Startpagina
Overzicht Boodschappen Kindje Jezus

Jezus verschijnt als de barmhartige Heiland op Allerzielen, 2 november 2020

 

Ik zag de Heer als barmhartige Heiland tijdens de H. Mis. Hij was gekleed in een wit gewaad. Om Zijn middel droeg Hij een witte, gevlochten koorden gordel met kwastjes aan de uiteinden. Ik zag dat Hij een donkere stola droeg met ornamenten. De stola hing recht naar beneden op Zijn gewaad. Een wondermooi gouden licht omringde Hem.

Hij droeg Zijn donker, zwartbruin haar op schouderlengte achter Zijn oren, en ik zag dat er aan weerszijden aan de voorkant van Zijn gezicht een krullende haarlok was. Zijn wonden glansden als robijnen op Zijn voeten en handen.

Er is een lied, zo zegt Hij, dat de tekst bevat dat Zijn wonden stralen als robijnen. Hij houdt van dit lied. Dat lied is te vinden in het boek ‘Gotteslob’, uitgave van het bisdom Aken, nr. 331 "Is dat het Lichaam, Heer Jezus Christus ..."

Zijn gewaad had een smalle, langwerpige spleet in de hartstreek. Hij stond voor de kelk van de priester. En nu zie en hoor ik hoe Zijn Kostbaar Bloed vanuit de spleet van Zijn gewaad in de kelk van de priester vloeit.

Hij sprak:

“Ik ben gekomen om jullie Mijn Kostbaar Bloed te geven. Het is het grote geheim van Mijn Heilig Misoffer dat de mensen nooit zullen begrijpen. In Mijn Heilig Misoffer verenigen jullie je met Mijn kruisoffer. Het Heilig Misoffer is de vertegenwoordiging van Mijn kruisoffer. Het gebeurt niet telkens weer opnieuw. Er is geen herhaling! Zeg dit aan de mensen.

Bid voor alle overleden en levende zielen. Ik ben naar jullie gekomen om berouw in de harten van de mensen op te wekken. Onthoud: met de maat waarmee jullie oordelen, worden ook jullie geoordeeld. Dit is Mijn woord aan al Mijn priesters, die in een al te grote strengheid met de hen toevertrouwde zielen omgaan.”

Hij zegent ons, kijkt omhoog naar de hemel en zegt:

“Kijk naar ze, Vader, zie, hoe ze bidden.”, en verdwijnt plotseling naar boven.

 

Deze boodschap wordt bekend gemaakt zonder vooruit te willen lopen op het oordeel van de Rooms-katholieke Kerk.

Copyright © Manuela 2000