Startpagina
Overzicht Boodschappen Kindje Jezus

Het Kindje Jezus verschijnt op 7 augustus 2020 boven de bouwgrond Huis Jeruzalem

Ik zie drie lichtbollen, een grote in het midden en zie rechts en links een kleine lichtbol. Ze zweven naar ons toe, wondermooie stralende lichten. Ze komen al zwevend uit de richting van de kerk - de grote bol gaat open en er komt uit een stralend licht het Kindje Jezus zoals ik het ken, met een wondermooie stralende gouden kroon, donker gekleurde krullen, een gouden gewaad en een gouden mantel. Beiden zijn geborduurd met lelies. Het draagt de efod en boven de efod is een hart met een kruis, ook in goud. En in Zijn rechterhand houdt het de grote gouden scepter vast. De verschijning is wondermooi, de mantel is helemaal stralend, net als Zijn gewaad.

Dan gaan de andere twee bollen open en twee in het wit geklede engelen zweven naar buiten. Zij dragen een wit, eenvoudig gewaad en het haar is donkerblond, golvend tot op de schouder. Men kan niet zeggen of het mannen of vrouwen zijn. Ze hebben geen geslacht. En nu nemen ze de mantel van het Kindje Jezus, ze buigen en spreiden hem uit, ze spreiden hem steeds verder uit als een groot eerbetoon aan de Koning van de Hemel.

Het Kindje Jezus zegt:

'Ik zegen jullie in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. ‘De Zoon’, dat ben Ik, lieve zielen. Ik ben Jezus Christus, Gods Zoon. Ik kom naar jullie in Mijn Heilige kindsheid."

M: “En nu zie ik pas wat het Kindje in Zijn linkerhand houdt. Dat is de wereldbol. Ja Heer."

De Koning van de Hemel zegt: "Kijk, Ik kom met Mijn gouden scepter naar jullie."

Nu drukt het Kindje hem aan Zijn Hart.

'Het is de kwispel van Mijn Heilig Hart voor jullie.'

Het Kindje besprenkelt ons met Zijn Kostbaar Bloed en we moeten onszelf zegenen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De wereldbol wordt ook op twee plaatsen besprenkeld met het Kostbaar Bloed.

Nu zegt de Heer: “Kijk hoe het in de H. Schrift staat geschreven. In de laatste tijden kom Ik naar jullie toe met de mantel van Mijn Kostbaar Bloed (eigen opmerking: na lang zoeken vinden we in Openbaring 19, vers 13: Hij is gehuld in een mantel gedoopt in bloed. En zijn naam luidt: Het Woord Gods.) Vandaag draag Ik het gewaad van Mijn glorie.

Ik oordeel degenen die Mij trouw zijn met Mijn gouden scepter. En de gouden scepter is niet om over Mijn getrouwen te heersen. Hij wordt voor hen de wijwaterkwast van Mijn Heilig Hart. Zo zal Ik degenen die Mij trouw zijn besprenkelen met Mijn Kostbaar Bloed. Vraag maar, lieve kinderen, vraag. 

(Eigen opmerking: de Heer spreekt hier tot de aanwezige kinderen en vraagt vooral het gebed van de kinderen.)

De zielen die Mijn Woord horen, zal Ik met Mijn gouden scepter regeren.

(Eigen opmerking: Er is hier een verschil, dat de Heer mij duidelijk maakt. De trouwen horen Zijn Woord en laten daden volgen. De gouden scepter wordt de wijwaterkwast van Zijn Heilig Hart. Maar er zijn ook zielen die Zijn woord horen. Ze worden geregeerd met de gouden scepter. Hij zegt hier niets over de daden. De Heer zwijgt daarover.)

En Ik moet het toestaan dat Ik de misleide, verdwaalde zielen met de ijzeren scepter moet regeren. Bid, blijf Mij trouw, bewaar jullie geloof, bewaar alles in jullie hart. Volg de woorden van Mijn Allerheiligste Moeder, Maria, de Onbevlekte op. Bid dat Ik Mijn woonst in jullie kan nemen.

De Heer zweeft dichter naar mij en vertrouwt me toe dat in de eerste vertaling in Fatima het woord ‘aspergillum’ niet correct werd vertaald. Het werd de eerste keer vertaald als  ‘gieter’ in plaats van aspergil (kwispel). Maar het woord aspergil is correct.

(Eigen opmerking: na lang zoeken vonden we eigenlijk wat we zochten op internet. De eerste vertalingen van het derde geheim van Fatima bevatten het woord ‘gieter’ in plaats van aspergil. Er werd ons verteld dat het Portugese woord voor beiden kan staan).

Jezus zegt: “Ik heb ze geroepen om te dienen.” (Eigen opmerking: intentie van een bepaalde persoon.)

De Kind-koning wenst: “In september moeten er nog drie gebedswaken komen. Daarna elke maand een gebedswake. Dat is Mijn wens, Mijn Allerheiligste Wil.

Bid dat wat er komen gaat, verzacht mag worden! Bid voor alle zielen. Bid voor de misleide zielen.

Ik ben naar jullie gekomen om de mensheid op te roepen, om de mensheid op te roepen, dat ze zich bekeert

Verdraag alle kwellingen. Ik verlaat jullie niet."

Nu zweeft Hij met de engelen over ons heen. En gouden stralen komen op ons neer.

M: "O Jezus, wij wijden ons volledig aan Uw Heilig Hart en het Onbevlekte Hart van Uw Allerheiligste Moeder, Maria, de Onbevlekte."

De Heer zegt: "Als jullie maar konden vermoeden hoezeer Ik jullie bemin"

"Bid!" En we bidden: "O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel, leid alle zielen naar de Hemel, vooral degenen die Uw barmhartigheid het meest nodig hebben."

De stralen komen uit Zijn Hart en Hij gaat terug in het Licht, de engelen nu. Het licht pulseert.

De Heer neemt afscheid: "Adieu!"

M. neemt afscheid: “Adieu. Dankzij God de Heer. Adieu."

 

Deze boodschap wordt bekend gemaakt zonder vooruit te willen lopen op het oordeel van de Rooms-katholieke Kerk.

Copyright © Manuela 2000