Ukazanje milosrdnog djeteta Isusa na svetkovinu Sveta Tri Kralja, 6. siječnja 2022. god.

 

Milosrdno dijete Isus se ukazuje ispred prikaznice. Odjeveno je u bijelu haljinu s bijelim ogrtačem, na glavi mu je prelijepa zlatna kruna. Na bijelom ogrtaču i bijeloj haljini su zlatne loze ljiljana. Cvijetovi ljiljana su crveni. Dijete Isus ima kratku, kovrčavu, tamnosmeđu kosu. U svojoj desnoj ruci nosi veliko zlatno žezlo a u svojoj lijevoj ruci nosi zemaljsku kuglu koja se vrti.

Desno i lijevo od Njega vidim po jednog klečećeg anđela. Cijeli taj prizor vidim u zlatnoj, svijetlosnoj kugli. Djete Isus je u zlatnoj svijetlosnoj kugli, a anđeli su svaki za sebe isto okruženi zlatnim svijetlosnim kuglama.

Sada anđeli šire Gospodnjev ogrtač govoreći: „O Isuse, Sine Davidov, Kralju nebeski, smiluj se nama, smiluj se svijetu.“

Sa „smiluj se nama“, kako kažu, ne misle na anđele, nego na ljude.

Dva anđela na koljenima vapiju pred Isusom, onako kako bi i mi trebali: „O Isuse, Sine Davidov, Kralju nebeski, smiluj se nama.“

Sada je ogrtač raširen. Kada anđeli šire Gospodinov ogrtač klečeći pritom na koljenima, onda je to, kako oni kažu, izkazivanje najviše počasti za njihovog Gospodina.

Djete Isus nas sviju gleda te nas blagosljiva:

„U ime Oca i Sina - to sam Ja - i Duha Svetoga. Amen. Radosan sam radi vaše molitve. Želim darovati svoj blagoslov sa kipom moga svetog djetinjstva u obliku Prkog Isusa cijelome svijetu.

To je veliki znak moga milosrđa jer ja sam Kralj milosrđa. Pogledaj me. Ja sam vaš Spasitelj.

M: „Gledam Te, Gospodine.“

„Ja ne želim vašu propast. Ja želim vašu radost u Vječnom Ocu. Želim vam darovati vječni život.

Ne mogu u svaki dom ući u mom obliku svetog kruha. Zato darujem svoj sveti blagoslov sa kipom moga svetog djetinjstva. Po svome blagoslovu vam darujem radost i puninu Vječnog Oca. Po svome svetom blagoslovu vam darujem radost, ljubav i blaženstvo neba.

Molite, prinosite žrtve, vršite zadovoljštinu i sljijedite moju želju! Kada ti stavljaju kamenje na put, onda ih daruj Meni.

Moj blagoslov se suprostavlja duhu vremena. I tako neka mnogi mojih vjernih             sluga     blagosljivaju sa   kipovima   moga   svetog djetinjstva. I darovat ću radost i mir u srca ljudi po cijelome svijetu.

Oni koji mene ne poznaju reći će: Pa to je samo blagoslov. Oni ne poznaju Oca na nebu. Oni mene ne poznaju. Oni ni ne poznaju ljubav, ljubav Vječnog Oca, a ni moju ljubav. Ne poznaju snagu Vječnog Oca ni Duha Svetoga. Ne poznaju moju snagu. Jer sve potječe iz Vječnog Oca.

Trojica iz plemena Magi koji su došli k meni: Tako me trebaju častiti svi narodi i udijeliti blagoslov kada im ja dođem u obliku svoga svetog djetinjstva.“

M: „Jesam ja to dobro razumijela? Udijeliti blagoslov kada ti dođeš k njima u  obliku  svoga  svetog  djetinjstva?  Dakle trojica  iz  plemena  Magi predstavljaju narode? Da, Gospodine. Jeli se to treba raditi na cijelome svijetu, obuhvaćajući sve zemlje? Da, Gospodine.

Gospodin mi sad pokaziva različita pisma koja su mu ljudi pisali. Oni su ta pisma čuvali kod kuće. Ja ne znam ništa o tim pismima, no Gospodin mi ih pokaziva.

M.: „Neki su pisali pisma. Da, vidim ih, da. Jedno bijelo pismo sa slikom, jedno zeleno i jedno crveno. Vidim, da, Gospodine. Da.“

M.: „Molim te i za bolesne. Ljudi su nam se obratili s molitvenim nakanama. Uroni bolesnike u svoju predragocijenu krv, o Gospodine, u svoje Presveto srce. Molim te, smiluj im se.“

Onda Gospodin prislanja zlatno žezlo uz svoje srce. I ono postaje škropilo njegove Presvete krvi. On nas škropi sa svojom Presvetom krvi. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Isus škropi i sve četiri strane svijeta.

M: „Da, hvala ti, o Gospodine. Bog će platiti. Slijedi osobna poruka.

M.: Da, Gospodine, neću se obazirati na to, da. Neću se obazirati na to. Trebam geldati Tebe. To ću i raditi. I na sve drugo se neću obazirati. Da.

Zahvaljujem ti cijelim srcem. I nemoj zaboraviti nas ljude. Smiluj se nama.“

Kralj nebeski se pozdravlja: „Adieu

M.: „Adieu, Gospodine. Adieu.“

Molimo: O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojma je najpotrebnije tvoje milose.

Svijetlost oko anđela nestaje. Svijetlost oko Gospodina isto nestaje dok

Gospodine skroz ne izčezne.

Osobna bilješka:

Pisma koja mi je pokazalo dijete Isus bivahu sva utvrđena.

Kod „triju osoba iz plemena Magi“ smo mogli samo slutiti da se radi o Tri sveta Kralja. Pomogao nam je Dr. Hesemann kojeg smo zamolili za pomoć. Njegov odgovor putem maila koji iz zahvalnosti prilažemo:

„Tri mudraca su u grčkom izvornom tekstu Matejeva evanđelja nazvani

„Magoi“, dakle Magi. To je grčka riječ za perzisko ime Magawan. Magawan su bili pleme svećenika, tako reći leviti Medera, susjednog naroda Perzijaca koji su slijedili religiju Zaratustre. Zaratustra je već oko 500 prije Krista najavio rođenje Saoshyata, „Izbavitelja“ čija majka je djevica. Kada se on rodi, pokazati će se nova zvijezda na nebu - nju Magi trebaju

pratiti...“

Više o tome: Michael Hesemann, knjiga „Maria von Nazaret i članak na kath.net od 06.01.2015 god.: „Tko su bila Sveta Tri Kralja?“

 

 

Copyright ฉ Manuela 2000