Startpagina
Overzicht Boodschappen Kindje Jezus

Verschijning van het Kindje Jezus tijdens de gebedswake op
zaterdag 7 november 2020

 

Ik zie een grote lichtbol in de lucht en twee kleinere lichtbollen, een rechts en links van de grote lichtbol. Een prachtig licht straalt uit de lichtbollen. De grote lichtbol verspreidt het grootste licht. Die gaat open en nu zie ik het lieve Kindje Jezus in het gewaad van Zijn Kostbaar Bloed. Het draagt ​​een prachtige gouden kroon. Het heeft zwart-bruin krullend haar en blauwe ogen. De stenen in Zijn kroon glanzen intens rood als robijnen. Dit heb ik nooit eerder zo gezien. Het Kindje Jezus verschijnt als Kindje Jezus van Praag en draagt ​​een mantel waarop gouden leliebloemen zijn geborduurd. Het heeft een gouden scepter in Zijn rechterhand en de wereldbol in Zijn linkerhand. Ik zie Zijn Hart duidelijk. Het schijnt als goud. Vervolgens zie ik een klein kruis dat over Zijn Hart hangt.

Nu gaan de andere twee lichtbollen open. En ik zie twee engelen in witte gewaden naar buiten komen. Ze spreiden de mantel van de ‘Rex Caelestis’ uit. Zo roepen ze het uit, buigen en spreiden de mantel weer een beetje verder uit. Dan roepen ze weer ‘Rex Caelestis’, buigen en spreiden de mantel weer wat verder uit. En zo gaat het door totdat hij erg wijd is. 

De kleine Hemelse Koning spreekt: 'Ik ben de Heer, Jezus Christus, de Zoon van God. Kijk met Mij op de wereld."

De aarde draait plotseling in Zijn handen. De Heer zegt:

“Het bloed van de ongeborenen schreeuwt het uit naar de Vader. Begrijp dit toch! Er wordt jullie veel getoond, maar de wereld misleidt, is bedrieglijk. Keer op keer roep Ik jullie toe: boete, bekering, boete! De man die de wereld heil belooft, zal jullie vernietiging brengen.

Blijf Mij trouw! Ik bemin jullie en wil niet dat jullie dwalen. Graag kijk Ik naar jullie gebeden en Ik geef jullie Mijn genaden. Ik zie naar de intenties van de biddende mensen."

De Heer neemt een briefomslag en steekt hem in Zijn Hart. Hij is met inkt geschreven. Meer kan ik niet zien. Er zijn nog drie enveloppen. Een van hen, een brief; heeft een blauwe omslag.  

'Ik geef jullie Mijn genaden als jullie bidden. Bid veel, bid vanuit het hart. Ik verbind Mijn Allerheiligste Hart met jullie harten. Verdraag alles geduldig en weet dat jullie alles met Mij kunt dragen.

Er zullen grote omwentelingen plaatsvinden in de wereld. Maar Ik heb de Mijnen geroepen Mij trouw te blijven. Amerika zal veel lijden. Ik roep alle volkeren op om zich te verenigen in gebed met Mij. Ik ben jullie Heiland. Vergeet dit niet! "

De Heer besprenkelt ons en onze schriftelijke verzoeken met Zijn Kostbaar Bloed. Hij doet dit met Zijn gouden scepter zoals eerder. Hij drukt hem aan Zijn Heilig Hart en besprenkelt ons vervolgens met de tot wijwaterkwast geworden scepter. Hij spreekt:

 

De tijd is nabij. Als jullie bidden zal Ik het strafgericht verzachten. Blijf rustig. Blijf geduldig. Wees zonder vrees. Ik ben dicht bij jullie. In geen mens ter wereld vinden jullie je heil. Ik ben jullie Redder, jullie Heer, Jezus Christus. Ik ben Gods Zoon.

 

Ik zie iets over de aarde gaan die in Zijn handen ligt. Het is zoiets als - ja, ik kan het alleen maar zo omschrijven - een witte nevel die van onder naar boven over de aarde gaat.

Dan zegent Hij ons:

"In de naam van de Vader, van de Zoon - dat ben Ik - en van de Heilige Geest"

en zegt:

 

“Tot ziens op 25 november voor gebed. Ik wens op deze dag een gebedswake. Adieu!"

 

De volgende dag bracht de priester me een gebundeld pakje brieven, er lag werkelijk een blauwe briefomslag bovenop en was geschreven door kinderen. De schrijvers van de andere brieven hebben zich ook gemeld. Deo gratias!

 

Deze boodschap wordt bekend gemaakt zonder vooruit te willen lopen op het oordeel van de Rooms-katholieke Kerk.

Copyright © Manuela 2000