Ukazanje milosrdnog djeteta Isusa na svetkovinu Sveta Tri Kralja,
 
6. siječnja 2022. god.

 

Ukazanje milosrdnog djeteta Isusa na blagdan Krista Kralja u nedjelju 21.studenog 2021 god.

 

Ukazanje milosrdnog djeteta Isusa u utorak 28. prosinca 2021 god. Blagdan Nevine dječice