Startpagina
Overzicht Boodschappen Kindje Jezus

 

Het Kindje Jezus verschijnt op dinsdag 18 augustus 2020

 

Het Kindje Jezus komt naar me toe onder de gedaante van een peuter met wit kleed, dat  straalt en geborduurd is met parels. Het ziet eruit als een prachtig doopkleed. De Heer draagt een gouden kroon zonder stenen die lijkt op de kroon van de Smetteloze. Zij heeft geen klaverblad, maar kruiselementen, d.w.z. een kroon bestaande uit gouden kruisen. Zo heb ik de Heer al eens in de vroege ochtenduren van 16 augustus 2020 gezien. Hij houdt mijn rechterarm vast. Ik zie dan dat Zijn wonden schitteren als robijnen. De kroon is zonder stenen. Maar de wondtekenen sieren Hem lichtend als robijnen.

“Wat op aarde zwaar en vreeswekkend was, wordt zo in de Hemel verheerlijkt door de Eeuwige Vader.” Zo spreekt Hij. “Ik ben een jaloerse God. Dat ben Ik altijd al geweest. Graag neem Ik Mijn intrek in de harten van mensen die zich helemaal aan Mij overgeven.

Ik ben niet de God van alle religies. Ik ben niet de God van de aardse cultus. Alles is uit Mij geschapen. Ik ben de Hogepriester van de Eeuwige Vader. Ik ben de God van Hemel en aarde, één met Mijn Vader en één in drie personen: Jullie verstand zal Mij nooit kunnen bevatten. Het is altijd het gebrek aan liefde, jullie zondigheid, die jullie ervan weerhoudt te beseffen hoeveel Ik van jullie hou. Ik ben het Woord van God, één met Mijn Eeuwige Vader en de Heilige Geest. Ik ben Gods Zoon, Jezus Christus.

Zei Ik niet tot jullie: Niemand zal tot de Vader komen dan door Mij? Zijn Mijn woorden niet voldoende voor jullie? Ja, Ik hou van jullie met heel Mijn Allerheiligste Hart. Ik ben echter ook een jaloerse God, Zoon van God, van de geboden van de Eeuwige Vader in de Hemel.

Ik ben het Woord van God die de geboden van de Hemelse Vader gehoorzaamt, liefheeft en respecteert!

(Eigen opmerking: zoals de Heer dit doet, moeten wij het ook doen.)

Ik zal er niets van opheffen; want bij God is alles eeuwig. Ik zei aan Mijn apostelen na Mijn dood dat ze alles moeten bewaren en beval hen om te doen wat God wil.

Wat God wil, dat moeten ook jullie doen, niet dat wat de mensen willen. Jullie zien hoezeer de mens wordt bekoord. Maak terug goed wat naar de bekoring heeft geleid. De afgoderij komt niet van de Eeuwige Vader. Heilig jullie door opoffering en gebed en wek berouw voor dit handelen in Mijn Kerk."

Hij zegent me en verdwijnt.

 

Deze boodschap wordt bekend gemaakt zonder vooruit te willen lopen op het oordeel van de Rooms-katholieke Kerk.

Copyright © Manuela 2000