Dzieciątko Jezus objawia się w święto Najdroższej Krwi Chrystusa
1-go lipca 2020.

 

Widzę najłaskawszego Jezusa jako  Praskie Dzieciątko z wielką złotą koroną oraz bordową tuniką, ozdobioną złotymi, roślinnymi ornamentami . Z przodu na Jego tunice widoczne jest serce z krzyżem, a na efodzie, na Jego piersi widoczny jest napierśnik.

Pan Jezus ma niebieskie oczy i czarno-brązowe kręcone włosy. Wygląda na dziewięciolatka. Towarzyszą Mu dwa anioły ubrane na biało, których ciemne blond włosy opadają na ramiona. Oba anioły noszą lśniące, proste szaty, jakby byłyby one uszyte z lnu. Noszą oni płaszcz Pana. Przy poruszaniu płaszcza słyszę szelest jego złotej krawędzi.

Mówi:"Błogosławię cię!", robiąc jednocześnie znak krzyża na moim  czołe. Odpowiadam: "w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego". Amen."

"Pozostańcie ze mną w przyjaźni i módlcie się". Czuwajcie i módlcie się."

Widzę, jak trzyma w prawej ręce duże, złota berło, a w lewej żelazne berło.

Powiada: 

"Do moich przyjaciół przychodzę ze złotym berłem.

 Tych, którzy mnie nie chcą, rządzić będę żelaznym berłem.

Patrzcie, przychodzę do was w Mojej świętości. Dusze dobrej woli wiedzą o Moim świętym dzieciństwie. To nie jest żadna sprzeczność. Dusze, które nie mogą tego pojąć, nie mogą także pojąć tego, że Ja, Król Niebios, umarłem za was na krzyżu. Okupem za wasze zbawienie była Moja Najdroższa Krew. Przelalem ja za Moje owce. Jestem Królem Nieba, Ukrzyżowanym, a zarazem Boskie Dziecko.

Akceptuję wasze plany. Nie zmieniłem Mojego słowa. 

(dotyczy "Domu Jeruzalem")

Przyszedłem do was, abyście się modlili i czynili ofiarę. Módlcie się szczególnie do Mojej Najdroższej Krwi, czcijcie równocześnie Moją Najświętszą Matkę i Ducha Świętego, odmawiąc Różaniec do Oblubienicy Ducha Świętego.

Módl się, bo muszę upomnieć ludzkość. Oni dalej jeszcze nic nie rozumieją i nadal zatwardzają swoje serca. Ale w tych trudnych czasach oraz w czasach które jeszcze nadejdą spłynął z nieba na Moich przyjaciół łaski i błogosławieństwo.

Ten trudny czas jeszcze się nie skończył. Zajrzyjcie do Pisma Świętego. W nim jest wszystko opisane."

Pan pokazuje mi teraz Ziemię. Coś wydarzy się w dwóch miejscach na Ziemi, ale nie dotyczy to Niemiec. "O to mamy się modlić i ofiarować, Panie? Masz na myśli, że jeszcze coś nadejdzie? Tak."

Te dwa kraje, które pokazuje mi Pan na kuli Ziemskiej, to USA i Izrael.

"Zostanę przy was. Błogosławię was."

Wtóruję Mu "w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego".

Pan Nasz pokropił nas Swoją Najdroższą  Krwią, każdego z nas z osobna. Jego Wysokość trzyma Swoje złote berło na wysokości Swego serca. Wygląda to tak, jakby zanurzył berło w głebie Swojego  serca i pokropił nasze głowy kroplami Swojej Najdroższej Krwi. Jego złote berło staje się aspergilum (kropidłem) Jego Przenajświętszego Serca.

 "Dziękuję Ci, Panie.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków, Amen."

Pan Nasz unosi się do niebiańskiej światłości wraz z aniołami trzymającymi Jego płaszcz. Obraz ten się zmniejsza się a następnie znika.

 

Orędzie to zostało opublikowane bez zamiaru ingerencji na wyrok Kościoła Rzymsko-Katolickiego

prawa autorskie © Manuela 2000