Startpagina
Overzicht Boodschappen Kindje Jezus

 

Het genadevolle Kindje Jezus verschijnt op 3 augustus 2020
boven het Huis Jeruzalem.

 

Ik zie drie stralende lichtbollen die door de lucht naar ons toe zweven. Een grote lichtbol en twee naast elkaar. De grote lichtbol gaat open en er komt een prachtig stralend licht uit. Ik ben erg ontroerd en huil van vreugde. Het Kindje Jezus van Praag komt tevoorschijn uit deze lichtbol. Het draagt een grote gouden kroon zoals wij het kennen. Het draagt een gouden mantel en een gouden gewaad.

De Heer heeft donkere krullen, blauwe ogen en draagt een gouden boek in Zijn linkerhand. De twee andere bollen gaan nu ook open en er komt licht uit en ik zie nu dat er twee engelen in witte gewaden naast het Kindje Jezus staan. De Koning van de Hemel zegent ons met Zijn scepter en we bidden: “In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen."

Hij pakt Zijn scepter, brengt hem aan Zijn Hart en besprenkelt ons met het Kostbaar Bloed.

De Hemelse Koning zegt:

'Ik ben de Hogepriester van de Eeuwige Vader! Als de christenen maar minder ruzie zouden maken en meer zouden bidden. Door jullie gebed kan het strafgericht worden verzacht. Maar nu zullen jullie weldra onder de verdrukking lijden… een grotere verdrukking. Smeek om Mijn genade en de genade van Mijn Hemelse Vader. Genade voor de zielen die Mijn Woord horen, opvolgen en die Ik heb besprenkeld met Mijn Kostbaar Bloed.

Bekeer jullie! Heb berouw over jullie zonden! Doe goede daden! Volg niet de geest van de wereld! Zo kom Ik in Mijn heilige kindsheid om jullie keer op keer te vermanen. En zo moet Ik dit allemaal toestaan. Heb berouw, breng eerherstel! Laat meer gebedswaken volgen. Zo is Mijn Goddelijke Wil. Doe dit zo, zoals het jullie maar mogelijk is. Offer alles aan Mij op, alles negatieve dat mogelijks in de gebedswaken naar jullie kan komen.

Ik ben de Heer, jullie God, Jezus Christus. Ik ben de gekruisigde en tegelijkertijd ben Ik de Koning van de Hemel onder de gedaante van een Kind. Maar jullie, die Mijn Woord horen en die Ik heb gezegend, heb moed! Ik verlaat jullie niet! Heb moed en blijf standvastig!"

De Hemelse Koning vraagt om ons gebed en wij bidden: “O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden… Behoed ons…”

Het genaderijke Kindje Jezus zweeft nu boven ons en zegent ons nog een laatste keer tot afscheid. Dan spreekt het nog een paar persoonlijke woorden tot M.

M: "Ja, denkt U?"

De Heer neemt afscheid met: "Adieu!"

 

Deze boodschap wordt bekend gemaakt zonder vooruit te willen lopen op het oordeel van de Rooms-katholieke Kerk.

Copyright © Manuela 2000