Startpagina
Overzicht Boodschappen Kindje Jezus

 

Verschijning van het Kindje Jezus van Praag te Sievernich op 25 maart 2020 om 16.50 17.15 tijdens het rozenkransgebed

 

Het Onze Vader wordt gebeden, ondertussen verschijnt het Kindje Jezus van Praag.

M: Het Kindje Jezus komt naar ons toe in het gewaad van Zijn Kostbaar Bloed en de mantel van Zijn Kostbaar Bloed. Het heeft weer deze kwastjes op de borst gebonden met een schild. Het Kindje heeft zwartbruin haar en blauwe ogen en een gouden kroon. Met het Gouden Boek en Zijn scepter komt het naar ons toe en vraagt ons om te bidden: Onze Vader, ... Jezus zegent ons en we moeten daarbij bidden: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

 

Het Kindje Jezus spreekt:

Vandaag is het Feest van Mijn Allerheiligste Moeder en ook Mijn feest. Dit feest is bij jullie in vergetelheid geraakt. Maar deze dag zal in de toekomst een belangrijk feest worden.

 

M. verbaasd tot de Heer:

U verwijdert twee kwastjes van Uw gewaad, een gouden en een rode kwast.

 

M. strekt haar handen uit en de Hemelse Koning legt twee kwasten in haar handen.

 

Zijne Majesteit spreekt:

De rode kwast staat voor Mijn lijden en Mijn Kostbaar Bloed. De gouden kwast is voor Mijn genade die Ik jullie schenk, het goud van de Hemel. Bid de Rozenkrans tot Mijn Kostbaar Bloed! En vanaf vandaag bevestig deze twee kwasten aan deze rozenkrans. Mogen deze twee kwastjes jullie herinneren aan het Feest van de Aankondiging. Ik wens dat jullie 33 keer bidden na het rozenkransgebed tot Mijn Kostbaar Bloed:

 

O Jezus, Gij Zoon van David, ontferm U over ons! 33 keer

 

Voor deze "Jezus-aanroeping", de aanroeping van Mijn Naam, heb Ik jullie deze twee kwasten geschonken. Ze herinneren jullie aan het gewaad van Mijn Kostbaar Bloed, dat Ik in deze tijd altijd  bij jullie ben.

 

M. herhaalt nogmaals: De Jezus-aanroeping, de kwastjes aan de Rozenkrans van het Kostbaar Bloed vastmaken, een gouden en een rode.

 

De Heer buigt Zijn hoofd ter bevestiging.

 

M. vraagt: Heb ik het goed begrepen dat ze symbool staan voor de mantel en het gewaad van Uw Kostbaar Bloed? En dat U altijd bij ons bent? Als teken dat U ons door deze tijden en in de toekomst begeleidt? Deze kwasten moeten we aan de rozenkrans bevestigen en de Jezus-aanroeping bidden. Heb ik dat goed begrepen? Jezus, Zoon van David, ontferm U over ons?

 

De Heer toont weer Zijn instemming zoals eerder.

 

Het Kindje Jezus spreekt:

 

Enkele woorden die Ik nu spreek zijn voor velen! Sommige woorden zijn alleen voor ... De Rozenkrans is voor velen.

De Heer geeft opdracht aan ... met Zijn Apostolaat en dat van Zijn Allerheiligste Moeder.

De Hemelse Koning spreekt:

Maar onthoud, Ik ben bij jullie! Dan draagt iedereen, iedereen draagt dan het gewaad van Mijn Kostbaar Bloed aan zijn rozenkrans. Zo schenk Ik mezelf aan jullie!

 

M. verheugd: Zo hebben we altijd iets bij ons.

De Heer spreekt:

Het moet gezegend worden volgens de oude ritus! ADIEU!

M. spreekt: Ik dank U, mijn Heer! ADIEU!

 

De Heer zegent M en we maken het kruisteken. Er wordt gebeden:

Geloofd zij Jezus Christus in alle eeuwigheid. Amen.

Onze Vader, ...

Wees gegroet Maria, vol van genade, ...

 

M. zwaait bij het afscheid de Heer een laatste keer toe.