Startpagina
Overzicht Boodschappen Kindje Jezus

De H. Robert Bellarmine verschijnt en spreekt op 25 september 2020

 

De H. Robert Bellarmine, 4.10. 1542 – 17.9. 1621, was een Italiaanse jezuďettheoloog, kerkleraar en kardinaal.

Tijdens mijn werk met de paarden zie ik de H. Robert Bellarmine naast me en ik ben erg verbaasd over zijn komst. Hij zegent me en zegt:

“Op aarde kennen jullie het woord ‘emancipatie’ zonder het echt te begrijpen. Er is maar één emancipatie en dat is die, zoals de heiligen in de Hemel ze hebben voltrokken. De echte en correcte emancipatie kunnen jullie alleen bereiken door de wil van God. Wie Zijn wil doet, emancipeert zichzelf.

Nu, vertaal het woord in de juiste betekenis. Jullie claimen het voor wereldse begrippen. Ik neem het voor jullie heil. Jullie emanciperen jezelf door Gods wil te doen. Gebed, sacramenten, offers, boete en berouw, een leven in Christus, dit alles maakt de ketenen van het kwaad los.

Dus wie geëmancipeerd wil zijn, moet op de eerste plaats een dienaar Gods zijn, de goede, lieve God uit ganser harte willen dienen en gegrepen worden door het verlangen naar de Heer, Hem te willen dienen. Weet je eigenlijk wat het woord ‘emancipatie’ betekent?"

Ik zei: "Nee, Vader Bellarmine."

De H. Robert Bellarmine zei:

“Kijk het maar na, dan zul je alles begrijpen.  Mijn grootste zorg betreft echter de Heilige Kerk. Op aarde heb ik altijd gebeden en gewerkt dat ze niet wereldlijk en protestants zou worden. Nu kom ik om te zeggen dat de heiligen in de Hemel voor jullie bidden. O, moge de Heilige Kerk toch haar schatten bewaren. De schatten van het geloof van de Heilige Kerk zijn oneindig kostbaar. Onze Heer Jezus Christus bemint Zijn Bruid. 

Als jullie maar één moment in de eeuwigheid konden kijken en God aanschouwen, zouden jullie alles begrijpen. God schenkt jullie echter Zijn genaden in Zijn oneindige barmhartigheid. Veel van Mijn grootste angsten kwamen uit, en veel van wat ik al op aarde predikte, zal gebeuren. Blijf in de Heer, en degenen die dat nog niet zijn, moeten snel tot Hem komen. Bid! Blijf in het Lichaam van de Heer! Volhard! Bemin Christus en Zijn Moeder want de tijd van nood zal komen. Als jullie in de liefde van de Heer zijn; zal Hij het zijn die jullie door deze nood draagt.”

Dat was nu de boodschap. En ik heb het nagekeken. ‘Emancipatie’ komt van het Latijnse woord ‘emancipatio’. Dat betekent: de vrijlating van de zoon uit de vaderlijke macht of de vrijlating van een slaaf volgens Wikipedia. Daar heb ik gekeken. Maar het betekent ook ‘bevrijding uit een toestand van afhankelijkheid’.

 

Deze boodschap wordt bekend gemaakt zonder vooruit te willen lopen op het oordeel van de Rooms-katholieke Kerk.

Copyright © Manuela 2000