Startpagina
Overzicht Boodschappen Kindje Jezus

 

Boodschappen van 9, 11, 27 en 28 december 2020

 

Het lieve Kindje Jezus sprak tot mij op 9 december 2020 terwijl ik aan het koken was in de keuken:

"Oordeel niet over mensen, controleer gewoon of ze berouw in hun hart hebben."

Ik zag de buste van het lieve Kindje even voor me in de lucht zweven.

 

12 november 2020

Het lieve Kindje Jezus kwam als Kindje Jezus van Praag even bij mij, gekleed in het wit, en zei dat het hele boek (het nieuwe boek van Sievernich) gelezen moest worden, zodat mensen door Zijn genade daardoor bekeerd konden worden. Weer deelde Hij me mee dat er een grote nood op komst was.

 

27 december 2020

Ik ontving de H. Communie tijdens de H. Mis. Ik merkte dat deze niet zo snel smolt in de mond als gewoonlijk. Ik zag toen het lieve Kindje Jezus met gouden krullen, blauwe ogen en een eenvoudig helderwit gewaad / hemdje dicht bij mij. Het Kindje was ongeveer drie jaar oud en glimlachte mooi naar me en omhelsde me. Het lieve Kindje Jezus liet me begrijpen dat de Hostie niet zo snel in mijn mond zou smelten en dat dit ook zo door Hem gewenst was.

Het Kindje sprak:

"Ik wil door jou bemind en aanbeden worden."

Dat heb ik dan ook gedaan totdat de Hostie smolt. Het duurde ongeveer acht tot tien minuten. Het lieve Kindje Jezus zei dat dit niet voor mij gold. Ik moest het alle mensen  zo zeggen.

 

28 december 2020, ongeveer 11.30 uur

Een grote gouden bol ging open en twee kleine gouden bollen, de ene rechts en de andere links gingen daarna open. Ik zie het Kindje Jezus van Praag met een grote gouden kroon, donker krullend haar en blauwe ogen. Het draagt ​​een prachtig gewaad, dat van Zijn Kostbaar Bloed. Het Kostbare Bloed is levend in Zijn gewaad. De mantel is die van Zijn Kostbaar Bloed, rijkelijk geborduurd met gouden leliebloemen. Twee engelen in eenvoudige, stralende, witte gewaden spreidden Zijn mantel uit. Nu zie ik de Heer in een lelietuin zoals eerder. De lelietuin wordt omheind door een gouden schutting. Witte en bloedrode leliebloemen bloeien om Hem heen. In Zijn hand houdt Hij rechts Zijn scepter en links drie leliebloemen. De drie leliebloemen in Zijn linkerhand zijn bloedrood. Hij zegent mij:

“In de naam van de Vader, de Zoon - dat ben Ik - Hij wijst naar Zijn Hart - en van de Heilige Geest. Amen.  

Ik zal genade betonen aan alle mensen van Mijn welbehagen. Ik ben de Heer. Ik word door velen veracht. Ze erkennen Mij niet als Kind. Kijk naar de vele kinderen die om Mijnentwil het leven moesten laten. Vandaag is het de feestdag van deze kleintjes die Mij al hun hele leven schonken. Onschuldig, zonder schuld stierven ze, onschuldig omdat ze (Hij steekt Zijn hand op met de bloedrode lelies) werden vermoord.

 

Onschuldig stierven ook de ongeborenen. Horen jullie dan echt niet hun roepen? Heeft de geest van Herodes de harten van de mensen zo zeer verduisterd dat de kindermoord doorgaat? De bron van deze sinistere daden is Satan. Hij is tegen het leven van de mensen omdat ik zoveel van jullie hou. Jullie kunnen zijn nijd en zijn boosaardigheid door Mij overwinnen. Word tot een stem voor de ongeborenen.

Net als in Bethlehem toen zijn ze vandaag overgeleverd aan de wil van de mensen. Is het niet de geest van Herodes die woedt onder de mensen van jullie tijd? Overwin deze geest met Mijn liefde. Het is gemakkelijk dit te doen. Ik geef Mijn genade aan de mensen van Mijn welbehagen, vooral in deze tijd.

Heilig jullie door Mijn sacramenten, die Ik aan Mijn priesters heb toevertrouwd. Ik heb hun het goud van de Hemel toevertrouwd, de schat van de Eeuwige Vader. Ben Ik het niet zelf die door de priesters tot jullie komt? Wat Ik heb geheiligd, heb Ik in eeuwigheid geheiligd. Zo is het is Mijn wil. Mijn wil geldt in alle eeuwigheid omdat de Eeuwige Vader ook eeuwig is.

In jullie zondigheid kennen jullie dit niet. Als jullie je echter tot Mij en Mijn Allerheiligste Moeder wenden, dan wordt jullie de liefde van de Hemel geschonken en laat jullie vermoeden hoe groot en heerlijk de Vader in de Hemel jullie bemint, hoeveel Ik van jullie hou en hoeveel Mijn Allerheiligste Moeder jullie bemint. De liefde van de Eeuwige Vader, Mijn Vader in de Hemel, met wie Ik één ben, zal jullie door deze tijd leiden.

Ik ben vandaag naar jullie gekomen om jullie harten te ontvlammen. De Heilige Geest zal deze vlam van Mijn liefde keer op keer in jullie ontsteken als jullie bidden en in de sacramenten leven.”

Ik zie drie briefmanden in de lelietuin liggen. Ik kan een envelop in het rood herkennen, een in het wit met een teken erop - ik weet niet of het een sticker is of getekend - en een blauwe envelop en dan nog een grijze. En iemand heeft de foto van een overleden persoon, ik kan niet zien of het een man of een vrouw is - uitgekozen voor het Kindje Jezus. Ik zie ook de foto van een gezin in de lelietuin aan de voeten van Jezus.

"Kijk, Ik zal voor ze zorgen!" Zo spreekt het lieve Jezuskind.

“Zeg ze dat ze trouw moeten blijven en hun ziel heiligen. De tijdgeest zal ze bekoren, Mijn liefde zal ze heiligen zodat ze rust vinden in Mijn Heilig Hart. De geest van jullie tijd is de geest van Herodes. Vergeet dit niet en lees wat er in de H. Schrift over hem is geschreven. Vergeet niet dat door de woorden van de H. Schrift de Heilige Geest jullie harten raakt."

Hij drukt Zijn gouden scepter aan Zijn Hart. En het genaderijke Jezuskind besprenkelt ons met Zijn Kostbaar Bloed en zegent ons. Dan kijkt het Kindje me liefdevol in de ogen en neemt afscheid.

"Adieu! Tot de volgende gebedswake op Epiphany!"

Eigen opmerking: Alle personen van de brieven, van de familiefoto meldden zich, behalve die van de foto van de overledene. Die was bij de mensen thuis en was eerder niet gezien. Door de genade van het Kindje Jezus ontstaat het betrouwbaarste netwerk van gebed. Door Zijn genade mocht ik heel goed kijken naar de genoemde brieven in Zijn lelietuin.

 

Deze boodschap wordt bekend gemaakt zonder vooruit te willen lopen op het oordeel van de Rooms-katholieke Kerk.

Copyright © Manuela 2000