Startpagina
Overzicht Boodschappen Kindje Jezus

Verschijning van het Kindje Jezus van Praag in Sievernich
op de bouwgrond van Huis Jeruzalem 02.
09. 2019

 

Een pulserend licht kwam vanuit de hemel naar ons toe. In dat licht was een gouden bol. Dit ging gepaard met twee kleinere stralende lichten, één licht aan de linkerkant en één licht aan de rechterkant. Hoe dichterbij deze lichten en de bol kwamen, hoe groter ze werden. De gouden bol ging open en het Kindje Jezus kwam uit het licht. Het droeg een prachtige gouden stralende grote kroon.

Het had donkere krullende haren en mooie grote blauwe ogen. Zijn gouden mantel was echter niet zoals gewoonlijk open gespreid. Zijn mantel was gesloten en daar stak de halsboord van zijn gouden onderkleding uit. Aan Zijn rechter- en linkerzijde zweefde een engel. Zij droegen zacht vallende stralende witte gewaden. Hun haar was schouderlang en blond; ook deze straalden bijna goudkleurig. Het Kindje Jezus droeg een gouden boek in Zijn linkerhand. In Zijn rechterhand hield het een grote gouden scepter.

Het vroeg me: "Wil je Mij eren?" Ik antwoordde: "Ja, Heer, zeer graag." Nu zegende het ons in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Toen bad het Kindje Jezus samen met ons het Onze Vader. Ik vroeg waarom Zijn mantel niet zo wijd open was als gewoonlijk? Toen zei Hij mij glimlachend: "Wacht af!" Toen zei Hij: "Bid, bid, bid! Ik ben gekomen om jullie te redden. Met alles wat er nu komt, blijf Mij trouw! Erken dat Ik de Eeuwige ben. Nu geef Ik jullie Mijn genezende zegen." Toen zegende Hij ons in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Amen. "Laat jullie niet van de wijs brengen, geloof in Mijn Woord. Geloof in het Evangelie. Ik verander Mijn Woord niet.” Toen gaf het Kindje Jezus me het Gouden Boek om te kussen. De begeleidende engelen zongen plotseling: "Alleluja, Alleluja, Alleluja!"

Ze begonnen langzaam de mantel van het Kindje Jezus meer te openen. Ze spreidden de mantel steeds verder en verder open als hoogste eerbetoon aan hun Koning van de Hemel. Het Kindje Jezus zei: "Kijk nu en begrijp!" Toen reikte het Kindje Jezus het Gouden Boek aan de engel links van Hem. De Heer ruilde met de engel het Gouden Boek voor een gouden zwaard. De engel boog diep voor Hem. Het Kindje Jezus gaf me dit gouden zwaard in mijn rechterhand. Het woord "Salvator" verscheen op de kling van het zwaard. Ik zei tegen Hem dat ik niet graag een zwaard vastpak. Maar Jezus zei me dat dit "een zwaard des levens" is. Toen boog de tweede engel voor Hem en overhandigde het Kindje Jezus een gouden schild. Dit gouden schild gaf het Kindje Jezus mij in mijn linkerhand. Het schild was rond en had een kruis in het midden ingegraveerd en kleinere cirkels aan de rand.

Nu zag ik dat de rozenkrans op het schild was afgebeeld. Ik vroeg of dit echt voor mij was? Het Kindje Jezus zei, dat het me geen zwaard en schild heeft gegeven voor gewone oorlogvoering, maar dat staat voor Zijn Woord, dus het Woord van Jezus. Ik dankte de Heer en vertelde Hem dat ik Zijn Rozenkrans droeg, de Rozenkrans van het Kindje Jezus van Praag. Jezus vertelde me dat Hij vooral het gebed van de Rozenkrans van Zijn Kostbaar Bloed wenste.  Het is een oud bestaand gebed, geen nieuw gebed, en ik zou dit gebed in mijn gebedenboek hebben. Nogmaals moest ik Hem verzekeren dat we trouw blijven aan Zijn Woord en verder ijverig blijven bidden met mensen in Sievernich.

Hij zei toen: "Er zal veel veranderen. Begrijp alles goed. Nu zal Ik je laten zien wat eraan komt." Er volgde een persoonlijke mededeling. Ik dacht dat de mantel al genoeg was uitgestald, maar de engelen openden hem nog verder en hij werd steeds groter, we waren allemaal veilig geborgen in Zijn grote mantel. Toen zag ik dat Hij een gouden Hart op Zijn gewaad droeg! Ik kon het nauwelijks geloven. Hij zei: "Hier geef Ik jullie Mijn genaden. Hier ben Ik aanwezig als Koning van de Hemel." Toen begon Hij met het gebed dat we nu zouden moeten bidden: "O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden ..." Toen zei Hij: "Vele zielen kunnen het niet geloven en toch ben Ik het die tot jullie spreekt. Wil je met Mijn Kostbaar Bloed bedekt worden?"  Ik antwoordde: "Ja, Heer, bedek ons met Uw Kostbaar Bloed."

We werden bedekt met Zijn Kostbaar Bloed. Toen zegende het Kindje Jezus ons bij het afscheid, bad een "Glorie zij de Vader ..." en nam afscheid met de woorden: "Mijn Kostbaar Bloed is jullie redding!" Ik zei: "Dank Heer! Ik dank U uit heel mijn hart.” Onmiddellijk zweefde Hij over ons met Zijn wijd uitgespreide mantel die de engelen als hoogste eerbetoon verder vasthielden.   Zwevend riep Hij tot mij: "Je zult nog veel goede helpers vinden!" Ik zei: "Ik dank U, Heer, dat U  dat hen ingeeft in het hart. Hartelijk dank." Toen verdween het Kindje Jezus samen met de engelen.

 

********************************************************

Rozenkrans tot het Kostbaar Bloed - Hier!