Startpagina
Overzicht Boodschappen Kindje Jezus

 

Jezus verschijnt op 7 juli 2020 als Man van Smarten, als een offerlam

 

Ik zie de Heer deze keer heel groot als gekruisigde Heiland voor me. Hij hangt met doornen gekroond en vol wonden met het spottend bord boven het kruis. Zijn lichaam heeft veel geleden en de wonden springen open. Vr de kruisiging heeft men Hem erg gemarteld. Zijn lichaam is vol wonden waaruit Zijn Kostbaar Bloed vloeit. Zijn mooi gelaat is helemaal misvormd. Iemand die Hem niet zo heeft gezien, kan niet vermoeden wat Hij moest doorstaan. De wereld, de hel, heeft al zijn haat tegen Hem losgelaten.

Hij draagt een linnen doek om Zijn heup. Het is iets fijner geweven dan de andere stoffen. Ik merk dat het groter is dan in veel voorstellingen en afbeeldingen. Godzijdank. Ik zie een Man van Smarten, een Offerlam Gods, en toch blikt heiligheid uit Zijn ogen.

Ik zeg: "Heer, waarom laat U zich zo zien?

Jezus antwoordt:

Het is de maand van Mijn Kostbaar Bloed en de mensen van jouw generatie zijn vergeten dat Ik Mij voor hen heb opgeofferd zodat ze verlost worden. Zo zijn ze vrij om tot Mij te komen. Ik bemin jullie.

Zielen, wat offeren jullie voor Mij? Zijn jullie bereid volgens de geboden van Mijn Vader in de Hemel te leven om er ooit te kunnen binnengaan? Zijn jullie bereid om goed te doen en offers te brengen? Nemen jullie tijd voor het dagelijks gebed? Hoe willen jullie met Mij spreken als jullie niet bidden? Ontvangen jullie de sacramenten die Ik jullie heb gegeven? Ze leiden jullie naar het Huis van Mijn Vader.

Zijn jullie bereid om te vergeven? Kijk naar Mij. Als jullie het niet kunnen, dan kunnen jullie het om mijnentwille doen. Zie, Ik heb Mijn beulen vergeven.

Zijn jullie bereid om iedereen te beminnen volgens jullie staat?

Een van de grootste zonden is de ontheiliging van de families en het priesterschap. Beiden horen samen. Kinderen komen uit het gezin. Mijn zegen rust op de families.  Zo roep Ik de Mijnen voor het priesterschap. Maar aangezien alles door de tegenstander wordt misvormd en verstoord en Ik dit moet toelaten, geldt de door God geheiligde en gewilde familie en het priesterschap in jullie generatie als ouderwets.

Wie is bereid Mij zo te beminnen dat hij alles voor Mij opgeeft? Wie bemint Mij alle dagen van zijn leven gelijk hij zijn vrouw/man en de geschonken kinderen bemint? Wie bemint Mij dat wanneer hij tot zonde wordt gedreven, hij alles voor Mij opoffert en de zonde om mijnentwille laat?

Als jullie wegen niet tot Mij hebben geleid, dan, ziel, verwek berouw en verander je weg. Kom tot Mij. Laat je zonde los. Biecht en begin een nieuw leven met Mij, in Mijn liefde.

Ik gaf jullie de sacramenten omdat Ik jullie bemin en toch moet Ik deze tijd van verdrukking toelaten ??zodat het kwaad wordt overwonnen en Mijn Bruid, voortgekomen uit Mijn Kostbaar Bloed, in deze schittert.  

Maar n ding moeten jullie weten: Ik verlaat jullie niet. Ik ben de Heer, jullie Heiland en Ik bemin jullie. Wat op aarde geschiedt, is alleen te wijten aan een groot gebrek van liefde jegens Mijn Eeuwige Vader. Kijk naar Mij en bemin. Bewaar jullie hart, jullie ziel en wees Mijn tabernakel."

De verschijning verdwijnt. Tijdens Zijn woorden vloeit Zijn Kostbaar Bloed.

 

Deze boodschap wordt bekend gemaakt zonder vooruit te willen lopen op het oordeel van de Rooms-katholieke Kerk.

Copyright Manuela 2000