Startpagina
Overzicht Boodschappen Kindje Jezus

 

Verschijning van het genadevolle Kindje Jezus van Sievernich op

 25 november 2020 ongeveer van 19.12 uur tot ongeveer 20:00 uur

 

Het lieve Kindje Jezus verschijnt als Kindje Jezus van Praag met grote gouden kroon. Het draagt ​​een paars gewaad dat rijkelijk is versierd met gouden leliebloemen en ranken. In Zijn handen houdt het rechts een gouden scepter en links een gouden kruis. Op het kruis zie ik parels die wondermooi zijn. Rechts en links zie ik een engel in een wit gewaad, die Zijn mantel uitstallen of uitspreiden.

Hij zegent:

“In de naam van de Vader en de Zoon - dit ben Ik - en de Heilige Geest. Amen.

Ik ben jullie Heiland, jullie Trooster. In Mij is alles heil. Ik ben de Zoon van God, Jezus Christus. Het is Mij welgevallig dat Ik in Mijn heilige kindsheid naar jullie kom. Ik heb Mijn Allerheiligste Hart voor jullie geopend. Geef jullie helemaal aan Mij over door een akte van volmaakte overgave. Zo word Ik getroost en de scepter weegt niet meer zo zwaar in Mijn hand vanwege alle beledigingen die de Eeuwige Vader worden aangedaan.

Kijk slechts: Ik schonk jullie het heilig priesterschap zodat jullie met Mij verbonden zijn door de sacramenten van Mijn H. Kerk. Dit verbond is Mijn verbond van overgave aan jullie. Ik heb Mezelf volledig gegeven, zodat jullie van de boeien van het kwaad bevrijd zijn. Dit verbond is heilig. De tegenstander probeert dit verbond te vernietigen en wil jullie zonder troost en hoop laten. Leidt hij vele zielen in de dwaling, is er geen redding voor deze.

Maar Ik ben jullie hoop, jullie licht, jullie troost. Mijn Kerk is van de Eeuwige Vader, is van Mij. Zij kan niet van de wereld zijn. Is ze van de wereld, zal er in haar geen genade zijn. Want de genade wordt gegeven door de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vandaag is het de dag van Mijn aardse geboorte. Jullie vieren deze dag op 25 december. Het is het Kerstfeest. En zo moet het blijven.

Gedenk vandaag Mijn heilige kindsheid. Als Kind kom Ik naar jullie en wie Mij als Kind accepteert, zal Ik rijkelijk belonen. Zoveel kinderen en ongeborenen worden niet door jullie geaccepteerd. Gedenk toch dat Ik zoveel van ze hou. Jullie zijn allemaal toch uit Mij. Hoeveel houd Ik van berouwvolle harten die hun handen in gebed naar Mij verheffen. Alles is toch uit Mijn liefde, heel de schepping, de dieren, de planten en bomen. Bij de dieren proberen jullie erachter te komen of ze een ziel hebben. Waren ze niet één met jullie in het Paradijs? Is het niet voldoende voor jullie ze te accepteren en te beminnen? Ze zijn uit Mij, net zoals jullie uit Mij zijn.

Bemin, en  het zal voor jullie het beste zijn; want jullie zijn geboren om liefde in deze wereld te brengen. Zijn jullie niet het zout der aarde? Verheerlijk de Eeuwige Vader op de aarde. Bemin zoals kinderen het doen die hun vader beminnen.

Blijf in Mij, wees geduldig en bid samen. Houd vast aan Mijn Woord; Ik zal deze tijd voor jullie milderen door Mijn genade. Zo zullen jullie sterk zijn in de Vader en in Mij door de Heilige Geest. Wanhoop kwelt de harten die Mij en Mijn Allerheiligste Moeder niet kennen. Ik ben bij jullie. Ik wens een gebedswake op 28 december. Er zal grote nood heersen waardoor Ik de Mijnen zal leiden. Jullie gebed is belangrijk. Zo openen jullie je hart en kan Ik binnentreden in jullie hart. Laat jullie niet verwarren. Zoek toevlucht bij Mij en Mijn Allerheiligste Moeder.”

Nu neemt Hij drie brieven en dompelt ze in Zijn Heilig Hart, een witte envelop, geschreven met potlood, een rode envelop en een gele envelop. Drie witte brieven, een met inkt, een met roze en een met zwarte letters, neemt Hij in Zijn mantel.

Hij kijkt me aan. Ik vraag de Heer:

"Alstublieft Heer, besprenkel ons met Uw Kostbaar Bloed!"

De Heer brengt Zijn scepter aan Zijn Hart en hij wordt de wijwaterkwast van Zijn Kostbaar Bloed, "dat", zo zegt Hij, allen ten deel valt.

“Ga met Mij en blijf bij Mij. Wie kiest voor de wereld, gaat in het verderf. Een verwereldlijkte Kerk zal alleen wereldse vruchten voortbrengen. Het is een Kerk zonder genade. Ik heb jullie geroepen bij Mij te blijven. Adieu!"

Ik bid: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden ...

Op het parelkruis in Jezus’ linkerhand worden de parels groot en er stralen de letters ‘JHS’ erin. Hij verdwijnt met de engelen in het licht.

 

Deze boodschap wordt bekend gemaakt zonder vooruit te willen lopen op het oordeel van de Rooms-katholieke Kerk.

Copyright © Manuela 2000