Startpagina
Overzicht Boodschappen Kindje Jezus

Verschijning van het Kindje Jezus op 22 oktober 2020

 

Het was rond 17.40 uur toen ik klaar was met de paarden en buiten op de zandweg stond, waar ik met de paarden werk, toen ik een intense geur van seringen rook, dan een meiklokjesgeur en ten slotte een rozengeur. Ongewoon, dacht ik, want er bloeit niets op de zandweg of in het aangrenzende veld. Toen ik na een tijdje ontdekte uit welke richting de geur kwam, merkte ik dat hij uit de richting van de zon kwam. Nu keek ik naar de zon en zag dat zij draaide en kleuren uitstraalde. In de zon zag ik het Kindje Jezus van Praag met gouden kroon en rood gewaad.

Het zei:

“Ik ben gekomen voor de zondaars opdat zij zich bekeren. Aanvaard in Sievernich de zondaars die zich oprecht bekeren. Wie van jullie is rechtvaardig? Veel zielen worden te goeder trouw misleid. De Kerk wordt gezuiverd door Mijn Kostbaar Bloed. Deze tijd van verdrukking is ook een tijd van genade voor jullie. Als jullie meer bidden, zal Ik jullie genaden schenken.”

Een persoonlijke mededeling volgde.

Toen zei ik: “Het ruikt naar Uw Hemelse Moeder, Heer. Zo’n heerlijke geur."

De Heer sprak:

“Ze is bij jou. Je ziet Haar niet. Ik ben de Heer, jouw God. Ik zegen jou."

Later deed ik wat onderzoek naar de geroken geuren. De sering bestaat in paars en wit. De paarse sering staat voor berouw en de witte sering voor zuiverheid. De paarse sering staat echter ook voor de bisschoppen, het is ook een bisschopskleur.

Het meiklokje is wit. Er is een legende, een christelijke legende, volgens welke de Moeder Gods onder het kruis van Christus stond en tranen vergoot, en waar deze tranen de grond raakten, daar bloeien meiklokjes.

Dus de bloesem van het meiklokje staat voor de tranen van Maria. De roos staat voor de reinheid maar ook voor het lijden, want zij heeft ook doornen en is soms ook eens wit, soms rood. Hier kunnen we ze linken aan het Kostbaar Bloed, omdat Jezus altijd sprak over de rode offerroos, Duitsland.

 

Deze boodschap wordt bekend gemaakt zonder vooruit te willen lopen op het oordeel van de Rooms-katholieke Kerk.

Copyright © Manuela 2000