Startpagina
Overzicht Boodschappen Kindje Jezus

De H. Pater Pio verschijnt en spreekt – 24 september 2020

 

De H. Pater Pio komt naar me toe. Hij is iets jonger dan ik hem ken van foto's en is zonder gebreken. Hij draagt ​​de wonden van Christus. Hij is omgeven door een prachtig licht. Hij zegent mij in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest terwijl hij tijdens de zegen nederig zijn hoofd buigt in eerbied voor God.

Pater Pio spreekt:

 “Het gebrek aan liefde in het hart van de mensen voor onze Heer moet genezen worden volgens de wil van de Vader. Hoe kan de liefde beter genezen dan door een heilige biecht? Ik kijk naar mijn biechtkinderen. Wie met een berouwvol hart naar het Kindje Jezus en Zijn Allerheiligste Moeder komt, die zal ik begeleiden zodat hij alle schuld aan de Eeuwige kan betalen.

Alleen Satan, lieve zielen, wil jullie angst voor de heilige biecht ingeven. Waarom? Door dit heilige sacrament worden zoveel zielen van hem weggetrokken. Als mensen zich oprecht bekeren en bidden zijn ze gered voor het eeuwige vuur.

Jullie kunnen niets meenemen naar de Hemel. Ja, jullie moeten alleen je plicht vervullen. Dat wil de Heer. Zo dragen jullie bij aan het welzijn van de mensen. Maar jullie hart en jullie ziel, die dragen jullie voor de Almachtige God. Waar zal jullie hart en ziel dan vol van zijn? Van de liefde Gods? Van gebed en de sacramenten Gods?

Als jullie de Heer in jullie dragen, zal Hij zichzelf in jullie herkennen. Dan zal Hij jullie vragen: Wat heb je voor Mijn schapen gedaan? Was je ook een goede herder in de Heilige Kerk, in je gezin, in je beroep, in het contact met je naaste? Heb je gebeden voor de bekering van de zondaars en hen als voorbeeld geweest?

Zie hoezeer jullie zelf moeten kleiner worden zodat de Heer in jullie Zijn woonst kan nemen. Ik begeleid de biechtelingen en in een oprecht berouw zal ik hen in mijzelf en Christus aannemen als geestelijke kinderen. Het is goed om je eigen wil volledig te verenigen met de wil van de Almachtige God. Dat is de weg van de heiligheid, een weg van de geboden en liefde Gods, vervuld van Zijn sacramenten waarin Hij zelf is. Ik bid voor je bij de Heer. Bid met mij.”

 

Deze boodschap wordt bekend gemaakt zonder vooruit te willen lopen op het oordeel van de Rooms-katholieke Kerk.

Copyright © Manuela 2000