Ukazanje milosrdnog djeteta Isusa 25. travanj 2022 god. iznad zdenca „Maria Annuntiata“ kod Kuće Jeruzalem

 

Vidim kako od crkve dolazi velika zlatna kugla. Lebdi na nebu, a uz nju dvije manje kugle. Sada lebde iznad Kuće Jeruzalem i uranjaju nas u prelijepo zlatno svijetlo. Velika kugla se otvara iznad zdenca i milosrdno dijete Isus u Praškom obliku izlazi iz te svijetlosne kugle. Milosrdno dijete Isus nosi veliku zlatnu kruu, ima tamnosmeđu kratku kovrčavu kosu i plave oči. Odjeven je u haljinu i ogrtač u boji svoje predragocijene krvi. U svojoj desnoj ruci di zlatno žezlo, veliko zlatno žezlo za zlatnim križem na vrhu kugle. U svojoj lijevoj ruci Gospodin drži zemaljsku kuglu koja se vrti u njegovim rukama. Milosrdno dijete Isus nas blagosljiva i govori:

„U ime Oca i Sina - to sam Ja - i Duha Svetoga. Amen.“

Sada se otvaraju druge dvije zlatne kugle i iz svake kugle i tog predivnog zlatnog svijetla izlazi jedan anđeo. Anđeli su odjeveni u jednostavne bijele haljine. Sada anđeli šire ogrtač božanksog djeteta. Oni šire ogrtač djeteta Isusa kao šator iznad nas. Gospodin želi da pisac knjige de tako da može vidjeti što se doga. Kralj nebeski govori:

„Dragi prijatelji, danas sam vam došao u ogrtaču svoje Predragocijene krvi. Taj sam ogrtač izabrao radi napenog ukrajinskog naroda. Jona u vrijeme žetve poziva ljude na obraćenje! Ja sam Veliki Svećenik Vječnog Oca. Vidite, ja vas pozivam na molitvu, žrtvu i pokajanje, da se ovaj rat ne proširi po cijelome svijetu! Pozivam na molitvu, žrtvu i pokajanje sa prorocima starog zavijeta, sa svim aelima i svetcima nebeskim. Slušajte moju riječ, slajte moju želju! Ja sam došao k vama, ovdje kod ovog zdenca kojemu ću dati ime Maria Annuntiata. Ako slijedite moju želju, moju riječ, mogao bi vas mimoići sud kao Ninivu. Dragi prijatelji, ja vas želim spasiti. Zbog toga sam danas došao k vama. Ova moja rij nek obiđe cijeli svijet. Nijedna nacija nije sigurna, pa ni ona najudaljenija. Obratite se!

Gospodin se obraća M.: „Želiš li se ti pokajati za mene?“ (Osobna bilješka:

Pokajanje za grijehe ljudi po Gospodinovoj želji.)

M.: Da, Gospodine. M. se po Gospodinovim uputama prostire raširenih ruku s licem prema zemlji i moli: „O Isuse, Sine Davidov, smiluj se nama i cijelome svijetu.“ (9 puta) Onda M. po Gospodinovim uputama moli: „O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja. Dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.“

Milosrdno djete Isus govori:

„Ljudi su meni darovali krunu od trnja. Gospodin ju je napravio slavnom.  Gledamoju  krunu!  Ljudi su  mi  darovaltrsku  da  bi  me izrugali. Vječni Otac mi je darovao žezlo. To je slavno preobražena trska. Ljudi su mi darovali crveni ogrtač da bi se izrugali. Vidi, ovo je moj slavni kraljevski ogrt.“

Dijete Isus se približava M. i govori: „Tama će se spustati nad Crkvu.“

Gospodin je M. govorio o pogrešno shvaćenom milosrđu koje obmanjuje mnoge ljude. Nakon toga božansko dijete govori:

„Moram dopustiti da se ove godine suočite sa velikim iskušenjem. Molite, molite sa svim nacijama! Molite za samilost Vjnog Oca! To je vaš spas, vaš izlaz.“

Sada Gospodin prislanja žezlo na svoje Presveto srce i ono postaje škropilo njegove Presvete krvi. Blagosljiva nas prisutne, sve nakane u pismima i sve ljude koje prisutni prikazuju Gospodinu u molitvi sa svojom predragocijenom krivi:

M. govori: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.“

M. osobno priča sa božanskim djetetom i kaže: „Ja ću ti služiti!“

Slijedi  osobna  poruka. Milosrdno  dijete  Isus  govori  M.  da  pri  svakom ukazanju njegovo presveto srce dotiče srce ljudi ako oni otvore svoje srce. Kod svake Svete pričesti tijekom svete mise se On s nama ujedinjuje!

Milosrdno dijete Isus opet ulazi u zlatnu svijetlosnu kuglu i prelijepa svijetlost nam se ponovno približi.

M. govori: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Hvaljen neka bude Isus

Krist dovijeka. Amen.“

 

Ova poruka se objavljuje bez namjere da se osporava odluka crkve. Copyright!

Zto copyright? Da se poruka ne mijenja i tako prinosi.

 

Razmišljanja od Dr. Michael Hesemanna uvezi zdenca Annunciata

Za mnoge katolike može zvučati čudno kad se jedan zdenac povezuje sa Marijinim navještenjem, no to je samo dokaz koliko su tradicije iz vremena ranih kršćana ustvari zaboravljene. Jer uistinu izvještaj u Lukinom evanđenlju nije jedino svjedočanstvo o susretu Marije s

arkanđelom Gabrijelom. Postoji drugi izvještaj koji je neko vrijeme čak bio dio Novog Zavijeta i koji je samo bio uklonjen u 4. stoljeću od Atanasijusa iz Aleksandrije jer je uglavnom pričao o životu Majke Božje i završio rođenjem Gospodinovim i tako nije sadržavao njegovu Radosnu vijest (eu angelion). Unatoč tomu, takozvano „Jakovljevo protoevanđelje“ je pogotovo bilo štovano sa strane istočnjački crkava sve do danas. I niz katolički tradicija, kao primjerice imena i životne priče Marijinih roditelja Joakima i Ane ili Marijin odlazak u hram potječu od tih apokriptički priča koje predhode Evanđelje. U znanosti je uistinu i potvrđeno da je ono napisano v u ranom 2. stoljeću od židovskih kršćana, točnije rečeno od ljudi koji su smatrani Gospodinovom rodbinom i koji su imali vodeće pozicije u židovsko-kršćanskim zajednicama. Otkad su pronađeni spisi

od Crvenog Mora se smatra uostalom sigurnim da taj izvještaj zaista prikazuje niz autentičnih židovskih tradicija iz Isusova vremena koje su u muvremenu i potvrđene.

No u tom izvještaju piše da se prvi susret Marije s arkanđelom Gabrijelom nije zbio u Svetoj kući (koja se danas nalazi u Loretu i koja je nekoć bila ispred današnje špilje Navještenja u Nazaretu) nego kod zdenca galilejskog planinskog sela. Ovo su riječi iz izvještaja:

„I uzela je v i izašla da bi ga napunila vodom. Tada je začula glas:

,Zdravo, milosti puna! Gospodin je s tobom. Blagoslovljena si ti među ženama.’ I Marija je gledala lijevo i desno pitajući se od kuda je dolazio

taj glas. Prestrašena se vratila opet u kuću, ostavila vrč i uzela grimiz te

sijela na stolicu i krenula tkati.“

Zbog toga se Marija u katoličkoj ikonografiji često prikazuje sjedeći za tkalačkim stanom.

Očito protoevanđelje ovjde opisuje jednu lokalnu tradiciju iz Nazareta. Jer tu pored rimo-katoličke Bazilike Navještenja za koju se brinu Franjevci i koja je sagrađena iznad Špilje Navještenja i prijašnjoj lokaciji Svete kuće postoji i druga „Crkva Navještenja“ (to je službeno ime, no pošto se lako može zamijeniti sa Bazilikom Navještenja, najčešće ju nazivaju „Crkva na zdencu“) koja pripada grčko-ortodoksnom patrijarhatuNalazi se u centru sela, 600 metara južno od Bazilike Navještenja, na južnom dijelu seoskog trga u čijoj sredini se nalazi moderni „Marijin zdenac“ (Ain Sittna Mariam). Tko prolazi srednjom lađom koja je ukrašena ikonama rumunjski umjetnika mora sići niz šest stepenica prije nego što dođe u zaobljenu kriptu. Na dnu, ispod marmorske oltarske ploče se nalazi ogrugli otvor zdenca iz kojega ortodoksni hodočasnici crpe velike količine svete vode. Čuje se šum zdenca i zvuči kao eho davnih vremena.

Koliko je stara tradicija tog zdenca potvrđuje i keramična ploča koja je ovdje nađena u 6. stoljeću i koja je vjerovatno uspomena hodočasnika. Na njoj je prikazano Navještenje Marijino s natpisom „Blagoslov iz stijene iz koje izvire voda Majke Božje“ i izložena je u riznici „Crkve na zdencu“. Tijekom iskopavanja nakon 2010. god. se odma iza grčke crkvice našli ostatci bizantske hodočasničke crkve čiji mozajici potječu iz 4. stoljeća, iz vremena carice Helene. Veličina crkve dokazuje da je u najmanju ruku bar privremeno bila najvažniji hodočasnički cilj u Nazaretu.

Činjenica da zdenac kod Kuće Jeruzalem treba dobiti ime Annunciata“ ne samo da povezuje Sievernich sa gradom Kristove Muke nego i sa selom i mjestom njegovog utjelovljenja, Nazaretom!

 

 

Osobna bilješka:

1. Ove godine nije samo velika kušnja radi rata. Gospodin nas jako voli i želi naš spapo našem obraćenju. Akdalje  griješimonećse nastaviti kao do sada. To čovjek treba shvatiti. Živimo u vremenu nevolja.

2. O zdencu: 13.07.2021. god. Gospodin nam je u osobnjoj poruci navijestio da je plan da nam po djelovanju jedne osobe pripadne kuća susreta sa vrtom. Onda je Gospodin M. pokazao jedno mjesto kod Kuće Jeruzalem na kojem trebamo postaviti zdenac. Mi smo slijedili Gospodinove upute. Ove godine u ožujku primili smo od strane crkvenog vijeća otkaz uvezi kuće susreta i vrta bez da su naveli ikakve razloge.

3. Gospodin   uvijek   iznova   ističe   fatimsku   molitvu   („O   moj   Isuse, oprosti...“)

4Pas jedne hodočasnice je reagirao pri ukazanju. Kada se Gospodin ukazao, M. je pala na koljena. Pas se poklonio tri puta kako prisutni svjedoče.

 

 Ova poruka se objavljuje bez namjere da se osporava odluka crkve.

 

 

Deze boodschap wordt bekend gemaakt zonder vooruit te willen lopen op het oordeel van de Rooms-katholieke Kerk.

Copyright © Manuela 2000