Startpagina
Overzicht Boodschappen Kindje Jezus

 

Het Kindje Jezus verschijnt op 25 juni 2020

 

Ik zag het genadevolle Kindje Jezus van Praag en het droeg een stralend wit gewaad, dat rijkelijk versierd was met gouden brokaatboorden. Het Kindje droeg de grote, gouden, stralende, rijkelijk versierde kroon die ik zo vaak al bij Hem heb gezien. In Zijn rechterhand droeg het Kindje een grote gouden scepter, in Zijn linkerhand een gouden boek. Zijn gezicht kwam heel dicht bij mijn gezicht. Hij sprak:

“Ik zegen je!”

Hij tekende een kruis op mijn voorhoofd.

En ik zei verder: "... in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen."

De Hemelse Koning spreekt:

“Zie, Mijn naam betekent niets voor hen. Er wordt nog steeds verder ontheiligd en de geboden van de Eeuwige Vader veracht.”

Vervolgens zei ik tegen de Heer: “Heer, ik ben machteloos en een eenvoudige persoon. Wat zou ik kunnen doen?”

Het Kindje Jezus spreekt:

“Heb je ooit al schapen bij een herder gebracht?”

Ik dacht na. Ik heb dit gedaan in La Salette. Ik heb ze weg van onze auto gedreven. Toen zei ik dan: "Heer, bedoelt U in La Salette?”

De Heer spreekt:

“Zou je de verdwaalde schapen naar Mijn herder willen drijven?”

Tegelijkertijd zag ik een vette weide, waarop enkele herders met herdersstaf stonden. Voor de vele schapen die daar plaats hadden – want die weide was erg groot - waren er weinig herders. Slechts een paar herders voor het grote aantal schapen. Dat verbaasde me toch enorm. Toen zei ik tegen de Heer:

“Heer, ik heb niets, maar ik zal graag schapen naar hen drijven zodat er geen verloren gaat.”

Jezus spreekt:

“Je hebt Mij en Mijn Allerheiligste Moeder, Mijn volk zal door Mijn heilige Kindsheid de hoogmoed afleggen, de overijverigheid, die Mijn schapen in de dwaling liet gaan.  De zucht naar eigen wensen, die in tegenspraak zijn met de wil van Mijn Vader.”

Toen vroeg ik Hem: "Heer, wat bedoelt U met overijverigheid?"

Het Jezuskind spreekt:

“Dat is de wil, macht uit te oefenen in plaats van liefde, de wortel van alle zonde. In Mijn Kindsheid vind je deemoed, reinheid en goddelijkheid. De boosheid maakt plaats voor het mysterie van Mijn Goddelijke Kindsheid. Kijk mee met Mij naar Bethlehem en je vindt Mij ??in de kribbe in Mijn zuiverheid. 

Ik ben jullie Redder waarover de engelen zingen, de wijzen hun knieën buigen en koningen hun kronen afnemen. Dit geheim wordt begrepen door mensen van goede wil."

Hij zegent mij en spreekt:

“We zien elkaar op het Feest van Mijn Kostbaar Bloed.” (1 juli 2020)

Hij verdwijnt in het licht.

 

Deze boodschap wordt bekend gemaakt zonder vooruit te willen lopen op het oordeel van de Rooms-katholieke Kerk.

Copyright © Manuela 2000