Startpagina
Overzicht Boodschappen Kindje Jezus

 

Verschijning van het genadevolle Kindje Jezus
van Sievernich op 4 mei 2020

We leven in tijden van corona-maatregelen. Normaal gezien zou het vandaag de gebedsbijeenkomst te Sievernich zijn.

 

Het genadevolle Kindje Jezus verschijnt met een grote gouden kroon, een witgouden geborduurd gewaad en een brokaatmantel. Het Kindje houdt een gouden scepter in Zijn rechterhand en de wereldbol in Zijn linkerhand. Het Kindje zweeft naar me toe. Op de grond die voor het Kindje Jezus ligt, ligt al een witte doek uitgespreid. Het doet me teken door een handbeweging om op deze doek te knielen. Dan zweeft het dichter naar me toe en zegent me met Zijn scepter. En ik bid mee: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Hij begint het Onze Vader te bidden en ik bid mee. Nu zie ik dat het wordt begeleid door twee engelen, die Zijn mantel wijd uitspreiden, steeds verder en verder.

De wereldbol is heel klein in Zijn handen: zo'n majestueuze uitstraling! Op Zijn borst zie ik de borstplaat, daarover het gouden Hart met daarboven het kruis. Nu word ik door de mantel omhuld. Hij wordt steeds groter en het is alsof hij alles omvat.

De Heer nadert mij en zegt:

Mijn vriendin, zo doe Ik met jou en met Mijn vrienden. Begrijp dit! Doe slechts Mijn wil! Jullie ja moet een ja zijn en jullie neen een neen. Wie niet wil dienen, kan niet tot bij Mij geraken. Het is tijd dat jullie vragen. Ik wil jullie zielen door deze wereld dragen. Ik ben jullie Heiland, Jezus Christus, de Heer. Er moet veel gebeuren opdat alles openbaar wordt.

Mijn Kerk, de Bruid, zal Mijn weg gaan, zodat het kwaad valt en de wereld niet knecht. Doe wat Ik jullie zeg. Open jullie harten, bid en onderhoud Mijn geboden. Gods geboden gelden eeuwig. Zij zijn niet veranderlijk. Jullie hebben alles naar jullie believen gewijzigd. Zie toch wat er uit jullie wensen is ontstaan!

Eens zal Ik aan elk van Mijn toegewijden vragen:

Broeder, toon Mij uw werken! Waar zijn uw vruchten?

En zo zal Ik het met elke ziel doen en vragen:

Broeder, zuster, hoeveel hebt u Mij in uw leven bemind? Uw leven, ziel, is beslissend en u hebt maar één leven. Word Mijn dienaars, Gods dienaars; want alleen Mijn dienaren zijn echt vrij. Veel zielen vrezen het woord 'dienaar' omdat het verouderd is. Maar Ik zeg jullie: Een dienaar Gods bemint Mij helemaal en volledig. Hij bezit zelf niets meer behalve Mijn liefde. Een dienaar Gods is slechts vervuld van Mijn liefde en verlangt ernaar Mij te dienen. Hij draagt duizendvoudig vruchten voor Mijn Hemelse Vader.

Als jullie dus Mijn Evangelie niet naleven als Gods dienaren en alleen van Gods liefde vervuld willen worden, hoe kunnen jullie dan vrucht dragen? De mensen zullen jullie verwerpen vanwege jullie leven. Jullie vruchten rotten als jullie de wereld dienen. Open in deze dagen jullie hart, belijd jullie zonden, doe boete en verander jullie leven. Vooruit! Keer jullie hart naar Mij, kijk naar Mij, onderhoud Mijn geboden. Dan zal Ik naar jullie kijken. Door Mijn Wonden en Mijn Kostbaar Bloed, door het voorsprekend, Onbevlekt Hart van Mijn Moeder zullen jullie genezen.

En ik zie hoe de aardbol zich meerdere keren in Zijn hand draait. Hij draagt me op om bijzonder krachtig te bidden voor de bekering van de zondaars.
Dan moet ik bidden: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden ... We kennen allen dit gebed. Hij kijkt naar mij, zegent mij, en deze zegen telt voor al Zijn vrienden. Het licht pulseert en Hij verdwijnt in het licht.

Deze boodschap wordt bekend gemaakt zonder vooruit te willen lopen op het oordeel van de Rooms-katholieke Kerk.

 

Copyright © Manuela