Ukazanje milosrdnog djeteta Isusa 25.07.2022. god. iznad zdenca Maria Annuntiata kod Kuće Jeruzalem

 

Vidim lijepu veliku svjetlosnu kuglu na nebu koja lebdi prema nama od župne crkve. Uz nju vidim dvije manje zlatne svjetlosne kugle. Velika kugla se otvara i jedna divna svijetlost se spušta k nama. Milosrdno dijete Isus izlazi iz te svjetlosne kugle i ukaziva se. Na glavi nosi lijepu veliku zlatnu krunu te ogrtač i haljinu u boji svoje predragocijene krvi. Haljina i ogrtač su izvezeni s zlatnim ljiljanima. U svojoj desnoj ruci drži veliko zlatno žezlo. Na vrhu žezla nalazi se zlatna kugla i na njoj prelijepi zlatni križ. U svojoj lijevoj ruci mali Isus drži Vulgatu (Sveto Pismo.) To je lijepa knjiga koja odsjajiva zlatnom boom i na kojoj vidim križ. Milosrdno dijete Isus ima tamnosmeđu, kratku i kovrčavu kosu te plave oči. Dijete Isus nas prodirno gleda sa svojim blistavim plavim očima.

Sada se otvaraju druge dvije manje zlatne kugle. Iz svijetla dvaju manjih kugla izlaze dva anđela. Odjeveni su jednostavno u sjajne bijele haljine te prostiru ogrtač milosrdnog djeteta Isusa kao šator iznad nas. Vidim da se ogrtač Kralja Milosrđa prostire i dalje od Kuće Milosrđa.

Kralj milosrđa govori:

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga Aman. Sin, to sam ja. Ja sam s Onim koji je Ja jesam. To je Vječni Otac na nebu. Dragi prijatelji, ne dajte se smesti! Ostanite vjerni meni i nauci Vječnog Oca. Ako molite i ako se pokajete, Vječni Otac će ublažiti kazneni sud. Pozivam sve narode na molitvu nadoknade! A vi, dragi prijatelji, nemojte gledati na svijet, ne gledajte na zablude, koje svijet širi. Gledajte mene!“

Vulgata se otvara kao da neka nevidljiva ruka lista u njoj. Vidim odlomak iz Biblije Matej 5. Kralj milosrđa govori:

„Ovo pismo je vaš ključ za nebo. Dobro ga čitajte! Ja vam ga preporučujem, i budite milostivi! Budite milostivi osobito u vremenu nevolje. Zar ja nisam rekao da su kršćani jedna obitelj? Neka se tako i ponašaju. Tko je moj otac, tko je moja majka, tko su moja braća? Bog je moj Otac! Moja braća su oni koji me slijede. Moja Majka je Presveta Djevica Marija. Takvu ju vi poznajete.

M.: „Da, Gospodine, poznajemo ju.“

Kralj nebeski govori:

„Dajem vam Kuću Milosrđa na dar. Iskoristite ga!“

Slijedi osobna poruka.

Milosrdno djete Isus govori:

„Kada vi budete milostivi s njima, onda će Vječni Otac biti milostiv s vama, smilovati će se vama.“

Sada Gospodin prislanja žezlo na svoje Presveto srce i ono postaje škropilo njegove Presvete krvi. On nas škropi sa svojom Presvetom krvi:

„U ime Oca i Sina - to sam Ja - i Duha Svetoga. Amen.“ Sada božansko dijete škropi ljude u daljini koji misle na njega i koji su s njime povezani po molitvi. Milosrdno dijete Isus želi da molimo slijedeću molitu i mi molimo:

O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojma je najpotrebnije tvoje milosrđe.

Gospodin opet dugo gleda sve ljude koji su k njemu došli i kaže kako ima jednu želju. U tom trenutku kao da je svijet kratko zastao. Molim ga da nam priopći svoju želju.

Djete Isus govori:

„Želim da ljudi otvore njihova srca. Zamoli ih da prije susreta sa mnom, ispovjede svoje grijehe kod svećenika.

M.: Da, Gospodine, reći ću im to.“

Kralj nebeski govori:

„Molite, pokajte se. Molite za mir u svijetu! Pozovite sve narode!

Ja vas blagosljivam: ime Oca i Sina - to sam Ja - i Duha Svetoga. Amen. Adieu!“

M.: „Adieu, Gospodine!“

Kralj milosrđa se vraća u svjetlosnu kuglu i nestaje, kao i dva anđela.

 

Ova poruka se objavljuje bez namjere da se osporava odluka!

Copyright!

 

Molimo da pozorno pročitajte odlomak iz Biblije Matej 5 koji se spominje u poruci. Moguće je i svaki dan razmatrati jednu od blaženstava u molitvi.

Evanđelje po Mateju

5. poglavlje

Besjeda na gori

Blaženstva Ugledavši mnoštvo, uziđe na goru.


 I kad sjede, pristupe mu učenici.


 On progovori i stane ih naučavati:


 Blago siromasima duhom: njihovo je kraljevstvo nebesko. Blago ožalošćenima: oni će se utješiti. Blago krotkima: oni će baštiniti zemlju. Blago gladnima i žednima pravednosti: oni će se nasititi! Blago milosrdnima: oni će zadobiti milosrđe. Poglavlje 5-7: Usporedi Lk 6, 20-49 Besjeda na gori je jedan od najvažnijih odlomaka u Novom zavjetu. Matej tu ukratko navodi misli koje je Isus svojim apostolima i narodu prinosio u dužim priopćenjima. Nešto je evanđelist naveo iz drugih konteksta. Blago čistima srcem: oni će Boga gledati. Blago mirotvorcima: oni će se sinovima Božjim zvati. Blago progonjenima zbog pravednosti: njihovo je kraljevstvo nebesko. Blago vama kad vas – zbog mene – pogrde i prognaju i sve zlo slažu protiv vas. Radujte se i kličite: velika je plaća vaša na nebesima!  Ta progonili su tako proroke prije vas. 
1-12: Usporedi Lk 6,20-26

 

Upozorenja apostolima. Vi ste sol zemlje. Ali ako sol obljutavi, čime će se ona osoliti? Nije više ni za što, nego da se baci van i da ljudi po njoj gaze. Vi ste svijetlost svijeta. Ne može se sakriti grad što leži na gori.  Niti se užiže svjetiljka da se stavi pod posudu, nego na svijećnjak da svijetli svima u kući. Tako neka svijetli vaša svjetlost pred ljudima da vide vaša dobra djela i slave Oca vašega koji je na nebesima. 13-16: Usporedi Mk 9,50; 4,21; Lk 14,34-35; 8,16; 11, 33. Kristovi apostoli trebaju sačuvati druge sa soli nadnaravnih vrlina od moralne propasti, no ne trebaju im presoliti život. Vi trebate svijetliti, ne zaslijepiti.

 

Isus i stari zakon. Ne mislite da sam došao ukinuti Zakon ili Proroke. Nisam došao ukinuti, nego ispuniti. Zaista, kažem vam: Dok ne prođe nebo i zemlja, ne, ni jedno slovce, ni jedan potezić iz Zakona neće proći, dok se sve ne zbude.  Tko dakle ukine jednu od tih, pa i najmanjih zapovijedi i tako nauči ljude, najmanji će biti u kraljevstvu nebeskom. A tko ih bude vršio i druge učio, taj će biti velik u kraljevstvu nebeskom. Uistinu kažem vam: Ne bude li pravednost vaša veća od pravednosti pismoznanaca i farizeja, ne, nećete ući u kraljevstvo nebesko 17-20: Usporedi Lk 16, 17 Starozavjetna objava nije izgubila vrijednost u Novom zavjetu, nego su u njemu ispunila. Tko ju odbaciva, odvaja krunu i stablo od korijena.

 

O petoj zapovijedi. Čuli ste da je rečeno starima:  Ne ubij! Tko ubije, bit će podvrgnut sudu. A ja vam kažem:  Svaki koji se srdi na brata svoga bit će podvrgnut sudu.  A tko bratu rekne: ‘Glupane!’, bit će podvrgnut Vijeću. A tko reče: ‘Luđače!’, bit će podvrgnut ognju paklenomu. Ako dakle prinosiš dar na žrtvenik pa se ondje sjetiš da tvoj brat ima nešto protiv tebe, ostavi dar ondje pred žrtvenikom, idi i najprije se izmiri s bratom, a onda dođi i prinesi dar. Nagodi se brzo s protivnikom dok si još s njim na putu, da te protivnik ne preda sucu, a sudac tamničaru, pa da te ne bace u tamnicu. Zaista, kažem ti: Nećeš izići odande dok ne isplatiš do posljednjeg novčića. 21-26: Usporedi Lk 12, 57-59 Pomoću šest primjera Isus sa zakonodavajućoj vlasti pojašnjava da se u  Novom zavjetu Božji zakon treba gledati u njegovom istinitom izvornom smislu (21-48). On traži religiju koja potiče na djelovanje.

 

O šestoj zapovijedi. Čuli ste da je rečeno starima: Ne čini preljuba! A ja vam kažem: Tko god s požudom pogleda ženu, već je s njome učinio preljub u srcu. Ako te desno oko sablažnjava, iskopaj ga i baci od sebe. Ta bolje je da ti propadne jedan od udova, nego da ti cijelo tijelo bude bačeno u pakao.  Ako te desnica tvoja sablažnjava, odsijeci je i baci od sebe. Ta bolje je da ti propadne jedan od udova, nego da ti cijelo tijelo ode u pakao. 27-30 Tko želi izbijeći zlo djelo, mora ukrotiti požudu. Neuredna požuda izaziva požudan pogled; požudan pogled izaziva zlo djelo. Rečeno je također:  Tko otpusti svoju ženu, neka joj dade otpusnicu. A ja vam kažem: Tko god otpusti svoju ženu – osim zbog bludništva – navodi je na preljub i tko se god otpuštenom oženi, čini preljub. 31- 32 Usporedi Lk 16, 18 Isusova religija pod nikavim uvijetom ne dopušta ponovu ženidbu nakon zakonsko sklopljenog i izvršenog braka dok su živi oboje supružnika, pa čak ni u slućaju preljuba. To je najučinkovitija zaštita obitelji i dostojanstva žene. Pod određenim uvjetima može biti dopušteno da supružnici žive odvojeno. Ipak su i dalje povezani bračnom vezom. Samo smrt tu vezu može prekinuti.

 

O zakletvi. Čuli ste da je rečeno starima: Ne zaklinji se krivo, nego izvrši Gospodinu svoje zakletve. A ja vam kažem: Ne kunite se nikako! Ni nebom jer je prijestolje Božje. Ni zemljom jer je podnožje njegovim nogama. Ni Jeruzalemom jer grad je Kralja velikoga!  Ni svojom se glavom ne zaklinji jer ni jedne vlasi ne možeš učiniti bijelom ili crnom. Vaša riječ neka bude: ‘Da, da, – ne, ne. Što je više od toga, od Zloga je. 33-37 Zakletva ostaje dopuštena. I sam Isus se pred sudom koristio zakletvom (Mt 26, 63-64). No gdje je nutarnja i vanjska istinitost kakvu on traži, tu nije potrebna zakletva.

 

Osveta. Čuli ste da je rečeno: Oko za oko, zub za zub. A ja vam kažem: A ja vam kažem: Ne opirite se Zlomu! Naprotiv, pljusne li te tko po desnom obrazu, okreni mu i drugi. Onomu tko bi se htio s tobom parničiti da bi se domogao tvoje donje haljine prepusti i gornju. Ako te tko prisili jednu milju, pođi s njim dvije.  Tko od tebe što zaište, podaj mu! I ne okreni se od onoga koji hoće da mu pozajmiš. 38-42 Usporedi Lk 6,29- 30 Dopušteno nam je tražiti pravdu za sebe (usporedi Jo 18, 22-23). No ljubav prema bratu je iznad same pravde.

 

Ljubav prema neprijateljima Čuli ste da je rečeno: Ljubi svoga bližnjega, a mrzi neprijatelja. 43-48: Usporedi Lk 6,27-28 32-36. Zapovijed o tome da se mrzi neprijatelj su zakonski naučitelji nezakonito dodali. Ljubav prema neprijatelji nije slabost koja upućuje na manjak karaktera, nego herojska duševna snaga i življenje po božanskom primjeru. A ja vam kažem: Ljubite neprijatelje, molite za one koji vas progone 45 da budete sinovi svoga Oca koji je na nebesima, jer on daje da sunce njegovo izlazi nad zlima i dobrima i da kiša pada pravednicima i nepravednicima. Jer ako ljubite one koji vas ljube, kakva li vam plaća? Zar to isto ne čine i carinici?  I ako pozdravljate samo braću, što osobito činite?  Zar to isto ne čine i pogani? Budite dakle savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski! .