Startpagina
Overzicht Boodschappen Kindje Jezus

 

Verschijning van het Kindje Jezus van Praag in de Heilige Hostie tijdens de aanbidding in de kerk van Sievernich op 04.11.2019 rond 19.10 uur

Het Kindje Jezus verscheen tijdens de aanbidding levend in de Heilige Hostie als Kindje Jezus van Praag gedurende ongeveer 12 minuten in de parochiekerk van Sievernich. Dit werd gezien door minstens 15 mensen. Toen de priester de eucharistische zegen gaf, bleef Jezus in de Heilige Hostie. Zelfs na de eucharistische zegen was Hij aanwezig totdat de Heilige Hostie uit de monstrans werd verwijderd.

 

 Verschijning van het Kindje Jezus van Praag op de bouwgrond van Huis Jeruzalem in Sievernich op 04.11.2019, rond 19.40 uur

Omdat ik niet door de menigte heen kwam, kon ik alleen aan de rand van de bidders staan die voor de bouwgrond van Huis Jeruzalem stonden te wachten. Aan de andere kant van de bouwgrond Huis Jeruzalem verschenen drie bliksems aan de hemel. Hoewel de avondlucht al donker was, vertoonde deze een heldere kleur waar de bliksems zichtbaar waren.

Een gouden bol kwam daar waar de bliksems eerder te zien waren, naar ons gevlogen. Dit begin van de verschijning zagen verschillende mensen. De gouden bol kwam heel dicht bij ons, stopte boven het perceel van het Huis Jeruzalem en ging open. Een pulserend, stralend licht kwam uit deze bol. Deze werd ook omringd door een helder, groot licht.

Nu zag ik het Kindje Jezus omgeven door een stralend mooi licht. Het Kindje Jezus was ongeveer drie meter groot. De Heer droeg een mooie, grote, gouden kroon, had donker haar en krullen en unieke blauwe ogen. Het Kindje Jezus droeg een rood gewaad en daarover een koninklijke, rode mantel; de mantel van Zijn Kostbaar Bloed, versierd met gouden lelies. In Zijn rechterhand droeg Hij een grote gouden scepter en in Zijn linkerhand een gouden boek. De hemelse Koning verscheen op de leeftijd van ongeveer negen jaar. Hij had Zijn gouden Hart zichtbaar op Zijn gewaad.

De mantel van de hemelse Koning stond wijd open. Jezus zegende ons. Vol vreugde vroeg ik Hem onmiddellijk om ons allemaal te besprenkelen met Zijn Kostbaar Bloed dat ons verlost van alle zonden. Innig vroeg ik dat Jezus. Op mijn verzoek besprenkelde de hemelse Koning ons met Zijn Kostbaar Bloed.

 Tegelijkertijd begon Hij te bidden en wij moesten zo meebidden:

"In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen."

dan:

"Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin nu en altijd in de eeuwen der eeuwen. Amen."

De hemelse Koning sprak:

"Ik ben verheugd, lieve kinderen, over jullie gebed. Mijn Kostbaar Bloed heeft jullie verlost. Zoek jullie toevlucht tot Mijn Kostbaar Bloed. Wat er ook gebeurt, blijf trouw aan het geloof van jullie vaders!"

(Eigen opmerking: bedoeld zijn hier de kerkvaders van de katholieke Kerk, geen lichamelijke vaders.)

"Bid en doe boete!"

Ik zei: "Kijk hoeveel mensen er zijn gekomen om te bidden, o Heer."

De Heer antwoordde:

"Ik ben zeer verheugd!

Het Kindje Jezus glimlachte en zei:

"Door jullie gebed zal de arm en de hand waarin Ik Mijn scepter draag nog niet buigen."

Terwijl het Kindje Jezus dit zei, toonde Hij mij duidelijk Zijn arm en de hand waarmee Hij de scepter vasthield. Toen kwam de Koning van de Hemel dichter bij me en zei:

"Mijn eerste gebod werd geschonden! Offer Mijn Kostbaar Bloed op aan de Vader!"

Ik antwoordde: "Ja, Heer."

Ik zei: "Velen komen en stellen mij vragen in verband met andere boodschappen, wat ik daar van vind."

Hij sprak:

"Oordeel niet. Dit is niet jouw taak. Zeg alleen dat wat je ziet en hoort."

Jezus sprak:

"De wereld heeft zich van Mij afgekeerd. Kijk niet naar de wereld, kijk niet naar de dwalingen, ketterijen, kijk niet naar de tijdsgeest. Kijk naar Mijn Heilig Hart! "

Plots straalde Zijn gouden Hart over alle aanwezigen en een wondermooie gouden stralenregen viel vanuit Zijn Hart neer op ons. Het Kindje Jezus zei hierbij:

"Zie naar Mij, Ik ben jullie Heiland, Ik ben jullie Redder. Bid:

O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Leid alle zielen naar de Hemel, vooral degenen die Uw barmhartigheid het meest nodig hebben!

Offer Mijn Kostbaar Bloed voor alle ketters op! Het moet worden opgeofferd door de handen van Mijn smetteloze Moeder. Bid zo:

Eeuwige Vader, ik offer U op door de handen van de smetteloze Moeder en Allerheiligste Maagd Maria, het Kostbare Verlosserbloed van Uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor de begane zonden in de Kerk en in de wereld.

Heer Jezus Christus, wij bidden U, besprenkel ons en alle zielen waarvoor wij offeren en waarvoor we bidden met Uw Kostbaar Bloed. "

Omdat de mensen hardop baden, zei ik stil aan Jezus dat ik dat gebed in mijn hart had gesloten. Hij zei:

"Luister naar Mijn Woord. Onthoud het, overweeg alles. Leg Mijn Woord in jullie harten. Ik kom naar ieder van jullie."

Toen zweefde de hemelse Koning over ons allen en spreidde Zijn mantel uit. Hij zegende ons en zei:

"In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen."

We moesten dit meebidden. Verder bad Hij nog:  

"Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in alle eeuwigheid. Amen."

Toen nam Jezus afscheid met het woord: "Adieu!"

Ik zei: "Ik dank U, Heer Jezus, U zij lof, dank, glorie en eer in eeuwigheid! Amen."