Startpagina
Overzicht Boodschappen Kindje Jezus

 

Verschijning van het Kindje Jezus op 5 oktober 2020 rond 17.05 uur
 gevolgd door een zonnewonder om 17.35 uur in Sievernich

 

Ik zie een bol zwevend in de lucht die komt naar de bron van het Huis van Jeruzalem en dan hier nu boven de kastanjeboom staat. De hele boom is in licht gehuld en alle bladeren glanzen goud.

De lichtbol gaat open en de Koning van de Hemel komt uit de grote lichtbol. Nu zie ik dat er ook twee kleinere lichtbollen zijn. En uit de kleinere lichtbollen - die ook opengaan - komen twee engelen naar buiten. Het Jezuskind is bekleed met het gewaad van Zijn Kostbaar Bloed, Zijn levend Kostbaar Bloed. Het gewaad is geborduurd met gouden lelieranken.

Het Kind draagt ??een grote gouden kroon, heeft donkerbruine krullen en blauwe ogen. De kroon is prachtig! En het Kind draagt ??een gouden scepter, een grote gouden scepter in Zijn rechterhand en de wereldbol in Zijn linkerhand. Deze is zo zoals ik de aarde ken vanuit de ruimte. En ze draait in Zijn handen.

De Heer zegent ons allemaal:

“In de naam van de Vader en de Zoon - dat ben Ik - en van de Heilige Geest. Amen. Ik ben de Heer, jullie God, Jezus Christus, Gods Zoon. In Mijn heilige kindsheid kom Ik naar jullie. Begrijp dit toch. Overweeg Mijn heilige kindsheid. En zo kom Ik bij jullie allen die gekweld zijn. Ik kom om de zondaars te bekeren en naar de bedrukten. Ik kom om jullie te troosten. Breng Mij alle intenties. En Ik kijk in elk hart van jullie. Ik kom vooral naar jullie voor degenen die het moeilijk hebben in hun gezin."

Er volgt een persoonlijke mededeling.

M: "O! Ik zal alles doen wat mogelijk is. Ik heb ook al gezegd dat degenen die bidden trouw moeten blijven aan het geloof van hun vaderen.”

Er volgt een persoonlijke mededeling.

M: “Ja, Heer! We bidden voor de arme zondaars. Ja! O! Heer, er is geen oriëntatie voor hen. Wat men hen zegt geloven ze.

De Heer antwoordt mij met het Evangelie ‘van de rijke man en de arme Lazarus’ Lucas 16, 19 - 31 en Lucas 17, 1 - 3.

De kinderlijke Koning van de Hemel zegt: “Dit alles weegt zwaar. Maar Ik ben bij jullie  en laat je niet alleen. Blijf trouw aan het Evangelie.

(Persoonlijke opmerking: hier is uitdrukkelijk de oproep van de Heer aan alle mensen om naar de Heilige Schrift te luisteren, zelfs als de tijdgeest ons iets anders wil overbrengen. Het is de wens van de Heer om dit te benadrukken.)

Niemand komt tot de Vader, dan door Mij. Ik heb dat ooit gezegd. Ik zeg dat vandaag. Ik zeg dat voor alle eeuwigheid."

M: “We hoeven ons geen zorgen te maken. Dat is mooi."

Het genadevolle Kindje Jezus zegt: “Ik roep zondaars en bedrukten tot Mij. Ik was ze rein met Mijn Kostbaar Bloed."

De Hemelse Koning vraagt ??naar mijn intenties.

M: "Mijn wens, ja. O Heer, besprenkel ons met Uw Kostbaar Bloed."

Nu besprenkelt de Heer ons met Zijn Kostbaar Bloed door Zijn scepter tegen Zijn Hart te drukken, dit vult zich met Zijn Kostbaar Bloed en wordt zo voor ons de wijwaterkwast van Zijn Allerheiligste Hart. Tegelijkertijd spreekt de Heer over ons de zegen uit en besprenkelt Hij ons met Zijn Kostbaar Bloed.

De Koning van de Hemel zegt: 'Nogmaals en innig zeg Ik jullie: niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Ik wens een gebedswake op 7 november van 8.00 uur tot 20.00 uur.

(Nu valt er een lichte regen.)

Bid speciaal voor Mijn Kerk! Bid voor jezelf om standvastig te zijn in je geloof. Ik ben het, lieve zielen, die jullie van de modder van de tegenstander rein wast.

Kom tot Mij, lieve zielen. Waak en bid!"

Hij zegt me dat mensen hun intenties in brieven mogen schrijven en Hem brengen. Hij zal ons Zijn zegen geven en onze rozenkransen zegenen.

Het Kindje Jezus neemt afscheid met de woorden: “Ik ben dicht bij jullie! Adieu!"

M: "Adieu, Heer, adieu, adieu!"

Allen bidden: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, leid alle zielen naar de Hemel, vooral degenen die Uw barmhartigheid het meest nodig hebben.

Er wordt verder gebeden.

 

Na de verschijning van de Hemelse Koning gebeurde het zonnewonder in Sievernich

Rond 17.35 uur nadat het Kindje Jezus boven de kastanjeboom verscheen, riep een man: “De zon. Een zonnewonder.” Na een lichte regen die plotseling stopte, zagen minstens 50 mensen een heldere schijf voor de zon die ronddraaide als een wasmachine, pulseerde en verschillende kleuren uitslingerde: rood, goud, geel, blauw, roze, paars.

De mensen zongen, baden en volgden het zonnewonder met hun ogen. Na een tijdje werd de hele zon groter en helderder en kwam op ons biddende mensen af. Dit gebeurde in drie stappen, de zon werd groot, kwam dichterbij, stopte, kwam dichterbij, stopte, kwam dichterbij en stopte. Toen ze dicht bij ons was, werd het erg warm. Ze ging plotseling terug en werd toen weer kleiner. Heel de tijd slingerde de zon kleuren uit.

Een gebedsgroep zag het Hart van Jezus in de zon, anderen zagen een kruis, een andere groep zag een duif in de zon. Manuela zag alleen de zon draaien en kleuren verspreiden. Het zonnewonder duurde 15 tot 20 minuten.

Minstens 50 mensen werden geteld die het zonnewonder zagen, waaronder priesters, academici, arbeiders, enz. Iedereen die daar was, zag het. Vele bidders fotografeerden en filmden het zonnewonder. Soms vielen de mobiele telefoons uit, bleven de camera’s zich focussen (ze bleven zich voortdurend scherp instellen) en konden de snelheid van de roterende zon niet aan. Dit is eveneens bekend van de verschijningen van het Kindje Jezus. De pelgrims zien het Kindje Jezus in de hostie, maken een foto met de mobiele telefoon en er staat niets op de foto.

 

Deze boodschap wordt bekend gemaakt zonder vooruit te willen lopen op het oordeel van de Rooms-katholieke Kerk.

Copyright © Manuela 2000