Startpagina
Overzicht Boodschappen Kindje Jezus

 

Verschijning van het Kindje Jezus boven de kastanjeboom in de parochietuin op maandag 7 september 2020

 

Een wonderbaar licht komt naar ons toe vanuit de richting van het Huis Jeruzalem, zwevend door de lucht, terwijl we de Rozenkrans bidden. Dit licht is als een zon in een lichtbol en stopt boven de kastanjeboom in de tuin van de kruisweg. We bidden de Rozenkrans tot het einde en boven de boom zie ik het licht opengaan en het straalt naar alle kanten en het schijnt ook op het terrein van het Huis Jeruzalem en ook achter mij naar de bron.

De bol gaat open en het Kindje Jezus verschijnt. En twee bollen, één aan de rechterkant en één aan de linkerkant, gaan ook open. Deze zijn kleiner. En twee engelen komen uit dit licht, gekleed in het wit, zoals ik ze ken. Het Kindje Jezus heeft een prachtige gouden kroon en draagt ??de mantel van Zijn levend Kostbaar Bloed. Deze mantel is ook geborduurd met gouden lelies. Hij heeft een gouden scepter in Zijn rechterhand en Hij houdt de wereldbol in Zijn linkerhand. Hij heeft donkere krullen en blauwe ogen. Hij zegent ons in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Hij zegt:

“De Zoon, dat ben Ik. Ik ben Jezus Christus, de Zoon van God, de Heer. Ik ben de gekruisigde en Ik kom als Kind in Mijn heilige Kindsheid naar jullie.

De Koning van de Hemel wenst om eerst alle intenties voor te leggen.

M. “Ja, ik heb verscheidene intenties. Mag ik die U voordragen? Ja, zou U dat willen doen? Ik dank U, o Heer, dat U ons en alles wat we bij ons dragen hebt gezegend.”

Er volgen persoonlijke mededelingen.

Dan heb ik nog een vraag over de kerk Sint Pantaleon in Keulen, of de relikwie van het Heilig Kruis echt is.

De Heer bevestigt de echtheid van de relikwie.

M. "Ja, die is echt. Ja wonderbaar. Ik dank U, o Heer. Dan heeft Keulen een relikwie van het Heilig Kruis. Dat is toch wonderbaar."

Er volgt een persoonlijke mededeling.

De Hemelse Koning zegt:

“Blijf standvastig, Mijn trouwe zielen. Dien de Eeuwige Vader in de Hemel. Laat jullie niet verwarren. Ik moet het toestaan ??dat in de komende tijden en in deze tijden van verdrukking er een waarlijk groot Maria-heiligdom zal vallen. Het zal in de handen vallen van de vijanden van Mijn Eeuwige Vader.

Laat jullie niet ontmoedigen. Bid en offer. Offer Mijn Kostbaar Bloed op. Mijn Allerheiligste Moeder zal de kop van de slang verpletteren. En zo is het slechts een tijd die de tijdsgeest in zijn werken wordt verleend. 

Ik moet dit toestaan, lieve zielen, zodat alles gezuiverd wordt. Maar bidt en laat jullie niet van jullie weg afleiden. De tegenstander zal Mijn Kerk beproeven, maar hij zal haar niet kunnen overweldigen, zoals Ik het beloofd heb. Moge dit jullie troost zijn.

Ik vraag jullie verder om gebed. In oktober moet een gebedswake plaatsvinden."

De Heer wil een gebedswake in oktober tot 22.00 uur.

M. “Ja! Zolang? Dus U wilt op deze oktoberdag het gebed tot 22.00 uur. Ik dank U, Heer!"

En nu spreiden de engelen Zijn mantel heel wijd open en we zijn er allemaal onder geborgen. Dat is wonder-, wondermooi.

M. heeft maar één verzoek: "Heer, zou U ons willen besprenkelen met Uw Kostbaar Bloed?"

Hij drukt Zijn gouden scepter aan Zijn Hart.

En ik zie, Zijn scepter is nat gemaakt met Zijn Kostbaar Bloed, wondermooi, hij wordt een wijwaterkwast van Zijn Allerheiligste Hart.

Hij besprenkelt ons met Zijn Kostbaar Bloed en komt dichterbij. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

De kinderlijke Koning zegt: “Met alle beproevingen die jullie moeten doorstaan, Ik laat jullie niet alleen. Ik bemin jullie met heel Mijn Allerheiligste Hart.

Adieu!"

M. "Adieu."

De Heer gaat terug in het wonderbaarlijke licht en ook de engelen gaan terug in hun lichtbollen. Hij verdwijnt in het licht.

M. “Ik dank  uit heel mijn hart, Heer. Ik wijd mijzelf toe aan Uw Allerheiligste Hart en het Onbevlekt Hart van Maria, Uw Allerheiligste Moeder.

Eeuwige dank zij U, o Heer, en de Vader in de Hemel en de Allerheiligste Moeder van God.”

 

----------------------------------------------------------------------------

 

Zondag 30 augustus 2020

Op zondag 30 augustus 2020 hief de priester de kelk van het Kostbaar Bloed van Christus op tijdens de consecratie in de Heilige Mis. Ik hoorde de stem van de Heer komen uit de kelk:

“Jullie zijn niet meer slechts uit het water. Ik heb jullie vrijgekocht door Mijn Kostbaar Bloed."

 

Deze boodschap wordt bekend gemaakt zonder vooruit te willen lopen op het oordeel van de Rooms-katholieke Kerk.

Copyright © Manuela 2000