Gospodin se ukaziva na križu u Kući Jeruzalem tijekom molitve krunice 10.10.2022. god.

 

„Gledajte mene! Ja upozoravam svijet da mu treba obraćenje. Slušajte moj glas. Bez mene ne možete živjeti. Po meni idite k Vječnom Ocu u život. Bog je već i previše uvreda pretrpio.  Izmolite samilost Vječnog Oca za vašu zemlju i za cijeli svijet! Gledajte mene! Gleadjte moje krvave rane! Ja sam se posve predao radi vas. Dođite k m meni sa svojm brigama.  Dođite k meni sa svime što vas tišti. Moja Presveta Mojka moli za vas pred prijestoljem Vječnog Oca. Iz ljubavi prema vama dolazim razapet.“

Gospodin govori o krpama iz Aachena.

M.: „Da, Gospodine, imamo te relikvije.  Komad krpe u koji su achenske relikvije sedam godina bile zamotane.“

Gospodin želi da ih koristimo za bolesne.

Raspeti govori: „Prikaži Vječnom Ocu rane mojih nogu pogotovo za sve one koji su u krivovjerju.“

M.: „Gospodine, smiluj se nama i cijelome svijetu! Blagoslovi sve hodočasnike i osobito bolesne ljude.  Gospodine, smiluj se ljudima u Ukrajini. Smiluj se ljudima u Rusiji.  Smiluj se ljudima u Americi. Smiluj se ljudima u Europi. Smiluj se ljudima na cijelome svijetu. Smiluj se osobito ljudima u Njemačkoj.

Gospodin govori:

„Svijet će se očistiti po krvi mučenika.“

 

 

Ova poruka se objavljuje bez namjere da se osporava odluka Rimokatoličke Crkve.
Copyright