Startpagina
Overzicht Boodschappen Kindje Jezus

30 november 2020 – Verschijning van het genadige Kindje Jezus van Sievernich op de feestdag van de apostel Andreas

 

Ik zie het genadige Kindje Jezus van Praag met een grote gouden kroon, rood gewaad en rode mantel, die rijkelijk is geborduurd met gouden ornamenten. Het gewaad en de mantel zijn geborduurd met gouden leliebloemen en ranken. Het staat met Zijn blote voeten in een klein veld met lelies dat is afgebakend, een vierkant met een 30 centimeter hoog gouden hekwerk gemaakt van spijlen die op elke hoek van het vierkant een gouden dennenappel dragen. In Zijn rechterhand draagt ​​het een grote, gouden scepter en in Zijn linkerhand een kruis, versierd met grote, witte parels. In het midden van het kruis zie ik een witte lelie. Het Kindje Jezus heeft ​​donkerbruin krullend haar en heeft blauwe, wondermooie, grote ogen. Het zegent me:

“In de naam van de Vader en de Zoon - dat ben Ik - en de Heilige Geest. Amen."

Het zweeft dichter naar me toe en spreekt:

"Ik ben de liefde zelf. Verlies jullie zielen niet. Bid en offer. Waarom het gebrek aan zielen die zich aan Mij opofferen? Waarom ontbreken er zielen die een geestelijk leven willen leiden? Waarom die verwarring in de Kerk?

Lieve zielen, Ik moet dit toestaan. De wortel van het kwaad is het bloed van de ongeborenen, de schuld die de mensen op zich trekken. Niemand wil het horen, maar dit is de waarheid. God schenkt het leven. Jullie accepteren het niet.

De tegenstander begoochelt jullie met vrijheid en rijkdom. Maar als jullie hem volgen, binden jullie je aan de zonde en worden arm.

Door het doden van de ongeborenen ontstaat een tekort aan zielen, zielen die Ik roep voor het priesterschap en opofferende, biddende zielen. Dit tekort begint bij de wortel, het fundament van de Kerk, in de gezinnen. De tegenstander bestrijdt de families. Met Mij en in Mij zullen zij volgens hun roeping in de Eeuwige Vader geheiligd leven in de sacramenten van Mijn Kerk. Het kwaad zegt jullie: 'Jullie mogen zelf God zijn en leven zoals jullie het wensen.”  

De gezinnen dragen Mij in hun hart als ze zich heiligen door gebed, boete en de sacramenten van Mijn Kerk, waarin Ik zelf levend ben. Ieder mens kan zichzelf heiligen in zijn staat als hij Mij volgt. Volgt hij de wereld en zijn eigen verlangens, volgt hij Mij niet. Bemin Mij zoals Ik jullie bemin. Volg Mijn geboden. Dwaal niet. De wereld zal alle deuren voor jullie openen. Ik zal echter maar één deur voor jullie openen. Het is de deur naar Mijn bruiloftzaal. Handel dus als de wijze maagden. Wees met Mij en heb genoeg olie voor jullie lampen. Ik zegen allen die in gebed met jou verbonden zijn. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen."

Dan geeft Hij me het kruis om te kussen en zegt:

"Adieu!"

Hij verdwijnt in het licht.

 

Deze boodschap wordt bekend gemaakt zonder vooruit te willen lopen op het oordeel van de Rooms-katholieke Kerk.

Copyright © Manuela 2000