Startpagina
Overzicht Boodschappen Kindje Jezus

 

 Het Kindje Jezus verschijnt op het Feest van het Kostbaar Bloed op 1 juli 2020

 

Ik zie het genadevolle Kindje Jezus van Praag met gouden, grote kroon en bordeauxrood gewaad met gouden ranken. Op de voorkant van het gewaad staat een hart met een kruis en daarover draagt Hij ??de efod, het borstschild.

De Heer heeft blauwe ogen en zwartbruin krullend haar. Hij verschijnt op de leeftijd van ongeveer negen jaar. Zijn verschijning wordt vergezeld door twee in het wit geklede engelen, wiens donkerblonde haar op de schouder valt.

Beide engelen dragen een helder eenvoudig kleed, precies uit linnen. Ze dragen de mantel van de Heer. Ik hoor de gouden randen van de mantel ritselen bij de beweging.

"Ik zegen je!" en Hij tekent een kruis op mijn voorhoofd en ik ga verder "in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen."

“Blijf in vriendschap met Mij en bid. Waak en bid."

En ik zie dat Hij deze keer een grote gouden scepter in Zijn rechterhand houdt en Hij houdt een scepter in Zijn linkerhand uit ijzer. En Hij zegt:

“Voor Mijn vrienden kom Ik met Mijn gouden scepter, die Mij niet willen, zal Ik regeren met een ijzeren scepter.

Zie, Ik kom naar jullie in Mijn Heiligheid. De zielen van goede wil weten van Mijn Heilige Kindsheid. Er is geen tegenspraak. De zielen die dit niet kunnen bevatten, kunnen ook niet bevatten dat Ik als Koning van de Hemel op het kruis voor jullie ben gestorven. De losprijs voor jullie redding was Mijn Kostbaar Bloed. Ik heb dat voor Mijn schapen vergoten. Ik ben de Koning van de Hemel en Ik ben de Gekruisigde en ben tegelijkertijd het Goddelijk Kind.

Ik laat jullie met je planningen. Mijn Woord is klaar. (betreft ‘Huis Jeruzalem’) En zo ben Ik naar jullie gekomen, zodat jullie bidden en offeren. Bid bijzonder tot Mijn Kostbaar Bloed. Jullie eren samen Mijn Allerheiligste Moeder en de Heilige Geest als jullie de Rozenkrans bidden tot de Bruid van de Heilige Geest.

Bid want Ik moet de mensheid vermanen. Ze hebben nog steeds niet begrepen en verharden hun harten. Maar voor Mijn vrienden zal Ik genade en zegeningen uit de Hemel laten neerstromen, ook in deze moeilijke tijd en in de tijden die komen. Die moeilijke tijd is niet overwonnen. Kijk in de H. Schrift. Alles staat in haar opgetekend.“

Nu toont me de Heer de aarde. Er zal op twee punten op aarde iets gebeuren, maar het betreft niet Duitsland.

“Daar moeten we voor bidden en offeren, Heer. Dat andere zal nog komen, bedoelt U?” “Ja."

Deze twee landen die de Heer mij op de aardbol toont, zijn de Verenigde Staten en Israël.

"Ik blijf bij jullie. Ik zegen jullie."

En ik zeg: "in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest."

De Heer besprenkelt ieder van ons met Zijn Kostbaar Bloed. Zijne Majesteit houdt Zijn gouden scepter vast tegen Zijn Hart. Het is alsof Hij met Zijn scepter in Zijn Hart gaat en onze hoofden besprenkelt met druppels van Zijn Kostbaar Bloed. De gouden scepter wordt dan tot aspergillus. (wijwaterkwast, wordt gebruikt in de liturgie om wijwater te sprenkelen)

"Ik dank U, Heer. Geloofd zij Jezus Christus in alle eeuwigheid. Amen."

De Heer zweeft met de engelen die Zijn mantel houden in het hemelse licht. Het wordt kleiner en verdwijnt.

 

 

Deze boodschap wordt bekend gemaakt zonder vooruit te willen lopen op het oordeel van de Rooms-katholieke Kerk.

Copyright © Manuela 2000