Startpagina
Overzicht Boodschappen Kindje Jezus

 

Verschijning van Het Kindje Jezus van Praag op 2 maart 2020 in Sievernich

 

Tijdens de H. Mis verschijnt het Kindje Jezus van Praag gedurende meer dan vijf minuten aan veel mensen tijdens de aanbidding in de uitgestalde H. Hostie. Bij de bouwgrond van het Huis Jeruzalem,  na de H. Mis, bidt M. de akte van trouw volgens de Catechismus van Kardinaal Robert Bellarmin:

"Mijn God, U bent de oneindige goedheid en waardig boven alles bemind te worden. Daarom bemin ik U uit heel mijn hart en boven alles. Daarom heb ik spijt en doet het me uit ganser harte leed U te hebben beledigd. Met Uw allerheiligste genade, neem ik me voor U nooit meer te beledigen."

(Persoonlijke opmerking: vanwege meerdere verzoeken van de pelgrims wordt het geluid van de originele opname afgedrukt.)

M: "Ik zie drie gouden bollen, een grote in het midden en twee kleinere bollen zweven boven de bouwgrond Huis Jeruzalem. De twee kleinere openen zich. Ik zie twee engelen in witte gewaden uit de bollen komen in een prachtig licht. Dit zijn de engelen die ik al eerder heb gezien.

Dan opent zich de grote bol in een prachtig licht en verschijnt de Hemelse Koning, Hij verschijnt onder de gestalte van het Kindje Jezus van Praag. Och! Hij draagt een paars gewaad en heeft ... ja ... kwasten aan Zijn gewaad. Dat ken ik niet. In goud. Hij draagt Zijn Gouden Hart zichtbaar. Hij draagt de gouden koninklijke kroon, die prachtig straalt en groot is.” (M. vraagt om een paraplu weg te nemen.)

“Nu zegent de Heer ons (persoonlijke opmerking: en Hij vraagt ons om te bidden): In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

 

In Zijn rechterhand draagt Hij een grote, gouden scepter, in Zijn linkerhand een groot, gouden boek. Hij heeft donker krullend haar. De engelen zingen.

(M. vraagt om de vertaling van het gezang van de engelen die in het Latijn zingen.)

“Zie degene die niemand kan evenaren, Rex caelestis (Hemelse Koning).

Hij stierf voor jullie aan het kruishout, Rex caelestis.

Lam dat de erfschuld van jullie heeft weggenomen, Rex caelestis."

Kostbaar Bloed - Hier is het Kostbaar Bloed uit het Hart van Jezus over ons allemaal.

(Een stroom van het Kostbaar Bloed stroomt uit het Hart van Jezus tijdens het gezang over alle aanwezigen.)

"Kostbaar Bloed dat tot ons kwam, Rex caelestis."

De engelen knielen. Ze houden ook twee kelken vast die een deel van het Kostbaar Bloed opvangen. 

(Persoonlijke opmerking: daarom zingen de engelen ook "tot ons kwam", terwijl in de andere strofen "jullie" werd gezongen.)

 

Jezus zegt: „Lieve zielen, in Mijn heilige kindsheid kom Ik naar jullie. Slechts weinige zielen begrijpen dit geheim. Waarom kom Ik naar jullie in Mijn heilige kindsheid? Zijn de geesten niet gescheiden aan Mijn kribbe?

Er zijn zielen die handelen zoals Herodes. Ze streven naar macht en prestige.

Dan zijn er zielen die gaan op weg om Mij te zoeken. Als ze Mij vinden, dan laten ze (de zonde) los. Ze gaan niet meer de weg terug naar Herodes omdat ze Mij hebben gevonden.

Dan zijn er die zielen die eenvoudig en klein zijn en de waarheid in hun hart hebben bewaard. Ze zien en horen het gezang van de engelen en komen naar Mij toe, vallen op hun knieën en aanbidden Mij.

De Tegenstander is Mijn heilige kindsheid en de geheimen ervan een doorn in het oog. Maar Ik verschijn hoe Ik wil. Ik verschijn hier als een kind en tegelijkertijd als Koning van de Hemel zoals Mijn Eeuwige Vader het wil.

Ik verschijn in Mijn heilige kindsheid en dit komt jullie ten goede. Zo zullen alle lasteringen tegen de Heilige Geest en tegen Mij van jullie worden verwijderd.

Bid, bid, bid, doe boete! Kijk, Mijn Hart is voor jullie geopend. Ik heb het Kostbaar Bloed vergoten, Mijn Kostbaar Bloed, voor jullie aan het kruishout vergoten en Ik heb het, toen Ik zojuist Mijn Hart heb geopend, het over jullie laten stromen en over allen waarvoor jullie hebben gebeden."

 

M. spreekt: "De moeder waar ik voor gebeden heb, die vrouw die mij aansprak, die oudere dame, die moeder (van haar) is in het Paradijs."

 

M. houdt het Benedictuskruis tegen de verschijning van het Kindje Jezus. Naast M. zijn er relieken van de H. Benedictus.

M. spreekt en is blij: "U komt nog dichterbij!"

De verschijning van de Koning van de Hemel kwam heel dicht bij het Benedictuskruis en de relieken.

M. spreekt vreugdevol: "Dit is mijn Benedictuskruis, Heer, help ons, Heer!"

 

De Heer zegt: "De mensheid moet boete doen. Roep de mensheid op om de Rozenkrans van Mijn Kostbaar Bloed te bidden als eerherstel voor alle beledigingen die Mij zijn aangedaan.”

M: "Ja, Heer, ik doe dat, ik doe dat. We gaan ook de boeteweg, we reizen naar La Salette, zoals Pater Pio het wenst. En Heer, hier zijn veel mensen gekomen die gebeden hebben. Ik bid U, ontferm U over ons.

Zo moeten we bidden: Onze Vader... Glorie zij de Vader ...

 

De Hemelse Koning in de gestalte van een kind zegt: "Adieu!”

 

M: "Adieu, Heer, vergeet ons niet. Ontferm U over ons en denk aan ons. Laat alle lijden aan ons voorbijgaan. Adieu."

 

De gouden bollen sluiten zich en verdwijnen in een prachtig licht. Dank U Jezus.

 

Onze Vader ...

O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, ...

Wees gegroet Maria ...