Veleposlanstva Dijete Isus
Naslovnica

 

Na svetoj misi 30.08.2023. god.

Nakon što sam primila sv. pričest, sveta hostija je kao srce deset puta kucala u mojim ustima. Čula sam Gospodinov glas:

„Ja sam Gospodin, Bog tvoj, i želim da vršiš moje zapovijedi. Tko me voli, vrši moje zapovijedi.
Moje srce je otkucalo deset puta, za svaku zapovijed jedan put.“

 

Ova poruka se objavljuje bez namjere da se osporava odluka Crkve!

Copyright ©