Startpagina
Overzicht Boodschappen Kindje Jezus

 

Verschijning van het Kindje Jezus op 8 juni 2020

ca. 15.45 uur tot ca.16.12 uur

 

Eerst zie ik het hemelse licht. In het licht verschijnt het Kindje Jezus in het gewaad van het Kostbaar Bloed met twee engelen, een engel aan elke zijde, gekleed in het wit. Op de achterkant van de mantel die het Kindje Jezus draagt, was Hij afgebeeld als gekruisigde, geborduurd in goud. De verschijning van het kindje Jezus en de gouden kroon schitterden zeer. Zijn kleed was priesterlijk. In Zijn handen hield Hij rechts een gouden kelk en links een gouden boek.

De Hemelse Koning spreekt:

“Ik zegen jullie en zeg Mij na: In de naam van de Vader…”

en ik ging verder: en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.”

De Hemelse Koning spreekt:

„Het was de beslissing van de Allerheiligste Drie-eenheid, de Eeuwige Vader, de Heilige Geest en Mijn Wil dat voor het heil van de mens de Goddelijke Natuur zich verenigde met de menselijke natuur. Wij zijn drie en toch één.

Het menselijk verstand kan dit niet bevatten. Jullie kunnen ook niet de genade van Mijn gedachtenisviering bevatten, het Heilig Misoffer. Jullie kunnen ook niet de heiligheid en genade bevatten die jullie in het Heilig Misoffer ten deel valt. De tijdgeest weet niets van de heiligheid van Mijn kruisoffer.

De onheilige geest zal jullie bekoren. Met alle schranderheid zal hij jullie zeggen dat dit vruchteloos is. Jullie ogen zien en toch zien ze niet alles. Jullie verstand begrijpt en toch begrijpt hij niet alles.

Is in ons Drieën, de Vader, de Zoon, die Ik ben, en de Heilige Geest niet alles? Is de wereld niet uit Mij geworden? Houd vast aan Mijn leer. Alles vinden jullie in de Heilige Schrift.

De onheilige geesten, die Mijn Kerk teisteren, zijn niet nieuw. In de Heilige Schrift zullen jullie ze vinden want ze bestonden al voor jullie tijd. Het zijn altijd dezelfde onheilige geesten uit één bron die jullie in de bekoring leiden.

Als jullie de Heilige Schrift zouden lezen en uit haar lessen trekken, zo zouden jullie zien wat leidt tot vallen. Ik ben jullie heil en op de voorspraak van Mijn Allerheiligste Moeder Maria, de Smetteloze, ben Ik tot jullie gekomen, voor allen die Mij als kinderlijke Hemelse Koning aannemen. Worden ook jullie klein zodat Ik in jullie woonst kan vinden.

Houd een gebedswake van 12 uur op een dag. Hou deze op drie verschillende dagen in augustus.

Bouw een huis waar moeders met hun kinderen toevlucht kunnen vinden als het Huis Jeruzalem klaar is.

De kinderen in het lichaam van de moeders worden vermoord en hun zielen dompel Ik in Mijn Kostbaar Bloed. Wees niet hardvochtig. Open jullie hart voor Mijn kleintjes. Het gedenkteken van Mijn verschijning aan het Huis Jeruzalem moet aan Mijn kleintjes worden opgedragen. Bid daar.

(Er volgde een persoonlijke mededeling.)

Begin nu met de stichting van de Gemeenschap der Kinderen van de Immaculata, de apostelen van de Eindtijd."

(Er volgde een persoonlijke mededeling.)

De Heer zegende ons en verdween in licht.

 

Deze boodschap wordt bekend gemaakt zonder vooruit te willen lopen op het oordeel van de Rooms-katholieke Kerk.

Copyright © Manuela 2000