Ukazanje Kralja Milosrđa 25.9.2022. god. iznad zdenca Maria Annuntiata kod Kuće Jeruzalem

 

Velika zlatna svjetlosna kugla lebdi na nebu. Lijevo i desno od nje lebdi po jedna manja zlatna svijetlosna kugla. Prelijepa zlatna svjetlost zrači iz kugla te se spusta k nama. Velika kugla se otvara i milosrdno dijete Isus izlazi iz nje. Kralj milosrđa Isus nosi veliku zlatnu krunu, ima tamnosmeđu kratku kovrčavu kosu i plave oči. Odjeven je u haljinu i ogrtač u boji svoje predragocijene krvi. Haljina i ogrtač su izvezeni s zlatnim ljiljanima. U svojoj desnoj ruci božansko dijete drži veliko zlatno žezlo. Na vrhu žezla nalazi se zlatna kugla i na njoj križ. Križ je ukrašen s crvenim draguljima.

Sada se otvaraju dvije manje svjetlosne kugle i iz svake izlazi jedan anđeo, odjeven u jednostavnu bijelu haljinu. Anđeli šire ogrtač milosrdnog djeteta Isusa iznad nas. Dok to rade, uvijek se iznova spuštaju na koljena te govore: „Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis.“

U svojoj lijevoj ruci milosrdno dijete Isus drži lijepu veliku knjigu koja sva blista. Prepoznajem knjigu. To je Vulgata. Kralj Milosrđa govori:

U ime Oca i Sina - to sam Ja - i Duha Svetoga. Amen.

Dragi prijatelji, pa iako je djelovanje zloga u ovome svijetu jako, njemu je udijeljeno samo ograničeno vrijeme. Koliko dugo se moja presveta Majka već ukaziva na zemlji? Niste slušali njezina upozorenja. Sada žanjete plodove toga. Zbog toga sam Ja Vječnog Oca molio da smijem biti kod vas i On je vam udijelio tu milost.

Kralj Milosrđa mi objašnjava da se zlo nije tek sada pokazalo. Ugroženost Crkve i opasnost koja prijeti ljudima i koja je povezana s tom ugroženosti, započela je već ranije. U isto vrijeme su počela ukazanje Njegove Presvete Majke da bi ona upozorila ljude od krivih puteva i posljedica koje proizlaze iz toga.

Smijem pred Gospodina staviti jednu molbu. Saznala sam od hodočasnika da postoji „Sveto Svijetlo“ koje so pojavljuje svake Veliku Subote u Isusovu grobu i zapali sve svijeće.  To ne radi ljudska ruka. Pitam Gospodina jeli to istina. Gospodin mi potvrđuje da je to „Sveto Svijetlo“ Njegovo svijetlo te prstom pokazuje na Njegovu svjetlosnu kuglu koja stoji iza njega i sjaji kao sunce.

Tada se Vulgata otvara i vidim odlomke Izaja 9 i 10.

Božansko dijete govori:

Slušajte moju Riječ. Tko mene voli, drži se moga zakona. Ostanite ustrajni, ostanite mi vijerni! Moja ljubav nosi pobjedu! Tko grijeh pretvori u zapovijed, biti će bačen u oganj propasti. Zapovijed Vječnog Oca vrijedi vječno. Molite, prinosite žrtve, pokajte se! Spasio sam vas po svojoj predragocjenoj krvi. Zbog toga se, dragi prijatelji, držite toga što sam vam govorio, što sam vas učio, što su vas učili proroci Starog Zavijeta. Jer ja sam pobijedio sotonu s riječima Starog Zavjeta. Sada on obilazi i želi uništiti Pismo. Protivnik želi podijeliti stijenu, Crkvu i stado. Padnite na koljena i vapite za zadovoljštinom pred Vječnim Ocem. Ne slušajte one koje vas vode u oganj propasti. Slušajte moj glas. Moj glas ćete naći u Svetom Pismu, u nauci Crkve, u sakramentima Crkve.“

Sada Gospodin prislanja žezlo na svoje Presveto srce i ono postaje škropilo njegove Presvete krvi. Kralj milosrđa sovjom predragocjenom krvi škropi nas i sve ljude koji misle na Njega i koji su ujedinjeni s Njime u molitvi: „U ime Oca i Sina - to sam Ja - i Duha Svetoga. Amen.“

Dok to govori osobite škropi nazočnu djecu.

Božansko dijete govori:

„Molite da bi Njemačka bila spašena te da ne bude rata u vašoj zemlji. Molite za pastire u Njemačkoj. Protivnik ima toliku moć u Njemačkoj zato zanemarivaju dobro. Zanemarivanjem dobra se otvaraju vrata protivniku.

Živite u sakramentima moje crkve!“

Sada Kralj Milosrđa s ljubavlju gleda na nas. On vidi svaku dušu. Dijete Isus žarko govori:

„Osobito koristite sakrament pomirenja.“

M.: „Da, Gospodine. Ti vidiš naše duše.“

Nebeski Kralj govori:

„Ja vas vodim kroz ovo vrijeme i činim vas snažnim. Ja sam s vama!

Kralj milosrđa nas sada blagosljiva i govori: „Adieu!“

M.: „Adieu, Gospodine!“

Gospodin se vraća u svjetlosnu kuglu traži od nas da molimo sljedeću molitvu što i raimo:

„O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja. Dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe. Amen.“

Milosrdno dijete Isus nestaje i s njime dva anđela.

 

Ova poruka se objavljuje bez namjere da se osporava odluka Rimokatoličke Crkve.
Copyright

 

Molimo da se radi boljeg razumijevanja poruke razmatraju odlomci iz Biblije Izaja poglavlje 9 i 10.

 

Izaja

Izaja odlomak 9

Iz 9:1 Narod koji je u tmini hodio svjetlost vidje veliku; one što mrklu zemlju obitavahu svjetlost jarka obasja.

Iz 9:2 Ti si radost umnožio, uvećao veselje, i oni se pred tobom raduju kao što se ljudi raduju žetvi, k’o što kliču kad se dijeli plijen.

Iz 9:3 Teški jaram njegov, prečku što mu pleća pritiskaše, šibu njegova goniča slomi kao u dan midjanski.

Iz 9:4 Da, sva bojna obuća, svaki plašt krvlju natopljen izgorjet će i bit će ognju hrana.

Iz 9:5 Jer, dijete nam se rodilo, sina dobismo;


na plećima mu je vlast. Ime mu je: Savjetnik divni, Bog silni, Otac vječni, Knez mironosni.

Iz 9:6 Nadaleko vlast će mu se sterat’ i miru neće biti kraja nad prijestoljem Davidovim, nad kraljevstvom njegovim: učvrstit će ga i utvrdit


u pravu i pravednosti. Od sada i dovijeka učinit će to privržena ljubav Jahve nad vojskama.

Iz 9:7 Gospod posla riječ protiv Jakova i ona pade na Izraela.

Iz 9:8 Sazna je sav narod njegov, Efrajim i stanovnici Samarije koji govorahu naduta i ohola srca:

Iz 9:9  »Opeke nam popadaše, gradit ćemo od tesanika; sasjekoše nam divlje smokve, cedre ćemo posaditi.«

Iz 9:10 Al’ Jahve podiže na brdo Sion njegove protivnike i podbada neprijatelje njegove:

Iz 9:11 Aram s istoka, Filistejce sa zapada, da svim ustima proždiru Izraela. Na sve to gnjev se njegov neće smiriti, ruka će mu ostat’ ispružena.

Iz 9:12 Ali se narod nije obratio onom koji ga je bio,


ne tražiše Jahvu nad vojskama.

Iz 9:13 Zato Jahve odsiječe Izraelu glavu i rep, palmu i rogoz u jednom danu.

Iz 9:14 Starješina i odličnik – to je glava; prorok, učitelj laži – to je rep.

Iz 9:15 ni što vode narod taj – zavode ga, a koji se vodit’ daju – propali su.

Iz 9:16 tog mu Gospod neće poštedjet’ mladićâ,


sirotama njegovim i udovicama smilovat’ se neće. Sav je taj narod bezbožan i zao, na sva usta bezumno govori. Na sve to gnjev se njegov neće smiriti, ruka će mu ostat’ ispružena.

Iz 9:17 a, bezbožnost se k’o oganj razmahala, drač i trnje proždire, pa upali šumsku guštaru,


stupovi se dima podižu.

Iz 9:18 Plamti zemlja od gnjeva Jahvina, narod ognju hrana postaje. Nitko ni brata svog ne štedi,

Iz 9:19 svatko jede meso svog susjeda.


 Proždire zdesna, i opet je gladan;


guta slijeva, i opet sit nije:

Iz 9:20 anaše Efrajima, Efrajim Manašea,


obojica zajedno Judu. Na sve to gnjev se njegov neće smiriti, ruka će mu ostat’ ispružena.

 

Izaja odlomak 10

Iz 10:1 ao onima koji izdaju odredbe nepravedne,


koji ispisuju propise tlačiteljske;

Iz 10:2  koji uskraćuju pravdu ubogima i otimlju pravo sirotinji mog naroda, da oplijene udovice,


da opljačkaju sirote!

Iz 10:3 Što ćete činiti u dan kazne kad izdaleka propast dođe? Kom ćete se za pomoć uteći, gdje ostaviti blago svoje?

Iz 10:4 da se ne morate među roblje pognuti,


pasti među poklanima? Na sve to gnjev se njegov neće smiriti, ruka će mu ostat’ ispružena.

Iz 10:5 Jao Asiru, šibi gnjeva mojega, prutu kojim srdžba moja zamahuje!

Iz 10:6 Na puk ga poslah nevjeran, na narod što me razjari, da ga oplijeni i opljačka, da ga izgazi k’o blato na ulici.

Iz 10:7 li on nije tako mislio i u srcu nije tako sudio, već u srcu zasnova zator, istrebljenje mnogih naroda.

Iz 10:8  Govoraše:   »Nisu li svi knezovi moji kraljevi?

Iz 10:9 Nije li Kalno kao Karkemiš? Nije li Hamat kao Arpad, Samarija kao Damask?

Iz 10:10  Kao što mi ruka dosegnu kraljevstva kumira, bogatija kipovima od Jeruzalema i Samarije,

Iz 10:11 kao što učinih sa Samarijom i kumirima njenim, neću li učiniti s Jeruzalemom i s likovima njegovim?«

Iz 10:12  I kad dovrši Gospod sve djelo svoje na gori Sionu i u Jeruzalemu, kaznit će plod ohola srca kralja asirskog i drskost njegovih ponositih očiju.

Iz 10:13  Govoraše: »Ruka moja kao gnijezda zgrabi bogatstva narodâ.


 Kao što se kupę ostavljena jaja, zemlju svu sam pokupio i nikog ne bî krilima da zalepeće, kljun otvori, zapijuče.«

Iz 10:14 Kao što se kupę ostavljena jaja,zemlju svu sam pokupio


 i nikog ne bî krilima da zalepeće,


kljun otvori, zapijuče.«

Iz 10:15 Zar se hvali sjekira povrh onog koji njome siječe? Hoće li se oholit’ pila povrh onog koji njome pili? K’o da šiba maše onim koji je podiže, il’ štap diže onog koji drvo nije;

Iz 10:16 Jahve nad vojskama poslat će stoga


gojaznima njegovim skončanje, slavu će mu ognjem potpaliti, kao što se vatra potpiruje.

Iz 10:17 Svjetlost Izraelova bit će poput ognja,


Svetac njegov kao plamen koji će zapalit’ i proždrijeti drač njegov i trnje njegovo u jednome danu.

Iz 10:18 I krasotu njegovih šuma i voćnjaka


uništit će od srčike do kore, ona će biti k’o bolesnik što se trne;

Iz 10:19 statak stabala šumskih bit će lako izbrojiti – dijete će ih lako popisati.

Iz 10:20 U onaj dan: Ostatak Izraelov i preživjeli iz kuće Jakovljeve


neće se više oslanjati na onoga koji ih bije, već će se iskreno oslanjati na Jahvu, Sveca Izraelova.

Iz 10:21 Ostatak će se vratiti, ostatak Jakovljev


Bogu jakome.

Iz 10:22 Zaista, o Izraele, sve da naroda tvojega ima kao pijeska u moru, samo će se Ostatak njegov vratiti.  Određeno je uništenje, pravda se prelila,

Iz 10:23 Jahve, Gospod nad vojskama, poharat će, kako odredi, svu zemlju.

Iz 10:24 Zato ovako govori Jahve nad vojskama: »O narode moj što prebivaš na Sionu, ne boj se Asira kad te šibom tuče, kad štap diže na tebe.

Iz 10:25 Jer, još malo, vrlo malo, i gnjev moj će prestati, moja će ih jarost uništiti.«

Iz 10:26 Na nj će Jahve nad vojskama bičem zamahnuti, kao kad udari Midjan na stijeni Orebu,


i štap će dići nad more k’o na putu egipatskom.

Iz 10:27  U onaj dan: s leđa će ti breme pasti i jaram njegov s vrata će ti nestat’.

Iz 10:28 Ide on od Rimona, dolazi na Ajat,


prelazi Migron, u Mikmasu breme odlaže.

Iz 10:29 Prelaze klance, u Gebi im je noćište;


Rama dršće, Gibea Šaulova bježi.

Iz 10:30 Viči iza glasa, Bat Galime! Slušaj ga, Lajšo! Odgovori mu, Anatote!

Iz 10:31 Madmena pobježe, utekoše stanovnici gebimski.

Iz 10:32 oš danas zaustavit će se u Nobu, rukom prijeti gori Kćeri sionske, brijegu jeruzalemskom.

Iz 10:33 Gle, Jahve, Gospod nad vojskama, kreše grane silom strahovitom: najviši su vršci posječeni,


ponajviši sniženi.

Iz 10:34  Pod sjekirom pada šumska guštara,


sa slavom svojom pada Libanon.