Veleposlanstva Dijete Isus
Naslovnica

 

Ukazanje sv. Arkanđela Mihaela na zemljištu Kuće Jeruzalem 19.09.2023.
god. nakon krunidbe kipa sv. Mihaela i sv. Mise u župnoj crkvi

Jedna velika svjetlosna kugla i jedna manja lebde iznad nas na nebu. Kugle isijavaju prelijepu svijetlost koja se spušta na nas. Velika svjetlosna kugla se otvara i sveti arkanđeo Mihael izlazi te prelijepe svjetlosti i ide prema nama. Odjeven je u odjeću bijele i zlatne boje. Na svojoj glavi nosi kneževsku krunu koja je u potpunosti liči onoj s kojom smo ga danas okrunili. U rukama drži bijelo/zlatni štit i zlatni mač.

Sveti arkanđeo Mihael govori:

„Neka vas blagoslovi Bog Otac, Bog Sin i Duh Sveti. Quis ut Deus? Dolazim k vama kao prijatelj. Vi ste od Predragocijene Krvi moga Gospodina. Ostanite postojani! Vidite, u ljubavi Božjoj dolazim k vama da bi vas osnažio. Budite hrabri, ne bojte se! Ostanite vjerni svetoj Crkvi! Znajte da živite u vremenu nevolje. Ali vi ste obilježeni i zaštićeni Predragocjenom Krvi moga Gospodina Isusa Krista. Deus Semper Vincit! Gledaj!“

Sada sv. Arkanđeo Mihael okreće oštricu svoga mača i vidim riječi „Deus Semper Vincit!“ na maču.

Sv. Mihael govori:

Ako činite što vam Gospodin govori, onda ćete pretrpjeti ovo vrijeme. Neće vam nauditi. Molite za nadoknadu pred Vječnim Ocem. Gledajte, koju čast iskazujem svijetu. Koju milost od moga Gospodina! Neka se narodi mole za moje prijateljstvo! Utočište neka vam bude predragocjena krv, osobito u vremenima nevolja, u nevolji njemačke Crkve.“

Sveti Arkanđeo Mihael gleda malu svjetlosnu kuglu koja se sada otvara. U svjetlosti se vidi sveta Ivana Orleanska. Nosi oklop i govori:

„Gospodin je moja snaga!“ Ja sam vam došla da vam pomognem!“

Sveta Ivana Orleanska stoji na nasred polja punog bijeli ljiljana te nam govori:

„U moje vrijeme je Crkva isto bila u opasnosti. Potrebna je vaša molitva, potrebne su vaše žrtve. Nosite sv. Crkvu sa vašom molitvom. Molim vas da svjedočite. Budite svjedoci neba! Zavodnik hoda ovim svijetom. Tko živi u sakramentima, ostati će postojan. Ako se borie, borite se u ljubavi, sa Božjim oružjem!“

Na polju s ljiljanima sada vidim otvorenu Vulgatu (Sveto Pismo). Vidim odlomak iz Biblije Galaćanima 4, 21 - 5,1.

Sveti Arkanđeo Mihael i Ivana Orleanska blagosljivaju naše krunice.

Sveti arkanđeo Mihael govori i gleda prema nebu:

„Neka nevolja bude velika, i Božja milost biti će još veća!“

M.: „Hvala, sv. Mihaele!“

Slijedi osobna poruka.

M.: Da, sv. Arkanđele Mihaele. Osoba koju si pozdravio je tu.

Slijedi osobna poruka.

Sveti arkanđeo Mihael govori:

„Quis ut Deus!“ Serviam - Ja ću ti služiti!

M.: „Zahvaljujem vam cijelim srcem.“

Sveti Arkanđeo Mihael nas gleda te govori: Deus Semper Vincit!

Sada se sveti Arkanđeo Mihael i Ivana Orleanska vraćaju u svjetlost te iščeznu.

 

Ova poruka se objavljuje bez namjere da se osporava odluka Crkve!

Copyright ©

 

Molimo vas da uz poruku razmatrate odlomak iz Biblije iz Poslanice Galaćanima 4,21 do 5,1!