Startpagina
Overzicht Boodschappen Kindje Jezus

 

Verschijning van het genadevolle Kindje Jezus van Sievernich in de vroege ochtend van de familiale gewandelde gebeds- en boetedag naar Sievernich op 6 april 2020

 

Het Kindje Jezus verschijnt vanmorgen zonder kroon, gekleed in een bordeauxrood eenvoudig gewaad met gouden halslijn en gouden armboord, een bordeauxrode mantel met gouden zoom. Hoewel de verschijning wondermooi is, vind ik dat de Heer veel eenvoudiger gekleed is dan anders.

M verbaasd: O, U bent vandaag gekomen zonder kroon?

Het Kindje Jezus spreekt:

Vandaag kom Ik naar jullie in een eenvoudig gewaad omdat ze alles van Mij hebben afgenomen. Maar deze koninklijke mantel, die Ik nu draag, is de verheerlijkte mantel die ze Mij gaven. Het was de laatste mantel die ze Mij op aarde aantrokken. En zo kom Ik in deze tijden met deze verheerlijkte mantel, die Mij door de Eeuwige Vader als koningsmantel werd gegeven. Begrijp je dat?

 

Wat heilig is, geldt als klein voor de tijdgeest op aarde, maar wordt groot in de Hemel verheerlijkt. Als jullie vernederd worden, dan is dat voor jullie een genade in het eeuwige leven. In deze tijd ben Ik bijzonder bij jullie. En het is belangrijk dat jullie Mij trouw blijven en bidden.

 

Er wordt jullie een korte tijd van herademen toegestaan. Ik roep jullie op tot bekering. Als jullie je niet bekeren, zal Ik Mijn scepter over de mensheid buigen. Vandaag kom Ik als kind naar jullie. En dit kan alleen worden begrepen door degenen die hun eenvoud en trouw aan de Eeuwige Vader in hun hart hebben bewaard. Breng Mijn woord en het woord van Mijn Allerheiligste Moeder in de harten van de mensen. Ga nu in vrede.

 

De Heer start het gebed en wij bidden: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel. Neem alle zielen in het Paradijs, vooral hen die het meest Uw barmhartigheid nodig hebben.

Draag alles in liefde en geduld. Adieu.

 

M: Adieu! Adieu! 

 

Tot afscheid zegent Hij ons en we moeten bidden: in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

 

M: Geprezen zij Jezus Christus in alle eeuwigheid. Amen.

 

Het licht dempt en het Kindje Jezus verdwijnt.

 

Persoonlijke opmerking: Zoals we in de H. Schrift kunnen lezen, werd de Heer een purperen mantel aangetrokken waarmee Hij werd bespot. Ook de doornenkroon en de stok behoorden ertoe. Dit alles maakt deel uit van de Passie van de Heer op aarde. In deze tijd komt de Heer naar ons met grote, gouden koninklijke kroon, koninklijk gewaad en koninklijke mantel en gouden scepter. Wat de Heer op aarde tot spot diende heeft de Eeuwige Vader verheerlijkt in de Hemel. En dat moest ik begrijpen. En Zijn woorden kwamen snel uit. We werden gevolgd door het ‘Ordnungsamt’ en de politie van de gemeente Vettweiß en werden tijdens de gebedswandeling in het veld ondervraagd. Ik ging deze weg privaat samen met mijn zoon. Toen de politie ontdekte dat er geen strafbaar feit was, mochten we verdergaan. Indrukwekkend was het optreden van de man van het gemeentekantoor Vettweiß. De politie die alles rustig ophelderde, kunnen we alleen maar danken.