Startpagina
Overzicht Boodschappen Kindje Jezus

Verschijning van het Kindje Jezus van Praag op 02.12.2019 in de parochiekerk van Sievernich in de monstrans tijdens de aanbidding

Na de H. Mis verscheen het Kindje Jezus levend 10 minuten in een paars gewaad met een kroon tijdens de aanbidding in de monstrans. Het Kindje zegende de mensen en bewoog zich. Ongeveer 30 mensen mochten het Kindje Jezus zien. Helaas hebben we geen invloed op wie het Kindje Jezus ziet en aan wie het verschijnt. Er zijn mensen aanwezig die wij niet persoonlijk kennen.

 

Verschijning van het Kindje Jezus van Praag op de bouwgrond Huis Jeruzalem op 02.12.2019 na de H. Mis

Ik zag een gouden, grote lichtbol en verder nog twee kleinere, gouden lichtbollen die rechts en links daarnaast in de lucht zweven. Alle drie lichtbollen werden begeleid door een pulserend licht en vlogen onze kant op. Ze hielden halt boven het grondstuk van het Huis Jeruzalem. Toen ging de grote bol open en dan ook de kleinere bollen. Uit alle drie bollen straalde een prachtig, wondermooi groot licht. Midden in het grote licht verscheen het Kindje Jezus van Praag. Rechts en links van het Kindje Jezus verscheen een engel.

Het Kindje Jezus droeg een grote gouden kroon, had een iets donkere haarkleur en krullend haar, blauwe ogen, een paars gewaad geborduurd met gouden lelies. Het droeg een grote, gouden scepter met een grote bol op de punt van Zijn rechterhand en het Gouden Boek in Zijn linkerhand. Jezus zegende ons en vroeg:

"Wil je Mij eer bewijzen?"

Ik antwoordde bevestigend en de Heer begon het Onze Vader te bidden dat we meebaden. Jezus keek in mijn hart en vroeg of ik een verzoek had. Hij wist al lang dat ik een groot verzoek had. Ik vroeg Hem:

"O Heer, besprenkel ons met Uw Kostbaar Bloed!"

Het Kindje Jezus sprak: 

“Glorie zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest zoals het was in het begin, nu en altijd en in alle eeuwigheid. Amen."

Het spoorde ons aan om te bidden en besprenkelde ons werkelijk allemaal gelijktijdig met Zijn Kostbaar Bloed. Nu zag ik dat de twee begeleidende engelen goudblond haar hadden en een wit gewaad, als uit één stuk gemaakt, zonder naad. Deemoedig bogen beide engelen het hoofd  en spreidden de mantel uit die was voorzien van een grote, gouden boord. Het is het grootste eerbetoon dat de engelen aan hun Koning kunnen geven.

De Hemelse Koning stak de scepter uit en vroeg me hem aan te raken. Ik vroeg Hem vooraf om zeker te zijn:

"Uw scepter? Mag ik die aanraken?"

Hij knikte bevestigend met Zijn hoofd en hield hem iets dichter bij me. Toen mocht ik de scepter aanraken. Jezus zei:

"Met deze scepter zal Ik regeren over degenen die Mij trouw zijn, het zal een last voor de anderen worden. Dat zijn de zielen die Mijn Woord niet zullen volgen. Bid, offer en breng eerherstel."

Het Kindje Jezus zweefde met de engelen en wijd uitgespreide mantel boven ons allemaal in een cirkel. Uit de scepter van de Hemelse Koning kwamen gouden stralen op ons neer. Hij zei:

"Ik betoon jullie grote barmhartigheid. Bid, bid, bid, doe boete!"

Ik zei tot het Kindje Jezus:

"Ja, Heer, U weet dat allen naar hier zijn gekomen en trouw zijn in het gebed."

Toen zei de Heer:

"Nu zal Ik je iets tonen in Mijn mantel.”

Hij verkondigde ons drie moeilijke jaren!

(OPMERKING: tot dusver stond hier geschreven: 'Er volgde een persoonlijke mededeling.' De vele omstaande pelgrims hoorden de woorden "drie jaar" tijdens de verschijning van het Kindje Jezus. Deze woorden werden ook door een onafhankelijke persoon opgenomen met video en recorder. Vanaf december 2019 is alles heel snel gegaan. Op basis van de huidige actuele gebeurtenissen delen we vandaag, 29 mei 2020, mee, dat de Heer drie moeilijke jaren voor ons heeft aangekondigd. We moeten de mensen informeren, maar willen niet dat ze in paniek geraken.)

Ik zei dan:

"Maar U zorgt voor ons en blijft ons trouw?"

Hij antwoordde: "Ja!"

Ik antwoordde: "wonderbaar, ik dank U zeer, Heer Jezus!"

Nu schonk het Kindje Jezus ons Zijn genezende zegen. Hij zei luidop de zegen en we moesten een kruisteken maken en meebidden. Hij zei:

"In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen."

Bij deze zegening straalde het gouden Hart van het Kindje Jezus.

Het zei: "Adieu!"

Ik nam ook afscheid met "Adieu!"

De Hemelse Koning keerde omstraald door licht weer in de bol, net zoals de twee engelen. De bollen sloten zich en verdwenen in een groot, pulserend licht dat kleiner werd en verdween.

 

Persoonlijke opmerking: elk gebaar, alle attributen waarmee de Heer verschijnt, zijn niet toevallig. Alles heeft een betekenis in Jezus. Dus zochten we naar de gegeven boodschap op het internet en vonden een bijbelse passage die kan worden gezien in verband met de boodschap van het Kindje Jezus (Heilige Schrift, Boek Ester 8, 4: De koning reikte Ester de gouden scepter toe. Ester rees op en stond nu voor de koning.