Ukazanje svetog arkanđela Mihaela 05.oujka 2022 god. kod Kuće Jeruzalem

Vidim veliku zlatnu svjetlosnu kuglu. Sveti arkanđeo Mihael izlazi iz te kugle. Slično je odjeven kao na slikama na kojima je prikazan kao rimski vojnik u bijelim i zlatnim bojama. Velike je pojave, blistav i pun predanosti Boje. U svojoj desnoj ruci dri veliki mač koji je sav od blistave svjetlosti. Sada vrh svoga mača zabija ovdje u zemlju. (Osobna biljeka: To je mjesto na kojem stoji zdenac kod Kuće Jeruzalem.)

Sv. Mihael govori: Neka vas blagoslovi Bog, Otac, neka vas blagoslovi

Bog, Sin, neka vas blagoslovi Bog, Duh Sveti. Amen.

Onda vadi opet svoj mač iz zemlje i prua ga k nebu. Sada iznad tog mača vidim prelijepu, bogato ukraenu, dragocjenu, veliku knjigu. Ali to nije Zlatna Knjiga. Knjiga se otvara. Vidim da se radi o Svetom pismu: Danijel 12. Onda nevidljiva ruka lista do: Ezekijel 34, i onda Pavao: 2. Pismo Timoteju 3.

Arkanđeo Mihael govori: Dolazim da bi Gospodinu pripravio put. Čitajte Sveto            pismo!   Molite  i   pokajte   se,  prinosite   rtveSluajte   riječ Gospodnju!

On me gleda i govori mi: Ovdje će doći. To eli na Gospodin.

Sv. Mihael mi govori da je dolo vrijeme u kojem on dolazi k čovječanstvu. I dalje govori to će se zbiti u budućnosti, hoće li mi biti nametnute zabrane ili ne, da će sveto dijete Isus svakog 25. u mjesecu doći k ljudima kod zdenca da bi ih blagoslovio i pokropio sa svojom Predragocijenom krvi ako se čista srca moli za to. Zato sv. Arkanđeo Mihael moli ljude da, prije nego se Gospodin ukae, idu na sv. ispovijed.

Tako bi se dolazak Gospodinov mogao zbiti neovisno o meni.

Sv. Mihael nastavlja: Ja sam zatitnik Europe. Zazovite me u pomoć!

Napominje da je zemlju ((Osobna biljeka:   Zemljite na kojem stoji Kuća Jeruzalem)) na kojoj stojimo posvetio zato to ćemo drugu izgubiti. Ali kae da se ne brinem jer će se ukazati Boji Sin i trebam dopustiti da mi se oduzme druga zemlja. On objanjava da se mir Boji vraća kad je nepoeljan.  Zato trebam ići na drugo mjesto, na ovo mjesto. Gospodin je sve pripremio. Onda govori da ovjde na ovome mjestu eli podignuti svoje svetite i eli da se tu postavi kip.

M.: Gdje eli stati?

Sveti arkanđeo Mihael mi pokaziva mjesto na koje se treba staviti njegov kip. M.: Sveti arkanđele Mihael, neka tu bude tvoje svetite.

Sada me poziva da skupa s njim molim Gospodina za samilost i mir za zemlje svijeta. Za pokajanje zato trebam leći u prainu na ono mjesto gdje će se podići njegovo svetite.

M.: Molimo za milosrđe. Molimo za mir.

Smiluj se Americi, o Gospodine! (3X) Smiluj se Rusiji, o Gospodine! (3X) Smiluj se Ukrajini, o Gospodine! (3X) Smiluj se Europi, o Gospodine! (3X)

O Gospodine, smiluj se bezbonicima ovog svijeta!

Sveti arkanđele Mihaele, brani nas sa svojim titom i mačom! Amen.

Molimo: O moj Isuse, oprosti nam nae grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja. Dovedi u raj sve due, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe. Amen.

Sv. Mihael nas blagosljiva i nestaje.

 

 

Deze boodschap wordt bekend gemaakt zonder vooruit te willen lopen op het oordeel van de Rooms-katholieke Kerk.

Copyright Manuela 2000