Startpagina
Overzicht Boodschappen Kindje Jezus

 

Verschijning van het Kindje Jezus van Praag op 21 mei 2020 Hemelvaartsdag

 

Na de H. Mis zie ik het Kindje Jezus van Praag in het gewaad van Zijn Kostbaar Bloed met een grote, gouden kroon. In Zijn rechterhand houdt het Kindje een grote gouden scepter en in Zijn linkerhand een grote doornenkroon met zeer grote doornen. Het Kindje spreekt:

"Mijn vriendin, Ik zegen je."

En Hij zegende me met Zijn scepter.

"Zeg Mij na: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Zie, die doornenkroon is voor Mijn Bruid (= de Kerk). De mensen verminken haar in hun hardheid van hart en boosheid, net zoals ze Mij hebben misvormd door de geseling. Ze konden Mijn heiligheid niet vervormen, alleen Mijn menselijke natuur. Alles wat heilig is voor Mijn Vader en Mij is misvormd.

Voor de gelovigen geldt ons gebod, de Eeuwige Vader laat zich echter niet veranderen. Hij ziet naar het onderhouden van Zijn geboden en naar het smeken om erbarmen.

Jullie blijven verder de kleinen in jullie lichaam vermoorden. Afgoden blijven verder Mijn Tempel binnengaan. Mijn leer wordt een menselijke lering volgens eigen wensen. Voor de kleinen onder jullie heb Ik Mijn Kostbaar Bloed vergoten.

Voor de kleinen onder jullie verschijn Ik in het gewaad van Mijn levend Kostbaar Bloed. Ik heb jullie roepen gehoord. Ik ben bij Mijn kleinen. Zalig wie Mijn Woord hoort en Mijn geboden onderhoudt.

Hij zegent mij en verdwijnt."

 

Deze boodschap wordt bekend gemaakt zonder vooruit te willen lopen op het oordeel van de Rooms-katholieke Kerk.

Copyright Manuela 2000

 

Opmerking: De doornenkroon van Christus wordt bewaard in de Notre Dame en werd geen prooi van de vlammen.