Objawienie się jednego z dwóch aniołów,
którzy towarzyszą Dzieciątku Jezus, 18-go lipca 2020 r.

 

W trakcie zaopatrywania moich koni spotkałam na podwórku anioła, jednego z dwóch, którzy towarzyszą Dzieciątku Jezus.

Powiedział:

"Niech będzię pochwalony Jezusa Chrystus!"

Odpowiedziałam, "Na wieki wieków. Amen."

Następnie przemówił:

" Zatwardziałym sercom pozostanie Duch z Sievernich tak długo utajony, dopuki nie będą je chcieli otworzyć."

Zapytałam: "Co to jest duch z Sievernich?"

On odpowiedział:

"To jest duch służenia Ojcu Przedwiecznemu, Bogu Wszechmogącemu.

Jest to duch klęczenia i modlitwy.

Jest to duch przelewu Krwi Pana naszego na krzyżu, Jego Najdroższej Krwi oraz łez naszej Niebiańskiej Królowej, Maryi, Najświętszej Matki.

Jest to Duch pokory i miłosierdzia. Duch miłości. Nie duch władzy i dominacji.

Duch łaski i nawrócenia. Duch skruchy. Jeśli byłaby to tylko jedna dusza, która pokutuje, to Pan nasz przyjmie ją w swoje ramiona.

To jest duch nieskończonej miłości Boga."

 

Orędzie to zostało opublikowane bez zamiaru ingerencji na wyrok Kościoła Rzymsko-Katolickiego

prawa autorskie © Manuela 2000