lamp van het Kindje Jezus tijdens een H. Mis, zoals de Heer ons had opgedragen. Het Kindje Jezus zegt het volgende: "Volg Mijn instructies, niet wat de mensen zeggen!"

Er volgt een persoonlijke mededeling. Dan bid ik: "O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel ..."

Hij zegt dan: “Alle redding komt van Mij. Ik zegen je in de naam van de Vader en de Zoon - dat ben Ik - en de Heilige Geest. Amen. Adieu! Ik wens een gebedswake op 2 februari 2021.

De Heer gaat terug in het licht, net als de engelen. Het licht pulseert en de lichtbollen verdwijnen.

 

Deze boodschap wordt bekend gemaakt zonder vooruit te willen lopen op het oordeel van de Rooms-katholieke Kerk.

Copyright © Manuela 2000